Среда
29.11.2023
02:23
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/46-1373ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 30.10.2013 № 6/46-1373
м. Єнакієве
Про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва, міста Єнакієве на 2013-2014 роки за січень-вересень 2013 року
Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Законів України: «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44, з метою забезпечення сприятливих умов для розвитку малого підприємництва в місті Єнакієве, заслухавши інформацію відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва міста Єнакієве на 2013­2014 роки за січень-вересень 2013 року, міська рада
ВИРІШИЛА:

  1.  Інформацію відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва міста Єнакієве на 2013-2014 роки за січень-вересень 2013 року взяти до відома (додається).
  2.  Керівникам виконавчих органів міської ради забезпечити подальше виконання заходів щодо реалізації Програми.
  3.  Начальнику відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради Стасенко Л.П. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
  4.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Котляревського О.В.
  5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян (Мадар).

В.В. Олейник Міський голова

ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Програми розвитку малого підприємництва міста Єнакієве на 2013-2014 роки за січень-вересень 2013 року

За останні роки підприємництво в місті стало самостійним елементом ринкової економіки, воно має вплив на її структурну перебудову, робить певний внесок у збільшення обсягів виробництва, роздрібного товарообігу, сприяє повному задоволенню споживчого попиту населення.
Станом на сьогоднішній день у місті працює близько 290 підприємств малого бізнесу, на яких зайнято більше 2 тисяч чоловік та здійснюють підприємницьку діяльність понад 4 тисяч фізичних осі б-підприємці в.
В структурі малих підприємств за видами економічної діяльності, як і раніше, превалюють сфери діяльності невиробничого характеру, особливо ті, які мають відносно швидкий оборот засобів. Більша частина підприємств малого бізнесу орієнтована на посередницько-торгівельну діяльність.
Враховуючи той факт, що малий бізнес та підприємництво в цілому займають досить важливе місце у соціально-економічному розвитку міста та залишаються досить незахищеними, саме цей сектор потребує державної підтримки та створення сприятливих умов. Тому, з метою сталого розвитку, цілісної та ефективної системи підтримки малого підприємництва і формування сприятливих умов для його подальшого розвитку у місті, було затверджено Програму розвитку малого підприємництва в місті Єнакієве на 2013-2014 роки (далі - Програма).
Програма розроблена спеціалістами відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради на виконання вимог Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації регіональних та місцевих програм розвитку малого і середнього підприємництва, затверджених наказом Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 18.09.2012 № 44 і затверджена рішенням міської ради від 27.02.2013 № 6/34-1080.
Основна мета Програми полягає в створенні ефективної системи підтримки підприємництва та формуванні сприятливих умов для його подальшого розвитку в місті.
Головними завданнями Програми є:  дерегуляція підприємницької діяльності, запровадження державно-приватного партнерства, насамперед, в інвестиційно-інноваційній та науково-технічній сферах, створення умов для впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку людини та легалізації трудових відносин.
Виконавцями заходів Програми є: виконавчі органи міської ради, міський центр зайнятості та Єнакієвська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Донецькій області.
Реалізація Програми здійснювалась за наступними основними напрямками:
- вдосконалення нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності та спрощення умов для ведення бізнесу;

1.  запровадження державно-приватного партнерства, насамперед, в інвестиційно-інноваційній та науково-технічній сфері;

2.  забезпечення фінансово-кредитної, ресурсної та інформаційної підтримки малого підприємництва.

Одним з основних напрямків в ході сприяння дерегуляції підприємницької діяльності є виконання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Станом на сьогоднішній день спеціалістами відділу з питань регуляторної політики та підприємництва виконуються наступні заходи:

3.  розроблено та затверджено рішенням міської ради План діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, до якого впродовж року було внесено ряд доповнень;

3.1  розробляються та затверджуються звіти про результативність діючих регуляторних актів;

3.2  забезпечується інформаційне наповнення розділу «Регуляторна діяльність» на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради, шляхом розміщення на ньому, згідно встановлених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строків, повідомлень про оприлюднення регуляторних актів, проектів регуляторних актів, аналізів регуляторного впливу до зазначених проектів, звітів про відстеження результативності регуляторних актів та іншої інформації, яка стосується виконання вимог зазначеного закону;

3.3  забезпечується постійне оновлення електронного реєстру чинних регуляторних актів.

З метою запровадження діалогу між владою та підприємницьким колом, в липні поточного року за ініціативою Регіонального фонду підтримки підприємництва по Донецькій області, відділом з питань регуляторної політики та підприємництва було проведено «круглий стіл» за участю представників міської влади, громадських організацій та підприємців міста на тему: «Результати дослідження проблем підприємництва. Громадська думка та громадська експертиза» в рамках проекту «Подальша активізація участі бізнес - асоціацій міст Донецької області в процесі дерегуляції господарської діяльності».
З метою подолання адміністративних бар’єрів на шляху розвитку малого підприємництва, Програмою передбачені заходи щодо створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг на території м. Єнакієве, шляхом створення центру надання адміністративних послуг, складовою частиною якого повинен стати Єдиний дозвільний центр. З цього приводу Єнакієвською міською радою було прийнято рішення створити в структурі виконавчих органів міської ради відділ з надання адміністративних послуг, на який, починаючи з 02.12.2013р, буде покладено функції керівництва та відповідальність за організацію роботи центру надання адміністративних послуг.
Заходи щодо фінансово-кредитної підтримки підприємництва впродовж звітного періоду здійснювались за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. За
звітний період в місті за рахунок надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності створено 18 нових робочих місць (сума виплат - 379,5 тис. грн.).
Також, з метою стимулювання розвитку підприємництва та запровадження інвестиційних проектів, умовами яких передбачається впровадження новітніх та пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку міста, Програмою передбачено фінансування заходів з надання фінансової допомоги у формі часткового відшкодування відсотків за користування банківськими кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва. Але, на жаль, на сьогоднішній день, заявок щодо участі у конкурсі з відбору зазначених інвестиційних проектів не надходило.
З метою забезпечення ресурсної підтримки суб’єктів малого підприємництва управлінням житлово-комунального господарства міської ради ведеться база даних про наявність вільних приміщень комунальної власності, які можуть бути надані в оренду. За звітний період суб’єктам господарювання передано в оренду 130 приміщень комунальної власності загальною площею 8307,1 кв.м.
Інформаційні семінари за напрямками своєї діяльності проводять: Єнакієвська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Донецькій області, Управління пенсійного фонду в м. Єнакієве, Єнакієвський міський центр зайнятості. За звітний період було проведено наступні заходи: 9 навчальних семінарів та тренінгів з питань оподаткування, в яких взяли участь 148 осіб, 5 тренінгів з питань пенсійного законодавства за участю 228 суб’єктів господарювання, 75 інформаційних семінарів для 865 безробітних осіб та 6 орієнтаційних семінарів з питань організації власної справи, які відвідали 126 осіб. Спеціалістами міського центру зайнятості з метою стимулювання самозайнятості населення здійснюється надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади.
Основним завданнями Програми в подальшому доцільно вважати: всебічне сприяння роботі центру з надання адміністративних послуг у м. Єнакієве, подальше забезпечення методичної та інформаційної підтримки розвитку підприємництва, застосування інформаційних технологій, розвиток Інтернет - ресурсів з метою забезпечення вільного доступу підприємців до баз даних щодо ресурсів міста, забезпечення фінансової підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва, підвищення рівня професійної підготовки підприємців.

Л.П. Стасенко  Начальник відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (30.10.2013)
Просмотров: 531 | Рейтинг: 0.0/0
Любовники прошлого мало чем отличались от современных. Но речь здесь пойдет о мужчинах далеко не рядовых. Имена некоторых, как , например , Казановы, или Маркиза Де Сада стали уже нарицательными… Но есть некоторые, которых и не заподозришь в приключениях на любовном фронте… Гай Юлий Калигула. Любил все и всех, включая собственного коня.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru