Вторник
28.11.2023
13:48
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/54-1531ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 26.03.2014 № 6/54-1531
м. Єнакієве
Про затвердження Положення про відділ з соціально- економічного розвитку міської ради
Керуючись частиною 4 статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації структури виконавчих органів міської ради, міська рада
ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити Положення про відділ з соціально-економічного розвитку міської ради (додається).
 2.  Вважати такими, що втратили чинність, рішення міської ради:

  2.1  Від 22.02.2012 № 6/19-591 «Про затвердження положення про відділ з питань захисту прав споживачів міської ради в новій редакції».

  2.2  Від 29.05.2013 № 6/37-1202 «Про затвердження положення про відділ з економічних питань міської ради».

   2.3 Від 27.04.2011№ 6/8-201 «Про затвердження Положення про відділ з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради в новій редакції».

 3.  Вважати таким, що втратив чинність, п. 1.2 рішення міської ради від 21.01.2011 № 6/5-104 «Про затвердження положень виконавчих органів міської ради».
 4.  Виключити у п. 1 рішення міської ради від 25.06.2008 № 5/27-10 «Про затвердження в новій редакції положень про окремі виконавчі органи Єнакієвської міської ради» слова «про відділ торгівлі та агропромислового розвитку міської ради».
 5.  Рішення набирає чинності з 01 квітня 2014 року.
 6.  Начальнику відділу з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради Плікус Т.О. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
 7.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян (Мадар).

В.В. Олейник Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
26.03.2014 № 6/54-1531

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ВІДДІЛ З СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
МІСЬКОЇ РАДИ

 

1. Загальні положення

 

1.1  Відділ з соціально-економічного розвитку міської ради (надалі - відділ) створюється міською радою та є виконавчим органом міської ради, підзвітний та підконтрольний міській раді, підпорядковується її виконавчому комітету та міському голові.

1.2 Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерств України, рішеннями Донецької обласної ради, розпорядженнями голови Донецької обласної державної адміністрації, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.3  Місцезнаходження відділу: 86430, м. Єнакієве, пл. Леніна, 7.

1.4  Положення про відділ затверджується міською радою.

1.5  Структура, штатна чисельність та фонд оплати праці відділу затверджується міською радою.

1.6  Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.7  Робота відділу ведеться у відповідності до річних, квартальних, місячних планів роботи відділу.

1.8  Діловодство ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

1.9  Посадова інструкція начальника відділу затверджується міським головою, посадові інструкції завідувачів секторів, спеціалістів секторів відділу затверджуються заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

1.10 Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення міської ради.

1.11 Відділ правами юридичної особи не володіє.

1.12 Відділ при вирішенні питань, які відносяться до його ведення, співпрацює з іншими виконавчими органами міської ради та постійними комісіями міської ради, депутатами, підприємствами, установами та організаціями.

1.13 Відділ складається з наступних секторів: з економічних питань; торгівлі та агропромислового комплексу, захисту прав споживачів; енергетики, транспорту, екології; з питань регуляторної політики та підприємництва.

2. Основні напрямки роботи відділу

2.1  Основні напрямки роботи сектору з економічних питань.

2.1.1  Реалізації державної політики у сфері економічного і соціального розвитку України.

2.1.2  Участь у формуванні і проведенні державної регіональної політики.

2.1.3  Участь у реалізації державної інвестиційної та інноваційної політики.

2.1.4  Реалізації державної політики у сфері економічної безпеки та детінізації економіки.

2.1.5  Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість населення.

2.1.6  Удосконаленні форм і засад соціального партнерства, організації співробітництва органів місцевого самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців.

2.1.7  Реалізації державної політики у сфері державних закупівель.

2.2 Основні напрямки роботи сектору торгівлі та агропромислового комплексу, захисту прав споживачів.

2.2.1  Реалізація державної політики, спрямованої на розвиток дрібно­роздрібної, роздрібної та оптової торгівлі, ресторанного господарства, ринків, агропромислового комплексу на основі використання ринкових механізмів господарювання.

2.2.2 Сприяння формуванню та товарного насичення споживчого ринку.

2.2.3  Сприяння у роботі сільгосппідприємств різних форм власності, надання звітності вищестоящим організаціям.

2.2.4  Здійснення заходів щодо удосконалення торговельного обслуговування населення.

2.2.5  Забезпеченні реалізації державної політики у сфері побутових послуг.

2.2.6  Здійснення в межах своєї компетенції контролю за якісною організацією торговельного обслуговування населення підприємствами торгівлі.

2.2.7  Сприяння в координації роботи підприємств торгівлі та ресторанного господарства незалежно від форм власності, пов'язаної з розвитком інфраструктури та новими формами обслуговування населення.

2.2.8  Забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів на територіях підпорядкованих Єнакієвській міській раді.

2.2.9  Здійснення контролю за дотриманням законодавства, щодо захисту прав споживачів, в межах передбачених законодавством.

2.2.10 З метою попередження порушень прав споживачів, в межах передбачених законодавством повноважень, здійснення контролю за додержанням правил торгівлі, побутового обслуговування, та інших нормативних документів, що стосуються сфери захисту споживчих прав.

2.2.11  Здійснення заходів спрямованих на підвищення правової обізнаності громадян, щодо передбачених законодавством прав споживачів.

2.2.12  Здійснення заходів по недопущенню на ринок міста товарів та послуг неналежної якості, фальсифікованих, небезпечних для життя, здоров’я та майна споживачів, а також інформування споживачів, про такі товари та наслідки їх споживання.

2.2.13  Здійснення заходів спрямованих на підвищення якості пропозицій товарів та послуг, що пропонуються споживачам міста.

2.2.14  Координація роботи органів місцевого самоврядування та інших органів державної влади, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг).

2.2.15  Координація роботи підприємств торгівлі та ринку послуг, незалежно від форм власності з метою виявлення та усунення умов, які обмежують права споживачів.

2.2.16  Підтримка розвитку споживчого руху у місті.

2.2.17  Співпраця з іншими органами державної влади з питань, що стосуються захисту прав споживачів.

2.3. Основні напрямки роботи сектору енергетики, транспорту, екології.

2.3.1  Забезпечення заходів щодо організації і координації роботи міського транспорту, енергозберігаючої та екологічної діяльності, взаємодії природоохоронних органів, служб і відділів, підприємств і установ з метою дотримання вимог чинного законодавства.

2.3.2  Підготовка проектів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

2.3.3  Здійснення контролю за виконанням актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Секретаріату Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, запитів, звернень народних депутатів України, розпоряджень і доручень голови облдержадміністрації, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови.

2.3.4  Підготовка інформаційно-аналітичних, довідкових та інших матеріалів з питань промисловості, транспорту, енергетики і екології Єнакієвської міської ради.

2.3.5  Інформування міського голови про стан виконання документів з питань промисловості, транспорту, енергетики і екології Єнакієвської міської ради.

2.4 Основні напрямки роботи сектору з питань регуляторної політики та підприємництва.

2.4.1 Реалізація та контроль за виконанням державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та державної політики щодо розвитку підприємництва на рівні міста.

2.4.2  Здійснення заходів щодо встановлення єдиного підходу до підготовки аналізу регуляторного впливу та до здійснення відстежень результативності регуляторних актів у місті.

2.4.3  Координація роботи з планування діяльності виконавчих органів міської ради з підготовки проектів регуляторних актів та змін до них на наступний календарний рік.

2.4.4  Розроблення та надання на затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів виконавчих органів міської ради та змін до нього на наступний календарний рік.

2.4.5  Участь у розробці та погодження в обов'язковому порядку проектів регуляторних актів виконавчих органів міської ради.

2.4.6  Співпраця з відповідними структурними підрозділами Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, органами місцевого самоврядування та виконавчої влади щодо питань, які належать до сфери господарської діяльності.

2.4.7  Координація діяльності виконавчих органів міських та селищних у м. Єнакієве рад, пов’язаних з .розробленням та реалізацією заходів щодо впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, державної політики розвитку підприємництва в місті, реєстрації та ліцензування.

2.4.8  Здійснення заходів щодо усунення правових, адміністративних, економічних та організаційних перешкод на шляху розвитку підприємництва.

2.4.9  Створення системи консультативно-інформаційної підтримки, підготовки та перепідготовки кадрів для сфери господарської діяльності.

2.4.10 Підготовка пропозицій Єнакієвській міській раді та виконавчому комітету Єнакієвської міської ради щодо впровадження та вдосконалення механізмів фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання, контроль за їх реалізацією.

2.4.11  Взаємодія з громадськими об'єднаннями, що мають програму дій, яка збігається з основними завданнями відділу.

2.4.12  Участь у розробці та впровадженні міської схеми створення нових робочих місць.

2.4.13  Виконання, відповідно до своїх повноважень, функцій, пов'язаних із концесією та лізингом об'єктів права комунальної власності територіальної громади міста Єнакієве та об'єктів права державної власності, що перебувають у сфері управління Єнакієвської міської ради.

3. Основні функції

3.1  Основні функції сектору з економічних питань.

3.1.1 Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку міста, бере участь у визначенні його пріоритетів, розробленні напрямів структурної та інвестиційної політики та готує пропозиції з цих питань.

3.1.2  Виконує роботи з прогнозування економічного і соціального розвитку міста та підготовки його програм.

3.1.3  Координує діяльність виконавчих органів міської ради під час прогнозування економічного і соціального розвитку міста.

3.1.4  Бере участь у підготовці пропозицій до проектів міського бюджету, які стосуються економічного і соціального розвитку міста.

3.1.5  Організовує разом з іншими структурними підрозділами участь підприємств, установ та організацій міста у виставково-ярмаркових заходах.

3.1.6  Бере участь у формуванні переліку об’єктів капітального будівництва та реконструкції, які потребують залучення коштів обласного та державного бюджетів.

3.1.7  Бере участь у підготовці пропозицій з питань розміщення на території міста нових підприємств, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших об’єктів виробничого і невиробничого призначення, які належать до сфери управління міської ради.

3.1.8  Бере участь у розробленні і організації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату в місті, у тому числі готує пропозиції щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери.

3.1.9  Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо економічного потенціалу та інвестиційних можливостей міста.

3.1.10  Сприяє розвитку та впровадженню нових технологій, підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції.

3.1.11  Аналізує стан і бере участь у межах компетенції в розробленні пропозицій щодо розвитку ринку побутових послуг і створення їх інфраструктури, поліпшення організації та якості обслуговування населення підприємствами побуту.

3.1.12  Готує пропозиції щодо залучення в межах і порядку, визначених законодавством, підприємств, установ, організацій до участі в розвитку побутового обслуговування населення.

3.1.13  Забезпечує здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

3.1.14  Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території; сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, укладанню територіальних угод; приймає участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) щодо підприємств, установ та організацій, розташованих на відповідній території; проводить реєстрацію колективних договорів і угод, змін та доповнень до них, забезпечує їх зберігання.

3.1.15  Бере участь у розробленні та виконанні територіальної програми зайнятості населення.

 3.1.16 Забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби.

3.1.17  Аналізує стан виконання підприємствами, організаціями та установами міста заходів щодо своєчасності виплати заробітної плати та запровадження мінімальних державних гарантій з оплати праці.

3.1.18 Здійснює контроль за охороною праці, забезпеченням соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам про охорону праці, за наданням працівникам відповідно до законодавства пільг та компенсацій за роботу в шкідливих умовах.

3.1.19  Бере участь у здійсненні заходів щодо державних закупівель згідно з законодавством.

3.1.20  Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями.

3.2 Основні функції сектору торгівлі та агропромислового комплексу,

захисту прав споживачів.

3.3 Основні функції сектору енергетики, транспорту, екології.

3.3.1  Забезпечує координацію виконання підприємствами, установами та організаціями міста вимог законодавства та рішень органів місцевого самоврядування з питань організації та безпеки дорожнього руху, енергозбереження та охорони навколишнього природного середовища.

 3.3.2 Реалізує державну політику з питань промисловості, транспорту, енергетики і екології.

 3.3.3 Приймає участь у розробці проектів програм економічного і соціального розвитку міста в сфері промисловості, транспорту, енергетики і екології.

3.3.4  Керує розробкою рекомендацій, пропозицій та заходів по поліпшенню роботи міського пасажирського транспорту, удосконаленню транспортної мережі міста, поліпшенню екологічного становища.

3.3.5  Організовує обстеження пасажиропотоків на міських автобусних маршрутах загального користування.

3.3.6  Готує інформаційно-аналітичні матеріали з питань організації і реалізації державної політики в області промисловості, транспорту, енергетики і екології.

3.3.7  Здійснює керівництво діяльністю та надає методичну і практичну допомогу установам і організаціям, що входять в сферу його управління, а також сприяє виконавчій владі і місцевому самоврядуванню у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

3.3.8  Надає пропозиції до проектів комплексних і цільових програм соціально економічного розвитку міста.

3.3.9  Здійснює контроль за цільовим і ефективним використанням фінансових і матеріальних ресурсів, які виділяються з місцевого бюджету для забезпечення проектів і програм соціальної сфери. Забезпечує участь у розробці пропозицій щодо розподілу платежів за забруднення навколишнього природного середовища.

3.3.10  Здійснює контроль за виконанням автомобільними перевізниками умов договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Приймає відповідні рішення в разі порушення автомобільними перевізниками умов договору.

3.3.11  Забезпечує виконання нормативно-правових актів України і здійснює контроль за їх реалізацією в межах компетенції.

3.3.12  Здійснює функції координації і реалізації питань промисловості, транспорту, енергетики і екології.,

3.3.13  Розробляє проекти концепцій, комплексних і цільових програм з питань, віднесених до його компетенції.

3.3.14  Здійснює заходи по виконанню наказів виборців, даних депутатам міської ради з питань покращення транспортного обслуговування населення та екологічного стану міста.

3.3.15  Веде облік всієї роботи з питань промисловості, транспорту, енергетики і екології, складає звіт про виконану роботу.

3.4 Основні функції сектору з питань регуляторної політики та підприємництва.

3.4.1  Забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання, розвитку і підтримки суб'єктів господарювання в місті Єнакієве.

 3.4.2 Проводить підготовку аналізу регуляторного впливу власних регуляторних актів.

3.4.3  Розробляє та надає на затвердження плани діяльності власних регуляторних актів.

3.4.4 Сприяє оприлюдненню проектів регуляторних актів з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, а також відкритому обговоренню за участю представників громадськості питань, пов'язаних з регуляторною діяльністю.

3.4.5  Відстежує результативність прийнятих регуляторних актів.

3.4.6  Проводить систематизацію регуляторних актів.

3.4.7  Забезпечує викладення положень регуляторного акта у спосіб, який є доступним та однозначним для розуміння особами, які повинні впроваджувати або виконувати вимоги цього регуляторного акта.

3.4.8  Оприлюднює інформацію про здійснення регуляторної діяльності.

 1. 3.2.1 Приймає участь у розробці та виконанні програм соціально- економічного розвитку галузей "Торгівля", "Ресторанне господарство" та "Агропромисловий комплекс", спрямованих на покращення торговельного обслуговування населення та роботи сільгосппідприємств.

  3.2.2 Організує проведення ярмарок, виставок-продаж, конкурсів, дегустацій, семінарів і нарад.

  3.2.3  Сприяє здійсненню заходів упорядкування діяльності стаціонарної мережі підприємств торгівлі.

  3.2.4  Здійснює разом з відповідними державними органами контроль за дотриманням підприємствами торгівлі незалежно від форм власності правил, регламентуючих торговельну діяльність.

  3.2.5  Надає методичну, консультативну і організаційну допомогу підприємствам торгівлі та агропромислового комплексу усіх форм власності з питань чинного законодавства в межах компетенції відділу.

  3.2.6  Забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів на території міста.

  3.2.7  Розглядає звернення споживачів, надає консультації з питань захисту їх прав.

  3.2.8  При виявленні товарів неналежної якості повідомляє про це відповідні служби, які здійснюють контроль і нагляд за якістю та безпекою товарів. Готує подання до органу, який видав дозвіл на здійснення відповідного виду діяльності, для вирішення питання про призупинення дії цього дозволу чи про дострокове його анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

  3.2.9 Оприлюднює у засобах масової інформації роботу з питань контролю за додержанням підприємствами торгівлі законодавства про захист прав споживачів.

  3.2.10  Розглядає пропозиції засобів масової інформації, звернення суб'єктів господарювання, громадян з питань, які відносяться до компетенції відділу, приймає рішення.

  3.2.11  Приймає участь у розробці та виконанні програм соціально- економічного розвитку міста спрямованих на покращення захисту прав споживачів.

  3.2.12  Здійснює взаємодію з іншими органами місцевого самоврядування, інших органів державної влади, з питань, що стосуються захисту прав споживачів.

  3.2.13  Здійснює заходи державного нагляду (контролю), в межах, та згідно з порядком передбаченим діючим законодавством.

  3.2.14  Аналізує стан чинних нормативних документів, що регулюють сферу торгівлі, виконання робіт, надання послуг та готує пропозиції щодо їх вдосконалення.

  3.2.15  Розглядає звернення споживачів, консультує їх з питань захисту прав споживачів.

  3.2.16  Аналізує договори, що укладаються продавцями (виконавцями, виробниками) із споживачами, з метою виявлення умов, які обмежують права споживачів.

  3.2.17  У разі виявлення продукції неналежної якості, фальсифікованої, небезпечної для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища терміново повідомляє про це відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів, інші органи, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою продукції.

  3.2.18  У разі виявлення фактів реалізації продукції, яка не супроводжується необхідною, доступною, достовірною, своєчасною інформацією та відповідними документами, або продукції з простроченим терміном придатності - тимчасово зупиняє реалізацію продукції до пред'явлення інформації, супровідних документів або припиняє її реалізацію.

  3.2.19 Готує подання до органу, який видав дозвіл на провадження відповідного виду діяльності, для вирішення питання про тимчасове зупинення його дії чи про дострокове анулювання у разі систематичного порушення прав споживачів.

  3.2.20  Подає до суду позови щодо захисту прав споживачів.

  3.2.21  Звертається до установ, організацій, та підприємств, за інформацією, необхідною для виконання функцій пов’язаних з захистом споживчих прав, або контролю за додержанням правил торгівлі, побутового обслуговування, та інших нормативних документів, що стосуються сфери захисту споживчих прав.

  3.2.22  Розглядає, та приймає рішення, щодо пропозицій (зауважень) органів державної влади, суб’єктів господарювання, засобів масової інформації, громадян з питань, які відносяться до компетенції сектору.

  3.2.23  Здійснює заходи спрямовані на підвищення правової обізнаності споживачів

  3.2.24  Координує роботу органів місцевого самоврядування та інших органів державної влади, що здійснюють контроль і нагляд за якістю і безпекою товарів (робіт, послуг).

  3.2.25  Координує роботу підприємств торгівлі та ринку послуг, незалежно від форм власності з питань спрямованих на виявлення та усунення умов, які обмежують права споживачів.

  3.2.26  Висвітлює результати своєї роботи у засобах масової інформації.

  3.3.16  Розглядає скарги та заяви громадян з питань, які відносяться до компетенції відділу і приймає по ним необхідні заходи.

  3.4.9  Розглядає в установленому порядку проекти регуляторних актів, що подаються на погодження, і відповідні аналізи регуляторного впливу та приймає рішення про погодження цих проектів або про відмови в їх погодженні.

  3.4.10  Здійснює методичне забезпечення виконавчих органів міської ради з питань впровадження державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

  3.4.11  Аналізує та узагальнює інформацію виконавчих органів міста щодо реалізації заходів міської програми розвитку малого підприємництва та державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

  3.4.12  Надає пропозиції та бере участь у розробці проектів нормативно- правових актів, спрямованих на стимулювання розвитку підприємництва.

  3.4.13 Здійснює систематичний аналіз стану сфери господарської діяльності, впровадження регуляторної політики у сфері господарської діяльності.

  3.4.15  Розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки суб'єктів господарювання.

  3.4.16  Готує і подає у встановленому порядку пропозиції та обґрунтування до проектів бюджету міста, програми соціального і економічного розвитку міста та інших міських програм з питань, що належать до компетенції сектору.

  3.4.17  Бере участь в організації та проведенні конкурсів, тендерів на розміщення регіональних замовлень по усіх видах ресурсів на товари, послуги, роботи, обладнання, та інше серед суб'єктів господарювання.

  3.4.18  Сприяє формуванню мережі ринкової інфраструктури.

  3.4.19  Готує пропозиції щодо надання суб'єктам господарювання нежилих та вільних виробничих приміщень державної та комунальної власності міста, земельних ділянок та об'єктів незавершеного будівництва, устаткування, що не використовується, необхідних для здійснення господарської діяльності.

  3.4.20  Надає пропозиції щодо здійснення первісного облаштування неосвоєних територій об'єктами виробничої і соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх в оренду суб'єктам господарювання.

  3.4.21  Розробляє та подає на розгляд Єнакієвської міської ради пропозиції щодо модернізації технологій, інноваційної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, освоєння ними нових видів продукції та послуг.

  3.4.22  Взаємодіє з громадськими об'єднаннями підприємців, що підтримують розвиток підприємництва, співпрацює з дорадчими органами щодо питань підтримки суб'єктів господарювання.

  3.4.23  Сприяє ефективному використанню досвіду та досягнень суб'єктів господарювання, що практикують чи пропонують сучасні та ефективні заходи і засоби захисту споживчого ринку, зокрема ставить перед виконавчим органом Єнакієвської міської ради питання щодо фінансування програм, спрямованих на досягнення цієї мети.

  3.4.24  Бере участь у конкурсних і тендерних комісіях та комітетах, що створені виконавчим органом Єнакієвської міської ради і стосуються питань та інтересів суб'єктів господарювання.

  3.4.25 Бере участь у розробці і впровадженні в установленому порядку заходів щодо виконання державних та міських програм соціально-економічного розвитку м. Єнакієве.

  3.4.26  Бере участь у розробці міської схеми створення нових робочих місць, розробляє заходи щодо підтримки зайнятості населення, сімейного підприємництва, малого та середнього бізнесу, розвитку громадських робіт.

  3.4.27  Замовляє на конкурсних засадах і координує виконання науково- дослідних та інших робіт, спрямованих на реалізацію державних програм з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності та розвиток підприємництва на рівні міста.

  3.4.28  Розробляє та подає на затвердження в установленому порядку міські та цільові програми для сфери господарської діяльності, аналізує та контролює хід виконання цих програм, зокрема використання бюджетних коштів, наданих для підтримки і розвитку підприємництва, готує пропозиції Єнакієвської міської ради та виконавчому комітету Єнакієвської міської ради щодо: виділення фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для реалізації цих програм; ефективного використання виділених матеріально- технічних ресурсів.

  3.4.29 Узагальнює практику застосування законодавства з питань регуляторної політики у сфері господарської діяльності, розвитку підприємництва на рівні міста та готує пропозиції, спрямовані на його вдосконалення.

  3.4.30 Формує пропозиції щодо надання фінансової підтримки суб'єктам господарювання.

  3.4.31  Організовує розгляд цільових проектів і програм, що мають важливе значення для розвитку підприємництва в місті.

  3.4.32  Проводить підтримку суб'єктів господарювання, сприяючи розвитку їх торговельних, науково-технічних, виробничих, інформаційних зв'язків, організовує виставки, ярмарки.

  3.4.33  Організовує збирання інформації, необхідної для проведення аналізу ефективності регуляторних актів, програм розвитку та підтримки підприємництва.

  3.4.34  Розробляє та організовує здійснення заходів щодо створення відповідної інформаційної інфраструктури з метою одержання та обміну економічною, правовою, статистичною та іншою інформацією між суб'єктами господарювання.

  3.4.35 Організовує підтримку зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання, включаючи сприяння розвитку їх торговельних, науково- технічних, виробничих, інформаційних зв'язків з іншими державами, участі в міжнародних виставках та ярмарках.

  3.4.36  Бере участь у підготовці переліків об'єктів комунальної власності територіальної громади м. Єнакієве, що перебувають у сфері управління Єнакієвської міської ради, які можуть бути передані в концесію, подає пропозиції та погоджує вирішення питань, пов'язаних з концесією та дотриманням принципів концесійної діяльності.

  3.4.37 Здійснює повноваження виконавчого комітету Єнакієвської міської ради в сфері регулювання і підтримки підприємництва та забезпечує, в межах наданих повноважень, розвиток і посилення сфери господарської діяльності.

  3.4.38 Забезпечує підготовку та погодження пропозицій виконавчого комітету Єнакієвської міської ради щодо питань відповідно до компетенції Відділу.

  3.4.39  Взаємодіє з державними організаціями та установами, бере участь у національних конференціях, семінарах з питань, які належать до сфери господарської діяльності.

  3.4.40  Забезпечує в межах своєї компетенції створення і використання інформаційних продуктів та надання інформаційних, правових послуг та консультацій з питань розвитку підприємництва.

  3.4.41 Створює та поповнює банк інформаційних даних класифікації та оцінки роботи суб'єктів господарювання.

  3.4.42  Подає пропозиції та погоджує питання, пов'язані із лізингом об'єктів права комунальної власності територіальної громади м. Єнакієве та об'єктів державної власності, що перебувають у сфері управління Єнакієвської міської ради.

  3.4.43  Здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4. Права відділу

4.1 Подавати міській раді, виконавчому комітету міської ради пропозиції, проекти рішень та розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

4.2.Одержувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.3 Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4.Здійснювати контроль за своєчасним проведенням атестації робочих місць працівників, зайнятих на підземних роботах, на роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці.
4.5.Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, які входять до компетенції відділу.
4.6.Отримує допомогу від працівників правоохоронних органів у виконанні службових обов'язків із захисту споживчих прав у разі необхідності припинення незаконних дій фізичних осіб, які перешкоджають виконанню покладених на працівників відділу функцій.

4.7 Проводити інструктування, консультації, надавати методичні рекомендації з питань промисловості, транспорту, енергетики і екології виконавчим органам міської ради, міським і селищним радам, комунальним підприємствам міської ради.

4.8 Разом з відповідними органами здійснювати контроль за станом реалізації державної політики з питань промисловості, транспорту, енергетики і екології.

5. Організація роботи відділу

5.1  Відділ з соціально-економічного розвитку міської ради очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

 5.2 Робота відділу ведеться у відповідності до плану роботи, який складається на підставі планів роботи міської ради та його виконавчого комітету, доручень керівництва, директивних документів вищих інстанцій, функцій відділу.

5.3  Відділ підзвітний по своїй роботі заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.4  Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

5.5  Відділ соціально-економічного розвитку міської ради в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями облдержадміністрації, виконавчими органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями та об’єднаннями громадян.

5.6  Начальник відділу, відповідно до функцій відділу:

5.7  Начальник відділу має право:

5.7.1  Брати участь у роботі засідань міської ради та її виконавчого комітету.

5.7.2 Брати участь у нарадах і проводити їх.

5.7.3  Запитувати та отримувати в установленому порядку від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

5.7.4  Залучати спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, організацій, установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, які входять до компетенції відділу.

5.7.5  Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу, інших виконавчих органів міської ради.

5.8  Сектори з економічних питань; торгівлі та агропромислового комплексу, захисту прав споживачів; транспорту, енергетики, екології; з питань регуляторної політики та підприємництва очолюють завідувачі. Завідувачі секторів відділу призначаються та звільняються з посади розпорядженням міського голови за поданням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.9  Завідувачі секторів безпосередньо підпорядковуються заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради.

5.6.1  Забезпечує виконання планів роботи відділу.

5.6.2  Здійснює підготовку проектів рішень виконавчого комітету і міської ради, розпоряджень міського голови, які відносяться до компетенції відділу.

5.6.3  Забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

5.6.4  Регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з іншими виконавчими органами міської ради, з питань, що стосуються діяльності відділу.

5.6.5  Організує розгляд працівниками відділу звернень від народних депутатів України, депутатів місцевих рад, підприємств, установ, організацій, громадських організацій і громадян з напрямку діяльності відділу.

5.6.6 Забезпечує систематичне підвищення кваліфікації спеціалістів відділу.

5.6.7  Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку.

6. Відповідальність відділу

6.1  Відділ з соціально-економічного розвитку міської ради несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2  За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу притягаються до відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

7. Взаємодія
Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з постійними комісіями Єнакієвської міської ради та іншими комісіями, депутатами Єнакієвської міської ради, виконавчими органами міської ради, громадськими організаціями, а також з відповідними органами та організаціями інших регіонів України та їх представництвами.
Заступник міського голови                                                                     С.П.  Натрус
Положення про відділ з соціально-економічного розвитку міської ради підготовлено відділом з питань запобігання корупції та внутрішнього аудиту міської ради.
Т.О. Плікус
Начальник відділу

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (26.03.2014)
Просмотров: 659 | Рейтинг: 0.0/0
Американский спортивный журнал ESPN опубликовал список 15 самых сексуальных спортсменок мира. При составлении рейтинга эксперты журнала учитывали не только внешние данные девушек, но шансы на победы в 2010 году.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru