Вторник
28.11.2023
13:00
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/47-1431ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 27.11.2013 № 6/47-1431
м. Єнакієве
Про створення комісії по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків  і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве,    затвердження
Положення про її роботу та оголошення конкурсу
На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. ст. 7, 27, 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг”, згідно з Наказом Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005  № 160 «Про затвердження Положення пропорядок    конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції     України від   6.12.2005 № 1160/11740, Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 19.05.2005  № 541/10821, наказу Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України» від 07.09.1998 № 194 «Про затвердження Типового Положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.12.1998             № 825/3265, з метою підготовки та проведення конкурсу з надання послуг з утримання         будинків і споруд та прибудинкових        територій      у м. Єнакієве, міська рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Створити комісію по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве та затвердити її склад (додається).

2. Затвердити Положення про роботу комісії   по проведенню конкурсу        з надання послуг з утримання         будинків і споруд та прибудинкових        територій      у
м. Єнакієве (додається).

3. Оголосити конкурс з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве, згідно з чинним законодавством.

4.  Затвердити Положення про Порядок визначення виконавця послуг з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве (додається).

 5. Затвердити конкурсні умови для визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве (додається).

6.  Затвердити конкурсну документацію з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве (додається).

7.  Начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради Мєдніковій А. І. забезпечити оприлюднення даного рішення протягом п'яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

8.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Стрельцову О.Г.

9.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства та благоустрою (Оленін).

В.В. Олейник Міський голова

 

СКЛАД
комісії по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій у м. Єнакієве

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
27.11.2013 № 6/47-1431

 

Стрельцова
Ольга Григорівна

заступник міського голови, голова комісії

Мєднікова
Алла Іванівна

начальник управління житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови комісії

Биковський
Анатолій Миколайович

заступник начальника управління житлово-
комунального господарства міської ради,
секретар комісії

 

Члени комісії:

Богінін
Андрій Васильович

Карло-Марксівський селищний голова (за узгодженням)

Дубровкін
Сергій Григорович

Ольховатський селищний голова
(за узгодженням)

Лига
Андрій Іванович

начальник відділу з питань захисту прав
споживачів міської ради

Мартинов
Михайло Олексійович

Вуглегірський міський голова
(за узгодженням)

Плітан
Олександр Михайлович

Булавинський селищний голова
(за узгодженням)

Роленко
Олександр Вікторович

Юнокомунарівський міський голова
(за узгодженням)

Саченков
Павло Сергійович

начальник управління архітектури та містобудування міської ради

Сесікова
Олена Володимирівна

начальник юридичного відділу
міської ради

                                        О.Г.Стрельцова Заступник міського голови

П О Л О Ж Е Н Н Я
про роботу комісії по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій у м. Єнакієве
Загальні положення

1.  Це Положення розроблено відповідно до статей 7, 13, 27 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», наказу Державного Комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді» та з урахуванням наказу Державного Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 07.09.1998 № 194 «Про затвердження Типового Положення про порядок конкурсного відбору підприємств для утримання житлових будинків і прибудинкових територій та Типового договору на утримання житлових будинків і прибудинкових територій».

1.2  Положення про комісію по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве, (далі - Положення) визначає порядок створення та організацію діяльності конкурсної комісії по визначенню суб’єктів господарювання - виконавців житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади міста Єнакієве (далі - конкурсна комісія).

1.3  Комісія по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве створюється для забезпечення конкурентності, справедливості, неупередженості, послідовності та високого професійного рівня в підготовці і проведенні конкурсів відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.4  Комісія по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве (далі - Комісія) - це тимчасово діючий колегіальний орган, що утворюється Єнакієвською міською радою для проведення конкурсу по визначенню суб’єктів господарювання - виконавців житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій комунальної власності територіальної громади міста Єнакієве.

1.5  Основними принципами діяльності комісії є:

1.5.1  законність;

1.5.2  колегіальність;

1.5.3  повнота розгляду конкурсних пропозицій відповідно до встановлених умов конкурсу;

1.5.4  обґрунтованість прийнятих рішень;

1.5.5 рівність усіх претендентів перед комісією;

1.5.6  незалежність членів комісії (недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також учасників конкурсу); 1.5.7. професійність членів комісії.

Склад і порядок утворення комісії

2.  До складу комісії входять представники організатору конкурсу, органів місцевого самоврядування.

2.1  Головою комісії призначається заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, який координує роботу житлово-комунальної галузі міста.

2.2  Заступником голови комісії призначається начальник управління житлово- комунального господарства міської ради.

2.3  До складу комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки).

2.4  Склад комісії затверджується рішенням Єнакієвської міської ради.

Повноваження комісії

3  Комісія в межах наданих повноважень:

3.1  Проводить засідання відповідно до цього Положення та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2 Розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу.

3.3 Перевіряє наявність необхідних документів у наданих конкурсних пропозиціях учасників.

 3.4 Готує відмову для суб'єктів господарювання-конкурсантів на участь у конкурсі, у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.5  Визначає переможця за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

3.6 Сприяє забезпеченню рівних умов для всіх учасників конкурсу.

3.7  У зазначений день і час розкриває конверти та оголошує пропозиції учасників конкурсу.

3.8  Проводить співбесіди з учасниками конкурсу та оцінює їх компетентність та пропозиції.

3.9  Ухвалює рішення про переможця конкурсу.

3.10  Складає протоколи засідання конкурсної комісії з визначенням переможця конкурсу на підставі результатів оцінки конкурсної пропозиції.

3.11  Складає та затверджує конкурсну документацію.

3.12  Комісія приймає рішення про результати проведення конкурсу на закритому засіданні у присутності не менше як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови комісії.

. Порядок роботи комісії

4  Комісія приступає до роботи з моменту затвердження Єнакієвською міською радою її складу та Положення про її роботу.

4.1  Всі зміни до складу комісії вносяться відповідними рішеннями Єнакієвської міської ради.

4.2  Керує діяльністю комісії і організовує її роботу Голова комісії (далі - Голова). Голова в межах наданої компетенції:

4.2.1 скликає засідання комісії;

4.2.2  головує на засіданнях комісії;

4.2.3  дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів комісії;

4.2.4  дає доручення спеціалістам, які залучені до роботи комісії;

4.2.5 організовує підготовку матеріалів на розгляд комісії;

4.2.6  представляє комісію у відносинах з установами та організаціями.

4.3 У разі відсутності Голови його повноваження виконує заступник голови комісії.

4.4  Секретар комісії:

4.4.1 несе відповідальність за підготовку матеріалів для розгляду комісії та правильність;

4.4.2  ведення протоколів засідань комісії;

4.4.3  оповіщає всіх членів комісії про заплановані засідання за три дні до дати їх проведення;

4.4.4  забезпечує виконання доручень Голови.

4.5  Члени комісії зобов’язані брати участь у діяльності комісії, виконувати розпорядження і доручення Голови.

4.6 Члени комісії користуються рівним правом голосу у прийнятті рішень.

4.7  Засідання комісії є правомочним за умовами участі в ньому не менш як половини її складу.

4.8  Всі рішення комісії приймаються шляхом поіменного (письмового) голосування, результати якого заносяться до відповідного протоколу.

4.9  Рішення комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

Заступник міського голови                                                                         О. Г.  Стрельцова

Положення про роботу комісії по проведенню конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве підготовлено управлінням житлово-комунального господарства міської ради.
А. І. Мєдніковаь  Начальник управління

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Порядок визначення виконавця послуг з надання послуг з утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій у м. Єнакієве

Загальні положення

1. Положення про Порядок визначення виконавця послуг з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве (далі - положення) визначає порядок організації і проведення конкурсного відбору підприємств усіх форм власності для утримання житлових будинків і прибудинкових територій.

2.  Підставою для проведення конкурсу є постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово- комунальних послуг», наказ Держкомітету України з питань житлово-комунального господарства від 11.11.2005 № 160 «Про затвердження Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених пунктів».

3.  Метою здійснення конкурсного відбору підприємств для утримання будинків і споруд та прибудинкових територій є забезпечення ефективного збереження житлового фонду та продовження терміну його служби, підвищення якості надання послуг з обслуговування та ремонту житлового фонду і прибудинкових територій.

4.  Рішення про проведення конкурсу приймає власник житлового фонду, який є організатором конкурсу. Він гарантує рівні умови всім учасникам, незалежно від форми власності і місця розташування.

5.  Відбір підприємств для утримання будинків і споруд та прибудинкових територій проводиться на основі конкурсу.

6.  До участі в конкурсі допускаються підприємства усіх форм власності, установчим завданням яких є надання житлово-комунальних послуг у житловому фонді.

7.  До участі в конкурсі не допускаються підприємства, які: ліквідуються; визнані банкрутами;
установчі документи яких визнані недійсними в судовому порядку.
Терміни та визначення

8.  Власник житлового фонду - суб'єкт права власності на житло.

9.  Виконавець - підприємство, установа, організація, юридична особа, яке (яка) уклало (а) договір на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

10.  Замовник - власник житлового фонду.

11.  Заявка - сукупність документів, що подаються на конкурс.

12.  Об'єднання співвласників - господарська організація і юридична особа, створена виключно для обслуговування, ремонту і реконструкції жилого будинку та утримання прибудинкової території.

13. Орган, уповноважений управляти житловим фондом, - орган місцевого самоврядування, який здійснює безпосередню реалізацію житлової політики на місцях.

14.  Потенційний учасник - підприємство, установа, організація, юридична особа, яке (яка) офіційно подало (а) заявку про бажання взяти участь у конкурсі з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

15.  Прибудинкова територія - виділена в установлених межах земельна ділянка, на якій розташовані багатоквартирний будинок (будинки), допоміжні будівлі та споруди, призначені для його обслуговування та забезпечення сприятливих умов проживання мешканців.

16.  Утримання житлового будинку - комплекс робіт, спрямований на створення належних умов перебування та життєзабезпечення в будинку громадян та на забезпечення утримання житлового фонду й прибудинкових територій (санітарне й технічне обслуговування та ремонт будинку).

17. Житловий фонд - жилі будинки, а також жилі приміщення в інших будівлях, що знаходяться на території міста.

Житловий фонд включає: жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать державі (державний житловий фонд);
жилі будинки і жилі приміщення в інших будівлях, що належать колгоспам та іншим кооперативним організаціям, їх об'єднанням, профспілковим та іншим громадським організаціям (громадський житловий фонд);
жилі будинки, що належать житлово-будівельним кооперативам (фонд житлово- будівельних кооперативів);
жилі будинки, що є в приватній власності громадян (приватний житловий фонд).
Порядок організації конкурсу

18. Для організації та проведення конкурсу організатор конкурсу: складає та доводить до потенційних учасників інформаційне повідомлення про проведення конкурсу через засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до його початку.

Інформаційне повідомлення має включати в себе таку інформацію: найменування організатора конкурсу (адреса, телефон);
місцезнаходження та технічна характеристика житлового фонду й прибудинкових територій, для утримання яких оголошується конкурс;
перелік документів, потрібних для участі в конкурсі - заявка;
дата проведення конкурсу та кінцевий строк приймання заяв на участь у конкурсі; критерії визначення переможців.

19.  Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

20.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

21.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

22.  Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

23.  Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

24.  Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Заступник міського голови                                                                         О. Г.  Стрельцова
Положення про роботу комісії з проведення конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве підготовлено управлінням житлово-комунального господарства міської ради.
А. І. Мєднікова
Начальник управління

Конкурсні умови для визначення виконавця послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Учасник конкурсу

1.  Учасником конкурсу може бути суб’єкт господарювання будь-якої форми власності предметом діяльності якого є надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, а також який здатний забезпечити виконання обов’язків, визначених у частині другій ст.21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

2.  Учасник вважається таким, що підтвердив відповідність кваліфікаційним вимогам, якщо поданими документами підтверджується наявність:

2.1  відповідність предмета діяльності статуту суб’єкта господарювання та іншим реєстраційним документам;

2.2 наявність матеріально-технічної бази;

2.3 наявність працівників відповідної кваліфікації;

2.4 юридична (у тому числі поштова) адреси учасника конкурсу та банківські реквізити; позитивні показники балансу суб’єкта господарювання;

2.5 відсутність заборгованості зі сплати податків та загальнообов’язкових зборів;

2.6 відсутність порушених проти учасника справ про банкрутство;

2.7 наявність необхідних ліцензій та дозволів для проведення робіт;

Перспективний аспект учасника конкурсу надається у формі надання відомостей про
виконання аналогічних робіт, пов’язаних з житлово-комунальними послугами та не пов’язаних; планів розвитку у сфері надання житлово-комунальних послуг; послуг будівельного напряму у місті чи послуг з благоустрою прибудинкової території чи території яка межує з нею. Плани та наміри учасника не повинні мати умов, які кваліфікується, як анті конкурентні дії згідно Закону України „Про захист економічної конкуренції”.
Інформація про відповідність кваліфікаційним вимогам подається конкурсній комісії у письмовій формі разом з конкурсною пропозицією у терміни, що вказані у конкурсній документації та підтверджується документами чи копіями документів, які завірені керівником учасника конкурсу та скріплені печатками (кожна сторінка).
У випадку не підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, конверт з конкурсною пропозицією цього учасника не розкривається і повертається йому.
Вимоги до обсягів надання житлово-комунальних послуг

3.  Обсяги надання послуг повинні забезпечувати нормальне функціонування житлових будинків і споруд та прибудинкових територій протягом усього періоду їх експлуатації й визначатися у відповідності із наказом Держжитлокомунгоспу України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150. Види послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 року № 529.

Вимоги до якості з урахування діючих стандартів, нормативів та правил

4.  Якість надання послуг повинна відповідати вимогам Правил утримання жилих будинків, споруд та прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України з питань житлово-комунального господарства від

17.05.2005 № 76.

Подання документів

5.  Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

6.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

7.  Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

8.  Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

9.  Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

10.  Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Проведення конкурсу

11.  Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачені конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб.

12.  Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

13.  Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз'ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

14.  За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

14.1 Учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

14.2  Конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

15. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову його учаснику у взятті участі в конкурсі у разі:

ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство; встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

 16. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

16.1  неподання конкурсних пропозицій;

16.2  відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 24 цього Положення.

17.  У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

Визначення переможця конкурсу та укладення договору

18.  Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 24 цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

19.  Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

20.  Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.

21.  Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсної комісії, на яке запрошуються всі його учасники або уповноважені ним особи.

22.  У разі коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

23.  Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

24.  З переможцем конкурсу укладається протягом п'яти календарних днів після прийняття конкурсною комісією рішення договір на надання послуг.

25.  Інформація про підсумки проведення конкурсу публікується у друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради протягом 30 днів.

Розгляд спорів
Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.
Заступник міського голови                                                                          О.   Г. Стрельцова
Положення про роботу комісії з проведення конкурсу з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве підготовлено управлінням житлово-комунального господарства міської ради.
А. І. Мєднікова
Начальник управління
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве

 1.  найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Єнакієвська міська рада, 86430 Донецька область, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7.
 2.  перелік послуг: Послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве по житловому фонду комунальної власності, які знаходяться на балансі комунальних підприємств Єнакієвської міської ради № 1, № 3, № 5, № 7, «Будівельник», № 11.
 3.  підстава для проведення конкурсу: ст. 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 631 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг», наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 25.04.2005 № 60 «Про затвердження Порядку визначення виконавця житлово-комунальних послуг у житловому фонді», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.05.2005 за № 541/10821,
 4.  прізвище, посада та номери телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Биковський Анатолій Миколайович - заступник начальника Управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради, тел. 9-12-80, факс 9-12-79
 5.  Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу, зокрема наявність:
 •  відповідної матеріально-технічної бази;
 •  працівників відповідної кваліфікації;
 •  досвіду роботи з надання певних послуг;
 •  відповідного дозволу або ліцензії на виконання певних робіт чи надання послуг;
 •  критерії відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам:

Документальне підтвердження відповідності робіт конкурсній документації може бути
надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:
а) розрахунок ціни/тарифу на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (калькуляція);
б) дані, щодо наявності спеціалістів для виконання даних видів робіт, а саме штатний розпис, відповідність спеціалістів кваліфікаційним вимогам (копії дипломів, стаж роботи);
в) дані, про передбачувану закупівлю матеріалів (роботи повинні бути виконані з сертифікованого матеріалу).

7. перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам:

 •  заява про участь в конкурсі;
 •  документи, що підтверджують наявність матеріально-технічної бази;
 •  документи, що підтверджують наявність працівників відповідної кваліфікації;
 •  свідоцтво про державну реєстрацію, копія наказу про призначення начальника (для юридичних осіб);
 •  копія статуту або іншого установчого документу;
 •  довідка (оригінал) з Єнакієвської об'єднаної державної податкової інспекції головного управління Міндоходів у Донецькій області про відсутність заборгованості по обов'язкових платежах до бюджету, дійсну станом на дату розкриття конкурсних пропозицій;
 •  копія ліцензії Учасника конкурсу на виконання певних робіт - у разі, якщо роботи виконуватимуться ним.
 •  довідка, складена у довільній формі, що містить відомості про:

а) учасника конкурсу (адреса - юридична та фізична, телефон, факс, телефон для контактів);
б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів);
в) форму власності та юридичний статут;

 1.  копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності);
 2.  копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);
 3.  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);
 4.  копія паспорту (для фізичних осіб);
 5.  оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство не більше двомісячної давнини відносно дати розкриття конкурсних пропозицій;
 6.  розрахунок ціни/тарифу на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій (калькуляція).

8.  території що підлягають обслуговуванню:

Житловий фонд державного сектору КП «ЖРУ № 1, № 3, № 5, № 7, «Будівельник», № 11» (додатки 1- 6).

9.  вимоги щодо якості надання послуг:

 •  послуги повинні надаватись згідно до діючих стандартів, нормативів, норм та правил, керуючись Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 24.06.2004 № 1875-ІУ.

10.  вимоги до конкурсних пропозицій:

 •  конкурсні пропозиції надаються не пізніше 9-00 30 грудня 2013 року до комісії особисто або поштою на паперових та електронних носіях (у закритому конверті) до управління житлово-комунального господарства Єнакієвської міської ради: 86430 Донецька обл., м. Єнакієве пл. Леніна, буд. 6, 4-й поверх, приймальня УЖКГ;

11.  розрахунок ціни/тарифу на надання послуг чи посилання на нормативно-правовий акт, відповідно до якого вони розраховуються;

12.  критерії оцінки конкурсних пропозицій:

 •  вартість послуг (розрахунок нормативної собівартості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій);
 •  спроможність надавати якісні послуги;
 •  рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічним обладнанням;
 •  кількість працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців);
 •  фінансова спроможність учасника конкурсу;
 •  наявність позитивного досвіду роботи з надання послуг відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил;
 •  підвищення якості послуг та зниження їх вартості.

13.  можливість проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї - тільки за письмовою заявою Учасника конкурсу;

14.  способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

особисто або поштою на паперових та електронних носіях; управління житлово- комунального господарства Єнакієвської міської ради 86430 Донецька обл., м. Єнакієве пл. Леніна, буд. 6, 4-й поверх, приймальня УЖКГ; до 09-00 години 30.12.2013

15.  місце, день та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями: о 10-00 годині 30.12.2013 в кімнаті 306 Єнакієвської міської ради, 86430 Донецька обл., м. Єнакієве пл. Леніна, буд.7

Умови підготування конкурсу

 1.  Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.
 2.  Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз'ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов'язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.
 3.  Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.
 4.  У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз'яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів.
 5.  При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз'яснень щодо змісту конкурсної документації(за бажанням учасників), ведеться протокол, який надсилається протягом трьох робочих днів усім учасникам.

Подання документів

 1.  Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.
 2.  Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у закритому конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція (не пізніше 9-00 30 грудня 2013 року на паперових та електронних носіях).

Конкурсна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче. Учасник не повинен відступати від даної форми.
КОНКУРСНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)
Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі з надання житлово-комунальних послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве, згідно з вимогами Замовника.
Вивчивши конкурсну документацію та технічні вимоги (надалі ТВ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору, строк дії якого не повинен перевищувати 12 місяців з моменту його підписання або до проведення наступного конкурсу.

 1.  Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття конкурсних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана найкращою Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
 2.  Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі конкурсні пропозиції згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.
 3.  Якщо наша пропозиція буде визнана найкращою, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня відправлення письмового повідомлення всім Учасникам процедури відкритих торгів, але не пізніше ніж через 21 робочий день з дня оголошення рішення конкурсної комісії та отримання витягу з протоколу засідання конкурсної комісії.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.
Заступник міського голови                                                                          О. Г.  Стрельцова
Конкурсна документація з надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у м. Єнакієве підготовлена управлінням житлово-комунального господарства міської ради
А. І. Мєднікова Начальник управління

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (27.11.2013)
Просмотров: 698 | Рейтинг: 0.0/0

Издательство Lonely Planet составило рейтинг самых прекрасных пляжей Европы. В первую тройку вошли пляжи Черногории, Португалии и Франции.

Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru