Суббота
09.12.2023
12:30
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/46-1371



ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 30.10.2013 № 6/46-1371
м. Єнакієве
Про затвердження Положення про відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради
Керуючись частиною 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158-р «Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року», постанову Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001 «Деякі питання утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» та з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та здійснення внутрішнього фінансового контролю за роботою виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити Положення про відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради (додається).
 2.  Рішення набирає чинності з 01 січня 2014 року.
 3.  Вважати таким, що втратило чинність з 01 січня 2014 року рішення міської ради від 24.04.2013 № 6/36-1159 «Про затвердження Положення про відділ внутрішнього аудиту міської ради».
 4.  Начальнику відділу внутрішнього аудиту міської ради Плікус Т.О. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
 5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян (Мадар).

В.В. Олейник Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
30.10.2013 № 6/46-1371

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ МІСЬКОЇ РАДИ

 1. Загальні положення

  1.1  Відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради (далі - Відділ) є виконавчим органом міської ради без права юридичної особи, підзвітним та підконтрольним Єнакієвській міській раді та підпорядкованим Єнакієвському міському голові.

  1.2  Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, рішеннями Єнакієвської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Єнакієвського міського голови та цим Положенням.

  1.3  Місцезнаходження Відділу: 86430, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7.

  1.4  Структура Відділу затверджується рішенням Єнакієвської міської ради.

  1.5  Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

  1.6  Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ Відділу та Інструкції з діловодства у виконавчих органах міської ради.

  1.7  Майно Відділу є комунальною власністю територіальної громади міста і закріплене за ним на праві оперативного управління.

  1.8  Ліквідація чи реорганізація Відділу здійснюється в установленому законодавством порядку.

 2. Основні завдання Відділу

  2.1  Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції.

  2.2  Надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.

  2.3  Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері.

  2.4  Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.

  2.5 Проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, перевірки таких декларацій на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення їх логічного та арифметичного контролю.

  2.6 Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.

  2.7  Надання міському голові об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо:

  2.7.1  Функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення.

  2.7.2  Удосконалення системи управління.

  2.7.3 Запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та комунального майна.

  2.7.4  Запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління міської ради.

  2.8 Об’єктами аудиту відповідно до цього Положення є виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, бюджетні установи та організації комунальної власності, а також суб’єкти господарської діяльності усіх форм власності, які є одержувачами бюджетних коштів або використовують комунальне майно (далі - об’єкти).

Внутрішній аудит здійснюється, як система заходів, спрямованих на забезпечення міського голови достовірною інформацією про використання об’єктами фінансових ресурсів, оцінку ефективності господарської діяльності об’єктів, виявлення і запобігання відхилень ведення об’єктами господарської діяльності, що перешкоджають законному та ефективному використанню комунального майна та коштів.

3. Функції Відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1  Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням;

3.2  Надає виконавчим органам міської ради, підприємствам, установам, організаціям комунальної форми власності та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства.

3.3  Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб органу виконавчої влади, підприємства, установи та організації, вносить їх керівникам пропозиції щодо усунення таких ризиків.

3.4  Надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій.

3.5  У разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок невідкладно письмово повідомляє про це відповідному суб’єкту декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації.

3.6  У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами виконавчих органів міської рад, підприємств, установ та організації комунальної форми власності, а також ознак правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому порядку про такі факти міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

3.7  Веде облік працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.8  Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

3.9  Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності до вчинення корупційних правопорушень.

3.10  Проводить оцінку:

3.10.1  Ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.

3.10.2  Ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у стратегічних та річних планах.

3.10.3  Ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання.

3.10.4 Якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства.

3.10.5  Стану збереження активів та інформації.

3.10.6  Стану управління комунальним майном.

 3.10.7 Правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.

3.10.8  Ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань об’єктів.

3.11  Проводить за дорученням міського голови аналіз проектів наказів та інших документів, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, для забезпечення їх цільового та ефективного використання.

3.12  Планує, організовує та проводить внутрішні аудити, документує їх результати, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації, а також проводить моніторинг врахування рекомендацій.

3.13  Взаємодіє з виконавчими органами міської ради, іншими державними органами, підприємствами, їх об’єднаннями, установами та організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту.

3.14  Подає міському голові аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним відповідних рішень.

3.15  Звітує про результати діяльності відповідно до вимог цього Положення та стандартів внутрішнього аудиту.

3.16  Виконує інші функції відповідно до його компетенції.

3.17  Втручання у діяльність Відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняється.

4. Права та обов’язки Відділу

4.1  Посадові особи Відділу мають право:

4.1.1  Отримувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить державну таємницю.

4.1.2  Отримувати від працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

4.1.3  Ініціювати перед міським головою питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на уповноважений підрозділ завдань.

4.1.4  Працівники Відділу беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в виконавчих органах міської ради з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.

4.1.5  Працівники Відділу під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій виконавчих органів міської ради, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

4.1.6  Працівники уповноваженого підрозділу можуть залучатися до проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно- розпорядчих документів, що видаються міським головою, виконавчим комітетом міської ради та міською радою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних правопорушень.

4.1.7  На повний та безперешкодний доступ до документів, інформації та баз даних, які стосуються аудиторських завдань, включаючи інформацію з обмеженим доступом, що надається в установленому законодавством порядку.

4.1.8  Отримувати від посадових осіб об’єкту нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, рішення, накази, положення, інструкції, порядки, стандарти, інструктивні листи тощо).

4.1.9  Отримувати засвідчені в установленому порядку копії або виписки з документів, які стосуються виконання аудиторського завдання. На підставі отриманих копій документів складати відповідні розрахунки.

4.1.10 Проводити   анкетування, опитування та інтерв’ювання працівників об’єктів за їх згодою, готувати запити до юридичних осіб з метою отримання необхідної інформації для проведення внутрішнього аудиту.

4.1.11 Ініціювати перед міським головою залучення експерта для забезпечення виконання аудиторського завдання.

4.1.12 Визначати цілі, обсяг, методи аудиту і ресурси, які необхідні для виконання кожного аудиторського завдання.

4.1.13 Проводити     за рішенням міського голови позапланові внутрішні аудити.
4.2. Працівники Відділу зобов’язані:

4.2.1 Дотримуватися вимог стандартів внутрішнього аудиту та інших нормативно-правових актів з відповідних питань.

4.2.2  Не розголошувати інформацію, яка стала їм відома під час виконання покладених на Відділ завдань, крім випадків, передбачених законодавством.

4.2.3  Невідкладно інформувати міського голову про ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів.

4.2.4  Уникати та не допускати виникнення конфлікту інтересів відповідно до закону.

4.3 У разі виникнення обставин, які перешкоджають проведенню працівниками або керівником Відділу їх обов’язків, втручання у їх діяльність посадових або інших осіб об’єктів, працівники Відділу або керівник Відділу письмово інформують про це міського голову.

5. Начальник Відділу

 5.1 Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.2  Начальник Відділу здійснює постійне керівництво діяльністю Відділу.

5.3 Начальник Відділу забезпечує:

 5.3.1 Ефективну реалізацію заходів щодо запобігання і протидії корупції.

 5.3.2 Планування, організацію та проведення на належному рівні внутрішнього аудиту.

5.3.3  Подання міському голові аудиторських звітів.

5.3.4 Підготовку та своєчасне подання звіту про результати діяльності Відділу або зведеного звіту про результати діяльності Відділу відповідно до вимог цього Положення та стандартів внутрішнього аудиту.

5.3.5 Проведення моніторингу виконання (врахування) рекомендацій за результатами проведення внутрішнього аудиту.

5.3.6 Дотримання працівниками Відділу трудової, виконавської дисципліни, нерозголошення службової інформації.

 5.4 Розподіляє посадові обов’язки між працівниками Відділу.

5.5  В межах чинного законодавства дає працівникам Відділу доручення, обов’язкові для виконання.

5.6  На посаду начальника може бути призначена особа яка має повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та державній службі на керівних посадах не менше 2-х років, або, виходячи із виконання виконавчим органом основних завдань та функцій, стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3-х років, вільне володіння українською мовою.

6. Відповідальність Відділу

6.1  Відділ несе відповідальність за невиконання, несвоєчасне та неналежне виконання покладених на нього завдань.

6.2  За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники Відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7. Взаємодія
Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з постійними комісіями Єнакієвської міської ради та іншими комісіями, депутатами Єнакієвської міської ради, виконавчими органами міської ради, громадськими організаціями, а також з відповідними органами та організаціями інших регіонів України та їх представництвами.
Секретар міської ради                                                                             Т.М. Богданова
Положення про відділ з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради підготовлено начальником відділу внутрішнього аудиту міської ради.
Т.О. Плікус                                                                                                     Начальник відділу

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (30.10.2013)
Просмотров: 689 | Рейтинг: 0.0/0
Американский журнал Complex опубликовал рейтинг самых сексуальных украинок…В рейтинге участвовали не только модели, певицы и актрисы, но и политики. К сожалению, американские журналисты не включили в данный список таких красоток, как Ани Лорак и Настя Каменских…
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru