Пятница
01.12.2023
07:14
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Распоряжения городского головы

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ № 95ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 12.05.2014 № 95
м. Єнакієве
Про затвердження плану заходів щодо забезпечення економного і раціонального використання коштів міського бюджету у 2014 році в новій редакції
На підставі п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 "Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету" (із змінами), з метою економного і раціонального використання бюджетних коштів:

  1.  Затвердити план заходів щодо забезпечення економного і раціонального використання коштів міського бюджету у 2014 році в новій редакції (додається).
  2.  Визначити відповідальними за виконання зазначених заходів головних розпорядників коштів місцевих бюджетів.
  3.  Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити неухильне виконання заходів щодо забезпечення економного та раціонального використання коштів міського бюджету.
  4.  Рекомендувати Юнокомунарівській і Вуглегірській міським, Булавинській, Карло-Марксівській, Ольховатській, Корсунській селищним радам (Роленко, Мартинов, Плітан, Богінін, Дубровкін, Коваленко) забезпечити виконання заходів.
  5.  Вважати таким, що втратило чинність розпорядження міського голови від 24.03.2014 № 63 "Про затвердження плану заходів щодо забезпечення економного і раціонального використання коштів міського бюджету у 2014 році".
  6.  Начальнику міського фінансового управління міської ради Демченко Т.В. забезпечити оприлюднення даного розпорядження не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
  7.  Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на міське фінансове управління міської ради (Демченко).
  8.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на міського голову Олейника В.В.
  9.  Внести розпорядження для затвердження на черговій сесії міської ради.

Міський голова                                                                                                                                      В.В. Олейник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
12.05.2014 № 95

 

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо забезпечення економного і раціонального використання коштів міського бюджету у 2014 році в новій редакції


№ №
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

1.

Припинити придбання автотранспортних за­собів (крім спеціалізованих санітарних авто­мобілів екстреної медичної допомоги), меблів, мобільних телефонів, ноутбуків, побутової техніки та проведення ремонту приміщень (крім приміщень, що перебувають в аварійному стані, приміщень навчальних оздоровчих, санаторно-курортних закладів та реабілітацій­них установ, ремонт яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду, з метою дотримання вимог санітарних норм та норм пожежної безпеки для забезпечення навчально- виховного процесу, оздоровлення дітей, са­наторно-курортного лікування ветеранів війни, інвалідів, та реабілітації дітей-інвалідів)

Виконавчі комітети міських та селищних рад, виконавчі органи міської ради - головні розпоряд­ники бюджетних коштів

Протягом року

 

2.

Припинити здійснення витрат на оплату послуг мобільного зв’язку (крім органів і підрозділів служби цивільного захисту мобільного зв'язку для провадження службової діяльності та здійснення заходів з обороноздатності держави), оплату чартерних рейсів, утворення нових бюджетних установ

Міське фінансове управ­ління Єнакієвської міської ради (Демченко), виконавчі комітети міських та се­лищних рад, виконавчі органи міської ради - го­ловні розпорядники бюд­жетних коштів

Протягом року

3.

Не допускати подання міській раді пропозицій та прийняття власних рішень щодо збільшення чисельності працівників підпорядкованих установ та організацій

Міське фінансове управ­ління Єнакієвської міської ради (Демченко), виконавчі комітети міських та се­лищних рад, виконавчі органи міської ради - го­ловні розпорядники бюд­жетних коштів

Протягом року

4.

Припинити виплату грошової винагороди посадовим особам за сумлінну безперервну працю в органах місцевого самоврядування, зразкове виконання трудових обов’язків

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядни­ки бюджетних коштів

Протягом року

5.

Тимчасово припинити встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників (крім лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що допущені до медичної діяльності, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів)

Виконавчі комітети міських та селищних рад, виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюд­жетних коштів

Протягом року

6.

Здійснювати заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов'язкових виплат із заробітної плати працівникам

Виконавчі комітети міських та селищних рад, виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюд­жетних коштів

Протягом року

7.

Здійснювати нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомоги, винагород, премій, інших заохо­чувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядни­ки бюджетних коштів, виконавчі комітети міських та селищних рад

Протягом року

8.

Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядни­ки бюджетних коштів

Протягом квітня 2014 року

9.

Припинити витрати на проведення виставок, ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів за ра­хунок коштів загального фонду бюджету. Забезпечити проведення зазначених заходів за рахунок внесків їх учасників, спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядни­ки бюджетних коштів

Протягом року

10.

Припинити використання бюджетних коштів для проведення заходів з відзначення пам'ятних та історичних дат, ювілеїв підприємств, установ, ювілеїв вшанування пам'яті видатних осіб та інших подій (крім централізованих заходів Мінкультури, пов'язаних з відзна­ченням 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка, Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв голодоморів), друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань та функцій органів міської ради

Виконавчі комітети міських та селищних рад, виконавчі органи міської ради - головні розпорядники бюд­жетних коштів

Протягом року

11.

Планувати видатки, пов’язані із стимулюван­ням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за ра­хунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати, інших соціальних виплат та видатків на проведення розрахунків за кому­нальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів

Виконавчі органи міської ради - головні розпоряд­ники бюджетних коштів

Протягом року

12.

Здійснювати управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, результативно­го, цільового та економного використання бюд­жетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюд­жетних коштів

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядни­ки бюджетних коштів

Протягом року

13.

Забезпечити внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів

Виконавчі органи міської ради - головні розпорядни­ки бюджетних коштів

Протягом року

14.

Забезпечити фінансування в першочерговому порядку в повному обсязі - за видатками загального фонду міського бюджету на оплату праці працівників бюджетних установ, нара­хування на заробітну плату, придбання меди­каментів та перев’язувальних матеріалів, за­безпечення продуктами харчування, оплату ко­мунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, поточні трансферти місцевим бюджетам, дослідження і розробки, окремі заходи з виконання державних (ре­гіональних) програм, субсидії та трансферти підприємствам, установам та організаціям в частині оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг та енергоносіїв

Міське фінансове управ­ління Єнакієвської міської ради (Демченко)

Протягом року

15.

Припинити підготовку проектів нових місцевих цільових програм або внесення змін до затверджених цільових програм, що потре­бують додаткового фінансування з місцевого бюджету, та готувати в місячний строк проекти про внесення змін до місцевих цільових програм щодо уточнення строків, обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання програм відповідно до реальних можливостей міського бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки

Виконавчі органи міської ради - головні розпоряд­ники бюджетних коштів, виконавчі комітети міських та селищних рад

Протягом року

16.

Припинити здійснення посадовими особами місцевого самоврядування службових відряд­жень за кордон (крім випадків, коли від­шкодування витрат на відрядження за кордон здійснюється в повному обсязі за рахунок сторони, що приймає, або за рахунок коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, отриманих на вказану мету як гранти, міжнародна технічна допомога, благодійні внески)

Виконавчі органи міської ради - головні розпоряд­ники бюджетних коштів, виконавчі комітети міських та селищних рад

Протягом року

17.

Провести інвентаризацію прийнятих протягом 2009-2014 років рішень стосовно утворення бюджетних установ з визначенням доцільності їх подальшої діяльності

Виконавчі органи міської ради - головні розпоряд­ники бюджетних коштів

Квітень 2014 року

 

Виконавчі органи міської ради - головні розпоряд­ники бюджетних коштів, виконавчі комітети міських та селищних рад
18.
Протягом року
Не допускати використання для обслуго­вування органів місцевого самоврядування та інших виконавчих органів, утворених міською радою підприємств, установ та організацій, які використовують кошти міського бюджету, більше одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законодавством (крім автотранспортних засобів, що згідно з навчальними планами використовуються у навчальному процесі для підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учнів, студентів та осіб, що навчаються). Не до­пускати залучення легкових автомобілів для транспортного обслуговування посадових осіб понад кількість автомобілів, визначену Кабінетом Міністрів України.

 

Секретар міської ради                                                                                                                                  Т.М.   Богданова

План заходів щодо забезпечення економного і раціонального використання коштів міського бюджету у 2014 році роз­роблений міським фінансовим управлінням міської ради

Начальник управління                                                                                                                                    Т.В. Демченко

 

 

Категория: Распоряжения городского головы | Добавил: MARISHS (12.05.2014)
Просмотров: 709 | Рейтинг: 0.0/0
Когда мы говорим о русских сувенирах, то сразу наравне с матрешками и павловопосадскими платками вспоминаем и ложки под хохлому. Хохломская роспись — самое что ни на есть национальное искусство.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru