Вторник
28.11.2023
12:50
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Распоряжения городского головы

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ № 163ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 04.11.2014 № 163
м. Єнакієве
Про організацію конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення
На підставі п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, постанов Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», з метою організації конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення:

 1.  Створити комісію з проведення конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення та затвердити її склад (додається).
 2.  Затвердити Положення про роботу комісії з проведення конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення (додається).
 3.  Затвердити конкурсну документацію з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення (додається).
 4.  Комісії з проведення конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення провести конкурс по визначенню виконавця послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення.
 5.  Начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради Божику С.О.:

  5.1  Підготувати і розмістити оголошення про проведення конкурсу в міській газеті «Енакиевский рабочий».

  5.2  Забезпечити оприлюднення даного розпорядження протягом п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

 6.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

В.о. міського голови                                                                                       Р.О. Храменков

СКЛАД
комісії з проведення конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення

 

Сильванський
Юрій Георгійович

 

перший заступник міського голови, голова комісії

Божик
Сергій Олександрович

начальник управління житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови комісії

Биковський
Анатолій Миколайович

заступник начальника управління житлово- комунального господарства міської ради, секретар комісії

 

Члени комісії:

Богінін
Андрій Васильович

Карло-Марксівський селищний голова (за узгодженням)

Коваленко
Олена Вікторівна

Корсунський селищний голова (за узгодженням)

Кравченко
Ганна Олександрівна

спеціаліст І категорії сектору експлуатації управління житлово-комунального господарства міської ради

Лоскутов
Євгеній Михайлович

головний спеціаліст юридичного відділу міської ради

Роленко
Олександр Вікторович

Юнокомунарівський міський голова (за узгодженням)

Саченков
Павло Сергійович

начальник управління архітектури та містобудування міської ради

П О Л О Ж Е Н Н Я
про роботу комісії з проведення конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення

Загальні положення

 1.  Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення в м. Єнакієве (далі - Конкурс).
 2.  До участі в конкурсі допускаються суб'єкти господарювання, які згідно з чинними нормативно-правовими актами можуть надавати зазначені послуги (далі- Послуги). Кількість учасників конкурсу не обмежується.
 3.  Підставою для проведення конкурсу є постанови Кабінету Міністрів України від № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово- комунальних послуг», від 10.12.2008 № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів».

Підготовка конкурсу

 1.  Підготовка та проведення конкурсу забезпечується міською радою (далі - організатор конкурсу) згідно з законодавством.
 2.  Для проведення конкурсу його організатор утворює комісію та затверджує її склад, готує конкурсну документацію. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є їх близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки).
 3.  Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслано конкурсну документацію.

Подання документів

 1.  Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали та (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії таких документів: балансового звіту суб'єкта господарювання за останній звітній період; документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо); документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік; технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби; довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації; довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування; довідки про проходження водіями медичного огляду; документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів; документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина; кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо; інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.
 1.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.
 2.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.
 3.  Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.
 4.  Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.
 5.  Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією у журналі обліку. Конкурсна комісія підтверджує надходження конкурсної пропозиції шляхом повідомлення учасника конкурсу про дату і час отримання конкурсної пропозиції та порядковий номер реєстрації пропозиції.

Проведення конкурсу

 1.  Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться у день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з'явилися на конкурс.

Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи у разі його згоди.

 1.  Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.
 2.  Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.
 3.  За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин: учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією; конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації; встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення; учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.
 4.  За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин: учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією; конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.
 5.  Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі у разі: ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство; встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.
 6.  Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі: неподання конкурсних пропозицій; відхилення всіх конкурсних пропозицій.

Визначення переможця конкурсу

 1.  Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної кількості та якості, конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.
 2.  Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

 1.  Організатор конкурсу протягом не більш як п'яти робочих днів з дня проведення конкурсу вводить у дію відповідним актом рішення конкурсної комісії щодо визначення переможця конкурсу на певній території населеного пункту, межі якої були визначені умовами конкурсу, та зазначає строк.
 2.  Інформація про підсумки проведення конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради протягом 5 днів.

Розгляд спорів
23. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального
призначення

1)  найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Єнакієвська міська ради, 86430 Донецька область, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7.

2)  перелік послуг: Послуги зі збору та вивозу твердих побутових відходів по: м. Єнакієве, м. Юнокомунарівськ, смт. Карло-Марксове, смт. Корсунь.

3)  підстава для проведення конкурсу: Постанова Кабінету Міністрів України від № 631; Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070; наказ Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60; наказ Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 № 160.

4)  прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:           Биковський Анатолій Миколайович - заступник начальника управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради, тел. (06252) 9-12-80, факс (06252) 9-12-80.

5)  Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема наявність:

-відповідної матеріально-технічної бази;

-працівників відповідної кваліфікації;

-досвіду роботи з надання певних послуг;

-відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг.

б)  критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

-спроможність надавати якісні послуги зі збору та вивозу твердих побутових відходів;

-наявність техніки для збору та вивозу твердих побутових відходів чи договору оренди на неї;

-надання послуг населенню з вивозу твердих побутових відходів згідно з діючими нормами накопичення (чи за фактом);

-тариф на послуги зі збору та вивозу твердих побутових відходів.

7) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

-заяву про участь в конкурсі;

-документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази;

-документи на дозвіл (сертифікат або ліцензія) на надання певних послуг;

-документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації;

-копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію наказу про призначення начальника (для юридичних осіб);

-копію статуту або іншого установчого документу;

-довідка, складена у довільній формі, що містить відомості про:

а) учасника конкурсу (адреса - юридична та фізична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);
в) форму власності та юридичний статут;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

-копія паспорту (для фізичних осіб);

-розрахунок нормативної собівартості послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів (державний та приватний сектори окремо).

8) території що підлягають обслуговуванню та обсяг послуг;

-м. Єнакієве: державний та приватний сектори;

-м. Юнокомунарівськ: державний та приватний сектори;

-смт. Карло-Марксове: державний та приватний сектори;

-смт. Корсунь: приватний сектор.

 9) вимоги щодо якості надання послуг:

-послуги повинні надаватись згідно до діючих стандартів, нормативів, норм та правил, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 07.07.2011 № 3610-IV (із змінами), Законом України «Про відходи» від 16.02.2010 № 187/98-ВР (із змінами); Законом України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV, рішенням Єнакієвської міської ради від 27.02.2013 № 6/34-1112 «Про затвердження Правил благоустрою міста Єнакієве».

 10) вимоги до конкурсних пропозицій:

-конкурсні пропозиції надаються не пізніше 9-00 8 грудня 2014 року до комісії особисто або поштою на паперових та електронних носіях (у закритому конверті) до управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради: 86430 Донецька обл., м. Єнакієве пл. Леніна, буд. 6, 4-й поверх, приймальня управління житлово-комунального господарства міської ради.

 11) ррозрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони _розраховуються.

 12) критерії оцінки конкурсних пропозицій:

-вартість послуг (тариф на послуги зі збору та вивозу твердих побутових відходів);

-спроможність надавати якісні послуги;

-рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;

-кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);

-фінансова спроможність учасника конкурсу;

-строки надання послуг;

-наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;

-підвищення якості послуг та зниження їх вартості.

13) можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання _роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї.

14) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

- особисто або поштою на паперових та електронних носіях; управління житлово- комунального господарства Єнакієвської міської ради 86430 Донецька обл., м. Єнакієве пл. Леніна, буд. 6, 4-й поверх, приймальня управління житлово-комунального господарства міської ради; до 09:00 години 08.12.2014.

15) місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: о 10:00 годині 08.12.2014 в кімнаті 306 Єнакієвської міської ради, 86430 Донецька обл., м. Єнакієве пл. Леніна, буд.7.

Умови підготування конкурсу

 1.  Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.
 2.  Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.
 3.  Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
 4.  У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
 5.  При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації(за бажанням учасників), ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

Подання документів

 1.  Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.
 2.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у закритому конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція (не пізніше 9-00 5 грудня 2014 року на паперових та електронних носіях).

Конкурсна форма «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче.
Учасник не повинен відступати від даної форми.
КОНКУРСНА ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі з надання послуг зі збору та вивозу твердих побутових відходів залежно від територіального призначення, згідно з вимогами Замовника.
Вивчивши конкурсну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору, строк дії якого не повинен перевищувати 12 місяців з моменту його підписання або проведення наступного конкурсу.

 1.  Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана найкращою Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 2.  Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 3.  Якщо наша пропозиція буде визнана найкращою, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім Учасникам процедури відкритих торгів, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня оголошення рішення конкурсної комісії та отримання витягу з протоколу засідання конкурсної комісії.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Секретар міської ради                                                                                                                    Р.О.Храменков

Категория: Распоряжения городского головы | Добавил: MARISHS (04.11.2014)
Просмотров: 873 | Рейтинг: 0.0/0

Страсть к чему-либо не выбирает по статусу и положению - перед ней все равны… Среди известных, знаменитых и великих людей встречались любители «зеленого змия». Многим это помогало уйти от реальности и искать вдохновения… Американский психиатр Дональд Гудвин даже задался однажды вопросом: «Может быть, у литературного дара и алкоголизма одни и те же корни?» А когда его попросили описать типичный портрет алкоголика, то он ответил - "Американец, писатель, лауреат Нобелевской премии"…
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru