Суббота
09.12.2023
10:55
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/38-1261ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від 26.06.2013 № 6/38-1261
м. Єнакієве
Про затвердження розподільчого балансу комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово- ремонтне управління № 6»
На підставі п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 1 ст. 37 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», рішення Єнакієвської міської ради від 27.03.2013 № 6/35-1115 «Про припинення діяльності комунальних підприємств Єнакієвської міської ради шляхом приєднання» (із змінами), міська рада
ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити розподільчий баланс Комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6» (додається).

2. Начальнику управління житлово-комунального   господарства Єнакієвської міської ради Божику С.О. забезпечити оприлюднення даного рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

3.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Стрельцову О.Г.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою (Оленін).

В.В. Олейник                                                                Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
26.06.2013 № 6/38-1261

РОЗПОДІЛЬЧИЙ БАЛАНС комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6»
На підставі рішення Єнакієвської міської ради від 27.03.2013 № 6/35-1115 «Про припинення діяльності комунальних підприємств Єнакієвської міської ради шляхом приєднання», із змінами, внесеними рішенням Єнакієвської міської ради від 29.05.2013 № 6/37-1221 «Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 27.03.2013 № 6/35-1115 «Про припинення діяльності комунальних підприємств Єнакієвської міської ради», комісія з припинення діяльності комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6» у складі: Білогривого О.А. (ідентифікаційний номер <ОСОБИ>), голови комісії; Шевченко О.В. (ідентифікаційний номер <ОСОБИ>), секретаря комісії; членів комісії: Саітової Р.Н.(ідентифікаційний номер <ОСОБИ>); Уткіної В.М. (ідентифікаційний номер <ОСОБИ>), склали цей розподільчий баланс про наступне.
Правонаступництво щодо всього майна, усіх прав та обов'язків комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 6» (код ЄДРПОУ 31872200) після його реорганізації шляхом поділу та приєднання переходить до комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 1» (код ЄДРПОУ 31872195) та до комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Житлово-ремонтне управління № 3» (код ЄДРПОУ 31872216) в межах приєднаної частки, а саме:
тис. грн


Стаття

Код
рядка

ЖРУ №6

ЖРУ №1

ЖРУ№3

100%

80.9%

19.1%

Актив станом на 01.06.2013

I. Необоротні активи

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

— залишкова вартість

1010

 

 

 

— первісна вартість

1011

 

 

 

— знос

1012

 

 

 

Усього за розділом I

 

 

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

1101

 

 

 

Товари

1104

0

0

0

Дебіторська заборгованість:

 

 

 

 

— чиста реалізаційна вартість

1125

2331,6

1871.2

460.4

— з бюджетом

1135

5,5

5,5

 

— інші оборотні активи

1190

45,6

45.6

0

Поточні фінансові інвестиції

 

 

 

 

Г рошові кошти у національній валюті

1165

24,1

24,1

 

Усього за розділом II

1195

2406,8

1946.4

460.4

Баланс

1300

2406,8

1946.4

460.4

Пасив станом на 01.06.2013

I. Власний капітал

 

 

 

Статутний фонд

1400

 

 

 

Нерозподілений прибуток

1420

1788,5

1458.0

330.5

Усього за розділом I

1495

1788,5

1458.0

330.5

IV. Поточні зобов’язання

 

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1615

80,1

80,1

0

Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом

1690

538,2

408.3

129.9

Усього за розділом IV

1700

618,3

488.4

129.9

Баланс

1900

2406,8

1946.4

460.4

 

Додатки з 1 по 7 на 7 аркушах додаються.

Здав:
Голова комісії                                                                                              О.А.Білогривий
Секретар комісії                                                                                          О.В.Шевченко
Члени комісії                                                                                               Р.Н.Саітова

Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1»                                                                          О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 1»                                                                          В.В.Андрієнко

                                                                                                 Додаток 1
до розподільчого балансу

Розшифровкадо коду рядка 1125

 

 

ЖРУ № 6

ЖРУ № 1

ЖРУ № 3

1

Квартплата

3107286,24

2423303,73

683982,51

2

Вивіз ТПВ (населення)

93811,87

65225,83

28586,04

3

Розрахунок по електричній енергії

39416,51

39416,51

0

4

Оренда та експлуатаційні витрати

25440,43

25338,17

102,26

5

Резерв сумнівних боргів

-1010568,27

-758260.25

-252308.02

6

ТОВ «Паралель М-ЛТД»

6,01

6,01

0

7

ВРЖО

7133,20

7133,20

0

8

ПП Котик

15,50

15,50

0

9

ПП Г рушко

20,71

20,71

0

10

ТОВ «Ді Пі Ейр Газ»

0,40

0,40

0

11

Євроспецснаб

1488,00

1488,00

0

 

 

 

 

 

12

КП «Пічник»

1045,42

1045,42

0

13

Донецькобленерго

10156,34

10156,34

0

14

ДП Судовий інформаційний центр

55696,92

55696,92

0

15

Інспекція з
випробувальних робіт (Картула)

317,68

317,68

0

16

ПП Лисенко С.Я.

300,00

300,00

0

 

Усього

2331566,96

1871204.17

460362.79

 

Здав:
Голова комісії                                                О.А.Білогривий
Секретар комісії                                           О.В.Шевченко
Члени комісії                                                  Р.Н.Саітова
                                                                           В.М.Уткіна
 

 

Прийняв:

Директор КП «ЖРУ № 1»                              О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3»                              В.В.Андрієнко

Додаток 2
до роподільчого балансу

Розшифровка до коду рядка 1135

 

 

ЖРУ № 6

ЖРУ № 1

ЖРУ № 3

1

Єдиний податок

403,21

403,21

0

2

Податок з власних транспортних засобів

31,48

31,48

0

3

Податок на воду

131,53

131,53

0

4

Податок з власних собак

20,19

20,19

0

5

ПДФЛ

389,84

389,84

0

6

Комунальний податок

258,40

258,40

0

7

Податок на прибуток

4339,49

4339,49

0

 

Усього

5574,14

5574,14

0

 

Здав:
Голова комісії                                    О.А.Білогривий
Секретар комісії                               О.В.Шевченко
Члени комісії                                     Р.Н.Саітова

 

                                                               В.М.Уткіна

Прийняв:

Директор КП «ЖРУ № 1»                О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3»                В.В.Андрієнко

 

 

 

 

ЖРУ № 6

ЖРУ № 1

ЖРУ № 3

1

р/р 260048078 Райффайзен банк Аваль

3203,55

3203,55

0

2

р/р 2600890987 Райффайзен банк Аваль

7750,27

7750,27

0

3

р/р 2600587405 Райффайзен банк Аваль

13135,16

13135,16

0

 

Усього

24088,98

24088,98

0

 

Здав:
Голова комісії                                     О.А.Білогривий
Секретар комісії                                О.В.Шевченко
Члени комісії                                      Р.Н.Саітова
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1»                 О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3»                 В.В.Андрієнко  

 

 

 

ЖРУ № 6

ЖРУ № 1

ЖРУ № 3

1

Податковий кредит

43811.51

43811.51

0

2

ЄСВ

1759.83

1759.83

0

 

Усього

45571.34

45571.34

0

 

 

Здав:
Голова комісії                                    О.А.Білогривий
Секретар комісії                               О.В.Шевченко
Члени комісії                                     Р.Н.Саітова

Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1»                О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3»                В.В.Андрієнко  

 

 

 

ЖРУ № 6

ЖРУ № 1

ЖРУ № 3

1

Нерозподілений прибуток

1788458.30

1457967.11

330491.19

 

Усього

1788458.30

1457967.11

330491.19

 

 

Здав:
Голова комісії                                    О.А.Білогривий
Секретар комісії                               О.В.Шевченко
Члени комісії                                     Р.Н.Саітова
                                                              В.М.Уткіна

 

 

Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1»              О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3»              В.В.Андрієнко

 

Додаток 6
до розподільчого балансу

Розшифровка до коду рядка 1615

 

 

ЖРУ № 6

ЖРУ № 1

ЖРУ № 3

1

Кредиторська заборгованість по матеріалам

8336.25

8336.25

0

2

Кредиторська заборгованість за послуги

71779.07

71779.07

0

 

Усього

80115.32

80115.32

0

 

Здав:
Голова комісії                                    О.А.Білогривий
Секретар комісії                               О.В.Шевченко
Члени комісії                                     Р.Н.Саітова
В.М.Уткіна
Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1»              О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3»              В.В.Андрієнко

Додаток 7
до розподільчого балансу

 

Розшифровка до коду рядка 1615

 

 

ЖРУ № 6

ЖРУ № 1

ЖРУ № 3

1

Кредиторська заборгованість по квартирній платі

69432.40

56852,79

12579,61

2

Кредиторська заборгованість по ТПВ

5771.11

5702,11

69,00

3

Кредиторська заборгованість з оренди та експлуатаційних витрат

15911.29

15248,14

663,15

4

Розрахунок з іншими кредиторами

21957.67

21957,67

0

5

ПДВ

2838.32

2838,32

0

6

Податкове забов'язання

422317.01

305757.17

116559.84

 

Усього

538227.8

408356.20

129871.60

Здав:
Голова комісії                                    О.В.Шевченко
Секретар комісії                               Р.Н.Саітова
Члени комісії                                     О.А.Білогривий
                                                               В.М.Уткіна

 

Прийняв:
Директор КП «ЖРУ № 1»               О.І.Кохан
Директор КП «ЖРУ № 3»               В.В.Андрієнко

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (26.06.2013)
Просмотров: 825 | Рейтинг: 0.0/0

На уровень технологического развития государства влияет экономическая и политическая стабильность в середине государства. Предлагаем познакомиться с рейтингом самых продвинутых в этом аспекте стран.

Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru