Суббота
09.12.2023
11:37
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/49-1452ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ             

від 25.12.2013 № 6/49-1452
м. Єнакієве
Про затвердження Положення про Єнакієвський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради у новій редакції
На підставі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 року № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та з метою приведення Положення про Єнакієвський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради до вимог чинного законодавства, міська рада
ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити Положення про Єнакієвський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради у новій редакції (додається).
 2.  Вважати таким, що втратило чинність, рішення Єнакієвської міської ради від 31.07.2012 № 6/24-802 «Про затвердження Положення про Єнакієвський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради у новій редакції».
 3.  Директору Єнакієвського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради Баштовій Л. А. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
 4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань культури, освіти та молодіжної політики (Белоненко).

В.В. Олейник Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
від 25.12.2013 № 6/49-1452

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЄНАКІЄВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ
СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ У НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

 1. Загальні положення.

  1.1 ЄНАКІЄВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі - центр) спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

  1.2 Центр утворюється за рішенням міської ради та є підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові.

  1.3 Діяльність центру спрямовується відповідно управлінням праці та соціального захисту населення Єнакієвської міської ради.

  1.4 Власність центру є комунальною.

  1.5 Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Державного казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

  1.6 Місце знаходження центру: 86430 Україна, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Тіунова, 103.

  1.7 Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням. .

  1.8 Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

  1.9 Основними принципами діяльності центру є:

   1.9.1 Законність;

  1.9.2 Соціальна справедливість;

  1.9.3 Раннє виявлення та надання допомоги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах; .

  1.9.4 Доступність та відкритість;

  1.9.5 Конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

  1.9.6 Додержання і захист прав людини;

  1.9.7 Адресність та індивідуальний підхід;

  1.9.8 Добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

  1.9.9 Комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

  1.10 Дотримання державних стандартів і нормативів  соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

1.11  Діяльність центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел, не заборонених законодавством.

 Повне найменування центру:

ЄНАКІЄВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ЄНАКІЄВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Скорочене найменування: ЄМЦСССДМ. Центр може бути ліквідований або реорганізований за рішенням Єнакієвської міської ради в порядку, передбаченим чинним законодавством України та   в          інших    випадках, передбаченому чинним законодавством.

1.12 Зміни та доповнення до Положення вносяться за тим же порядком, за яким воно зареєстровано.

2.  Основні завдання центру.

2.1 Основними завданнями центру є:

2.1.1 Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання складним життєвим обставинам сімей, дітей та молоді;

2.1.2 Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у  складних    життєвих обставинах;

 2.1.3 Здійснення соціального супроводу, надання соціальних послуг та здійснення інших заходів щодо відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

2.1.4 Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2.1.5 Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

2.2 Центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює виявлення та веде облік:

2.2.1 Сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.2.2 Осіб з числа випускників інтернатних закладів;

2.2.3 Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа;

2.2.4 Прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклув альників;

2.2.5 Осіб з інвалідністю;

2.2.6 Осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

2.2.7 Осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;

2.3 Проводить оцінку потреб дитини, сім’ї та молодої особи, обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначає планування та методи соціальної роботи;

2.4 Здійснює у разі потреби соціальний супровід та надання соціальних послуг, зокрема:

2.4.1 Забезпечує надання необхідних соціальних послуг особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми;

2.4.2 Забезпечує соціальну підтримку ВІЛ-інфікованих дітей, молоді та членів їх сімей;

2.4.3 Здійснює заходи із соціального патронажу осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань;

 2.4.4 Здійснює соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;

2.4.5 Іінформує населення про форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

2.4.6 Надає юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та усиновлювачам;

2.4.7 Здійснює соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу; бере участь у підготовці до самостійного життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників інтернатних закладів;

2.5 Інформує сім’ї, дітей та молодь про можливість отримання інших видів соціальної допомоги і послуг;

2.6 Проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно- просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення консультацій;

2.7 Впроваджує нові соціальні технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на ранніх стадіях життєвих проблем; формує навички відповідального батьківства, здійснює профілактику соціального сирітства;

2.8 Узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає регіональному центру та відповідному місцевому органу виконавчої влади з питань соціального захисту населення;

2.9 Дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2.10 Забезпечує захист персональних даних сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3.  Центр має право.

3.1 Вносити Міністерству соціальної політики, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

3.2 Подавати пропозиції до проектів місцевого бюджету з питань, що належать до його компетенції;

3.3 Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

 3.4 Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

3.5  Вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

3.6  Здійснювати посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

3.7 Соціальні послуги, що надаються центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

4. Управління центром.

 4.1 Управління центром здійснює директор центру, який призначається на посаду і звільняється з посади відповідно міським головою, за погодженням відповідно з обласним центром.

4.2  Директор центру:

4.2.1  Здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

4.2.2  Затверджує в установленому порядку структуру та штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатної чисельності, що затверджуються Міністерством соціальної політики;

4.2.3 Затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

4.2.4  Видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

4.2.5  Представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

4.2.6  Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

4.2.7  Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

4.2.8  Утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

4.2.9  Призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

4.2.10 Приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

 5. Матеріально-технічне забезпечення

5.1  Орган місцевого самоврядування забезпечує центр приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

5.2  Майно центру належить йому на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.3  Умови оплати праці працівників центру затверджуються наказами Міністерства соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.

5.4  Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників центру затверджується органом місцевого самоврядування відповідно до структури та штатів, які визначаються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України.

 6. Взаємодія.

6.1  Центр взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами, а саме: відділом освіти міської ради, управлінням праці та соціального захисту населення міської ради (профілактика негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі, соціально-психологічна допомога дітям, їх батькам); службою у справах дітей міської ради, сектором кримінальної міліції у справах дітей МВ УМВС (соціальний супровід сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах); відділом охорони здоров'я міської ради (профілактика ВІЛ/СНІДу, соціально- психологічна робота з молоддю схильною до вживання наркотиків, робота з дітьми та молоддю з особливими потребами).

7. Припинення діяльності центру.

7.1  Припинення діяльності центру здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) або ліквідації.

7.2  Приєднання, злиття центру здійснюється за рішенням Єнакієвської міської ради. При цьому майнові права та обов’язки центру переходять до суб’єкта, що утворений внаслідок злиття, приєднання.

7.3  Перетворення центру здійснюється за рішенням Єнакієвської міської ради. У разі перетворення центру в інший суб’єкт діяльності до новоутвореного суб’єкта господарювання переходять усі майнові права та обов’язки центру.

7.4 Ліквідація центру здійснюється за рішенням Єнакієвської міської ради, в інших випадках передбачених чинним законодавством, - за рішенням суду. Ліквідація вважається завершеною, а центр таким, що припинив свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

7.5  Зміни та доповнення до Положення вносяться за тим же порядком, за яким воно зареєстровано.

Заступник міського голови- начальник відділу культури і
туризму міської ради                                                                                 В.Г.  Крохмалюк
Л.А. Баштова
Положення про Єнакієвський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради у новій редакції підготовлено Єнакієвським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради.
Директор центру

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (25.12.2013)
Просмотров: 651 | Рейтинг: 0.0/0
Сегодня все больше крупных брендов решаются отпустить свои рекламные идеи жить самостоятельной жизнью в устах нескольких тысяч переносчиков слухов. Представляем Вашему вниманию самые эротические рекламные кампании известных мировых брендов за последнее десятилетие.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru