Пятница
01.12.2023
06:52
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/54-1530ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ             

від 26.03.2014 № 6/54-1530
м. Єнакієве
Про затвердження Положення про відділ з питань земельних відносин Єнакієвської міської ради
На підставі ст.ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання рішення Єнакієвської міської ради від 25.12.2013 № 6/49-1440 «Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради», з метою упорядкування діяльності виконавчих органів міської ради у сфері земельних відносин, міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про відділ з питань земельних відносин Єнакієвської міської ради (додається).
2 Начальнику управління житлово-комунального господарства міської ради Мєдніковій А.І. забезпечити оприлюднення даного рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
3. Рішення набирає чинності з 01.04.2014 року.
4 Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови Натруса С.П.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, законності та прав громадян (Мадар).

В.В. Олейник Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
26.03.2014 № 6/54-1530

П О Л О Ж Е Н Н Я про відділ з питань земельних відносин Єнакієвської міської ради

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1 Відділ з питань земельних відносин Єнакієвської міської ради створюється міською радою у відповідності до ст.54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», є виконавчим органом міської ради, підзвітним та підконтрольним їй, підпорядковується виконавчому комітету міської ради та міському голові.

  1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», Про звернення громадян», Земельним кодексом України та Кодексом про адміністративні правопорушення, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, законодавством з питань охорони праці, цим Положенням та іншими нормативними актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та роботу відділу.

  1.3 Положення про відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці затверджуються міською радою.

  1.4 Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

  1.5 Робота відділу здійснюється у відповідності з планом роботи відділу, який складається на підставі планів роботи міської ради, та її виконавчого комітету, директивних документів вищих інстанцій, що стосуються функцій відділу земельних відносин міської ради.

  1.6 Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

  1.7 Відділ земельних відносин міської ради очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови.

  1.8 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

Основними завданнями відділу є:

2.1  Здійснення контролю за додержанням земельного законодавства.

2.2  Забезпечення реалізації повноважень Єнакієвської міської ради у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства України.

2.3  Участь у розробленні та виконанні міських програм з використання і охорони земель міста.

2.4  Здійснення контролю за використанням і охороною земель та контролю за додержанням земельного законодавства.

2.5  Підготовка документів та матеріалів щодо надання земельних ділянок у власність, постійне користування, припинення права користування та власності, передачу в оренду та суборенду, надання згоди на відведення земельних ділянок, зміну цільового призначення земельної ділянки, продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення, тощо.

2.6  Підготовка запитів до відповідних служб міста про можливість передачі у власність або надання в користування земельних ділянок громадянам та юридичним особам.

2.7  Підготовка та надання матеріалів на розгляд комісії із землеустрою території Єнакієвської міської ради.

2.8  Підготовка проектів рішень міської ради про надання дозволу фізичним та юридичним особам на розроблення документації із землеустрою.

2.9  Підготовка проектів рішень міської ради та подання на затвердження документації із землеустрою.

2.10  Підготовка проектів рішень міської ради про скасування, втрату чинності, внесення змін та доповнень до раніше прийнятих рішень.

2.11  Перевірка, оформлення, реєстрація, підготовка документів, що посвідчують права на земельні ділянки:

2.11.1 Підготовка договорів оренди земельних ділянок;

2.11.2 Підготовка договорів про припинення договорів оренди  земельних ділянок;

2.11.3 Оформлення договорів оренди земельних ділянок після прийняття відповідних рішенюь міської ради;

2.11.4 Підготовка     актів приймання-передачі земельних ділянок, що додаються до договорів оренди землі;

2.11.5 Підготовка та укладання договорів про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок;

2.11.6 Реєстрація договорів оренди земельних ділянок, укладених міською радою.

2.11.7 Здійснення реєстрації права територіальної громади на земельні ділянки.

2.12  Підготовка податковим органам звітності про укладені договори оренди земельних ділянок.

2.13  Контроль за виконанням договорів оренди земельних ділянок:

2.13.1Організація та здійснення контролю за виконанням умов договорів оренди земельних ділянок та виконанням орендарями обов’язків відповідно до укладених договорів;

2.13.2 Здійснення моніторингу надходжень коштів від орендної плати та земельного податку;

2.13.3 Здійснення контролю за виконанням рішень міської ради в тій частині, що стосується додержання строків укладення договорів оренди земельних ділянок;

2.14  Здійснення самоврядного контролю за виконанням і охороною земель міста та додержанням земельного законодавства:

2.14.1 Здійснення контролю за наявністю договорів оренди земельних ділянок під будівлями та спорудами, на які оформлені правовстановлюючі документи;

2.14.2  Здійснення контролю за наявністю договорів оренди земельних ділянок під будівлями та спорудами, на які не оформлені правовстановлюючі документи;

2.14.3 Здійснення контролю за використанням орендарями земельних ділянок за їх цільовим призначенням;

2.14.4 Підготовка актів про порушення орендарями умов договорів оренди земельних ділянок та приписів про їх усунення;

 2.15 Організація, підготовка та продаж земельних ділянок комунальної власності:

2.15.1 На підставі необхідних документів, матеріалів, розрахунків, що додаються до заяв громадян та клопотань юридичних осіб, підготовка пропозицій про можливість продажу земельних ділянок або про відмову в продажі із зазначенням причин відмови;

2.15.2 Підготовка та проведення комісії з конкурсного відбору експертів оціночної діяльності;

2.15.3 Підготовка проектів рішень міської ради про продаж земельних ділянок юридичним та фізичним особам;

2.15.4 Підготовка та оформлення договорів купівлі-продажу земельних ділянок комунальної власності;

2.15.5 Контроль за надходженням коштів від продажу земельних ділянок;

2.16 Організація, підготовка та продаж земельних ділянок на конкурентних засадах відповідно до чинного законодавства.

 2.17 Підготовка запитів до місцевого органу державної реєстрації прав для отримання інформації стосовно відомостей про зміст документів, що підтверджують (посвідчують) правочини щодо нерухомого майна, узагальнені відомості про речові права окремої особи на нерухоме майно;

2.18  Внесення у встановленому порядку до міської ради проектів рішень про припинення права користування земельними ділянками;

2.19  Перевірка, підготовка та надання матеріалів та документів на розгляд комісії щодо вирішення земельних спорів;

2.20  Прийом, реєстрація, систематизація, зберігання та використання архівних матеріалів;

2.21  Розгляд скарг, звернень і заяв громадян, організація та підготовка відповідей на них, ведення прийому громадян;

2.22 Забезпечення своєчасного надання інформаційних та інших матеріалів про хід виконання контрольних документів;

2.23  Організація претензійно-позовної роботи;

2.24.  Разом з управлінням архітектури та містобудування міської ради участь у визначенні інвестиційної привабливості земельних ділянок та внесення на розгляд міської ради пропозицій щодо погодження місця їх розташування, продажу та вилучення (викупу) земельних ділянок, надання їх у користування, у тому числі на умовах оренди;

2.25  Підготовка публікацій та оголошень з питань регулювання земельних відносин в місцевих засобах масової інформації, на офіційному сайті міста;

2.26  Здійснення інших повноважень відповідно до рішень міської ради, виконавчого комітету та розпоряджень міського голови;

3. ПРАВА

Відділ має право:

3.1 Одержувати в установленому законодавством порядку від місцевих органів

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств,
установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань;

 3.2 Залучати працівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

3.3 Організувати і проводити наради з питань, що належать до компетенції відділу;

3.4  Надавати рекомендації, проводити консультації з питань земельних відносин відповідно до чинного законодавства;

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ Відділ земельних відносин міської ради несе відповідальність за:

4.1 Недотримання умов чинного законодавства при виконанні покладених на нього обов’язків;

4.2  Невиконання обов’язків та прав, зазначених цим Положенням або наказів керівництва;

4.3  Неякісне виконання посадових завдань і обов’язків, порушення норм поведінки посадової особи місцевого самоврядування;

4.4  Несвоєчасне та неякісне надання встановленої звітності у межах повноважень відділу.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ

5.1  Відділ земельних відносин міської ради очолює начальник , який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови з дотриманням вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування;

5.2  Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, правовий статус якої визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

5.3  Начальник відділу здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

5.4  Єдині засади діяльності, обсяг функціональних обов’язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду начальника відділу встановлюються його посадовою інструкцією з дотриманням позицій цього Положення.

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

6.1  Відділ взаємодіє з виконавчими органами міської ради, міськими і селищними радами, підприємствами всіх форм власності, установами і організаціями з питань, що віднесені до компетенції відділу;

6.2  Узгоджує проекти рішень міської ради з секретарем міської ради, головами постійних комісій міської ради, начальником юридичного відділу міської ради;

6.3  Узгоджує проекти рішень виконавчого комітету міської ради з начальником юридичного відділу та іншими посадовими особами.

Заступник міського голови                                                                                                         С.П.Натрус

Положення про відділ з питань земельних відносин міської ради підготовлено управлінням житлово-комунального господарства міської ради

А.І.Мєднікова                                                                                                          Начальник управління

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (26.03.2014)
Просмотров: 633 | Рейтинг: 0.0/0
В погоне за адреналином и новыми ощущениями горячие головы постоянно ищут всё новые более  экстемальные виды спорта. Самые невероятные из них попали в лучшую десятку экстемальных видов спорта.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru