Понедельник
26.07.2021
01:52
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 308ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 

від 19.06.2013 № 308
м. Єнакієве
Про стан кадрової роботи у виконавчих органах Єнакієвської міської ради
Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу кадрів міської ради "Про стан кадрової роботи у виконавчих органах Єнакієвської міської ради", з метою підвищення ефективності роботи з кадрами у Єнакієвській міській раді, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

 1.  Інформацію відділу кадрів міської ради «Про стан кадрової роботи у виконавчих органах Єнакієвської міської ради» взяти до відома (додається).
 2.  Начальнику відділу кадрів міської ради Дєдух О.П:

  2.1  Продовжувати практику проведення семінарів-нарад з керівниками виконавчих органів міської ради, секретарями міських та селищних рад.

  2.2 При організації роботи з кадрами неухильно дотримуватись вимог Кодексу законів про працю України, законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні адміністрації», «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про захист персональних даних», Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

  2.3  Здійснювати систематичний контроль за виконанням актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики у відповідній сфері.

  2.4  Забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

 3.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Олейника В.В.

В.В. Олейник                                                         Міський голова

ІНФОРМАЦІЯ про стан кадрової роботи у виконавчих органах Єнакієвської міської ради

Питання кадрового забезпечення виконавчих органів міської ради сьогодні надзвичайно актуальні, адже існує безпосередня залежність результативності управління від його кадрового потенціалу.
Виконавчий комітет Єнакієвської міської ради в своїй роботі керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», Кодексом України про працю, Указами Президента України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють процеси у сфері державної служби, її діяльність будується на принципах прозорості і відкритості, всебічного та об’єктивного висвітлення пріоритетних напрямів роботи.
Кадрова робота ведеться згідно із планом основних заходів виконавчих органів Єнакієвської міської ради, щомісячних та квартальних планів роботи відділу кадрів Єнакієвської міської ради. Щомісячно відділом кадрів надається звіт щодо виконання запланованих заходів.
У 2012 році та протягом І та ІІ кварталу 2013 року на семінарах - нарадах з міськими та селищними головами, з керівниками та спеціалістами відділів і управлінь міської ради були розглянуті питання практичного застосування Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» щодо декларування посадовими особами виконавчих органів міської ради майнового стану і доходів за 2012 рік, про порядок формування кадрового резерву на посади в виконавчих органах Єнакієвської міської ради, про порядок присвоєння рангів посадовим особам місцевого самоврядування, про порядок ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, про виконання інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, про порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування та інше.
Структура виконавчих органів Єнакієвської міської ради складається з апарату та 25 відділів/управлінь. Відповідно до рішення Єнакієвської міської ради від 27.02.2013 № 6/34-1090 чисельність працівників виконавчого комітету Єнакієвської міської ради складає 86,5 штатних одиниць, фактично зайнято посад 77,5, вакансії складають 9 штатних одиниць.
Відповідно до рішення Єнакієвської міської ради від 27.02.2013 № 6/34-1090 із структури виконавчих органів міської ради 27.06.2013 виводиться відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців міської ради у зв'язку з тим, що функції з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців передаються від виконавчого комітету міської ради до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У зв'язку з цим розпочато процедуру скорочення посад відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців міської ради, а саме:

- начальника, державного реєстратора

- державного реєстратора

- провідного спеціаліста

Але процедура скорочення фактично не вібулась у зв'язку з тим, що державного реєстратора (Ткачова Н.Ю.) переведено на посаду державного адміністратора міської ради, провідного спеціаліста (Тебякіна Т.А.) переведено на посаду спеціаліста І категорії відділу з питань регуляторної політики та підприємництва міської ради, начальник відділу, державний реєстратор (Чуденко Л.Г.) буде звільнена з посади порядком переводу до юстиції.
Крім того, 24.04.2013 відділ з економічних питань, контролю і аудиту міської ради перейменовано у відділ з економічних питань міської ради, а також введено до структури виконавчих органів міської ради відділ внутрішнього аудиту міської ради чисельністю 2 штатні одиниці (рішення міської ради від 24.04.2013 № 6/36-1157 «Про внесення змін до структури виконавчих органів міської ради»).
Станом на 19.06.2013 року в апараті та структурних підрозділах виконавчого комітету Єнакієвської міської ради працює 56 посадових осіб. 91 % посадових осіб мають вищу освіту. Середній вік посадових осіб становить 41-50 років. Віком до 35 років працює 18 осіб.
Посадові особи виконавчого комітету Єнакієвської міської ради дотримуються спеціальних обмежень передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Зокрема, з усіма посадовими особами проведені бесіди щодо дотримання чинного законодавства, встановлених правил поведінки, службової етики і моралі. Особова справа кожної посадової особи укомплектована бланком попередження про спеціальні обмеження з розпискою про попередження. У встановлені законодавством терміни, усіма посадовими особами забезпечено подання декларацій про доходи та зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів сім’ї.
Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» основною формою прийняття на службу в органи місцевого самоврядування є проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб.
Під час прийняття на роботу заздалегідь враховується освітній, професійний рівні, досвід роботи, вміння працювати на комп’ютері та із людьми, вивчаються ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб, уточнюються відомості про відсутність обставин щодо передбачених законодавством обмежень для прийняття на службу в органи місцевого самоврядування.
Відповідно до вимог Указу Президента України від 25.01.2012 № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування є обов’язковим проходження спеціальної перевірки після успішного проходження конкурсного відбору на заміщення вакантної посади. Так, протягом 2012 року та І, ІІ кварталу 2013 року проведено спеціальну перевірку щодо 12 осіб. За результатами перевірок інформації, що перешкоджає прийняттю на державну службу не виявлено.
Практикується ротація кадрів на місцях з урахуванням професійних і ділових якостей, результативності роботи. Укомплектування органів місцевої самоврядування висококваліфікованими кадрами набуває першочергового значення.
У 2012 році та І, ІІ кварталі 2013 року на посади у виконавчому комітеті міської ради призначено всього 20 осіб, з них :
за результатами стажування - 5 осіб ;
за конкурсним відбором - 15 осіб .
Звільнено 11 посадових осіб: за ініціативою працівників 8, у зв'язку із виходом на пенсію 3.
У 2012 році та І і ІІ кварталі 2013 року, згідно графіку підвищення кваліфікації, проводились навчання посадових осіб у:
- Центрі підвищення кваліфікації державних службовців (м. Донецьк) - 7.
У виконавчому комітеті Єнакієвської міської ради працює 6 магістрів державної служби, крім того, у 2012 році 2 посадові особи вступили на навчання державних службовців за спеціальністю «Магістр державного управління» та навчаються у Донецькому національному технічному університеті (начальник відділу торгівлі та агропромислового комплексу міської ради Гвоздецька Ж.М., головний спеціаліст відділу діловодства, контролю та організаційної роботи міської ради Осадча О.О.)
Реалізовуючи заходи щодо активізації роботи з керівниками органів місцевого самоврядування та керівниками відповідних сфер соціально-економічного розвитку виконавчим комітетом Єнакієвської міської ради було проведено роботу щодо залучення працівників до участі у конкурсі з добору кандитатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації». У 2012 році у конкурсі приймали участь 2 посадові особи (Юнокомунарівський міський голова Роленко О.В., секретар виконавчого комітету Юнокомунарівської міської ради Калениченко О.Є.), у 2013 році у конкурсі приймають участь 3 кандитати (Юнокомунарівський міський голова Роленко О.В, заступник директора з навчально-виховної роботи Єнакієвського навчально-виховного комплексу № 12 Вокалюк С.Ю. , головний лікар станції переливання крові Школьніков В.Г.).
Реалізовуючи заходи щодо активізації роботи з молоддю, залучення її на службу в органи місцевого самоврядування, у виконавчому комітеті Єнакієвської міської ради було надано можливість проходити навчальну та переддипломну практику в 2012 році із вищих навчальних закладів України 3 студентам, які закріпили свої теоретичні знання на практиці.
Важлива роль в роботі виконавчого комітету відводиться формуванню кадрового резерву. Кадровий резерв на посади посадових осіб органів виконавчого влади на 2012 рік сформований з 95 осіб, з яких усі мають вищу освіту. За віком - 21 особа до 35 років, у віці 35-40 років - 60 осіб.
За підсумками 2012 року у виконавчих органах Єнакієвської міської ради проводилось щорічне оцінювання виконання посадових обов'язків і завдань посадовими особами міської ради. Процедурою оцінювання було охоплено 139 посадових осіб. За результатами щорічного оцінювання 6 посадових осіб має високу оцінку, 114 осіб мають оцінку добре, 19 осіб - задовільну. Не підлягало щорічному оцінюванню 48 посадових осіб.
На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до 01 квітня 2013 року всі посадові особи виконавчого комітету Єнакієвської міської ради надали декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру щодо себе та членів сімей за 2012 рік.
Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру міського голови та його заступників були оприлюднені у міській масовій газеті «Енакиевский рабочий» від 26.03.2013 № 24.
За 2012 рік та І і ІІ квартарли 2013 року посадові особи місцевого самоврядування до відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов'язані з корупцією не притягувались
Робота з кадрами у виконавчому комітеті міської ради ведеться у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Необхідно посилити роботу щодо залучення на вакантні посади у виконавчих органах міської ради грамотних, кваліфікованих фахівців.

Начальник відділу кадрів міської ради О.П. Дєдух

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (19.06.2013)
Просмотров: 559 | Рейтинг: 0.0/0


Контактная разработка
Всего комментариев: 0
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2021 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru