Понедельник
17.01.2022
00:38
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 408ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.08.2013 № 408
м. Єнакієве
Про стан виконання делегованих статею 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень в галузі бюджету, фінансів, цін за І півріччя 2013 року
На підставі п.п. 1 п. "б" ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 30.12.2011 № 759 "Про організацію контролю за здійсненням органами місцевого само­врядування делегованих повноважень органів виконавчої влади", з метою покращення ситуації щодо скорочення заборгованості з платежів до зведеного бюджету міста, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

  1.  Інформацію начальника міського фінансового управління Єнакієвської міської ради Демченко Т.В. щодо здійснення виконавчим комітетом міської ради контролю за дотри­манням зобов'язань щодо платежів до зведеного бюджету міста Єнакієве за І півріччя 2013 року взяти до відома (додається).
  2.  Міському фінансовому управлінню міської ради (Демченко) протягом 2013 року проводити аналіз надходжень платежів до зведеного бюджету міста.
  3.  Рекомендувати Єнакієвській об'єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області активізувати роботу щодо поліпшення платіжної дисципліни в частині повноти сплати податків до бюджетів усіх рівнів.
  4.  Начальнику міського фінансового управління міської ради Демченко Т.В. забезпе­чити оприлюднення даного рішення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
  5.  Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову Олейника В.В.

В.В. Олейник                                                     Міський голова

ІНФОРМАЦІЯ
Про здійснення виконавчим комітетом міської ради контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до зведеного бюджету міста Єнакієве за І півріччя 2013 року

На виконання п.п. 1 п. "б" статті 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” делегованих повноважень в галузі бюджету, фінансів та цін прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 20.02.2013 № 70 “Про план заходів щодо забезпечення виконання доходів бюджету міста Єнакієве, економного і раціонального використання кош-тів міського бюджету у 2013 році", яким затверджені заходи щодо збільшення надходжень основних податків, які впливають на поповнення міського бюджету.
За підсумками виконання вказаного рішення спільними заходами виконавчих та контролюючих органів у І півріччі 2013 року забезпечено виконання доходної частини бюд­жету на 108,1%.
За І півріччя 2013 року зведений бюджет міста Єнакієве за доходами (без урахування трансфертів) виконано на 51,2% до розрахункових показників Міністерства Фінансів Украї­ни, або перевиконання доходної частини склало 1860,5 тис.грн. Виконання доходів 1-го кошику до розрахункових показників Міністерства Фінансів України забезпечено на 46,8%, тобто недовиконання плану склало 3417,4 тис.грн. Надходження доходів 2-го кошику вико­нано на 54,0%, або перевиконання становить 1005,9 тис.грн. Виконання доходної частини бюджету до показників, затверджених місцевими радами, забезпечено на 49,8%, або недо­виконання доходної частини склало по загальному фонду на 3204,1 тис.грн. та пере­виконання по спеціальному фонду на 2886,7 тис.грн.
За І півріччя 2013 року план надходжень по доходах, що враховуються при визна­ченні міжбюджетних трансфертів, забезпечено до контрольних цифр, доведених Мініс­терством Фінансів України, на 46,8%, або недовиконано на 3417,4 тис.грн. та до плану, затвердженому місцевими радами, на 46,8%, або перевиконання склало 3417,4 тис.грн. В порівнянні з минулим роком виконання склало 107,3%, або надходження збільшилися на 3342,7 тис.грн.
В розрізі джерел надходжень не забезпечено виконання плану за 6 місяців 2013 року по державному миту на 90,4 тис.грн. (32,2%) та реєстраційному збору на 1,3 тис.грн. (8,8%).
По податку на доходи фізичних осіб план перевиконано до помісячного розпису доходів за І півріччя на 3 025,3 тис.грн., але до нормативного рівня план недовиконано на 3 296,1 тис.грн. Недовиконання плану пояснюється нерівномірністю надходжень податку на доходи фізичних осіб на протязі року. В порівнянні з звітним періодом минулого 2012 року над-ходження податку на доходи фізичних осіб збільшилися на 7,6%, або на 3 469,1 тис.грн., які пояснюються зростом заробітної плати.
Основними платниками означеного податку є:

- ПАТ "Єнакієвський металургійний завод";

- ДП "Орджонікідзевугілля";

- ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром".

За січень-червень 2013 року по основним бюджетоутворюючим платникам, в порів­нянні з відповідним періодом минулого року, відбулося зростання надходжень на загальну суму 2782,1 тис.грн., у тому числі по ПАТ "Єнакієвський металургійний завод" на 554,9 тис.грн. (+4,3% ), по ДП "Орджонікідзевугілля" на 1894,4 тис.грн. (+15,8%) та ПрАТ "Єна­кієвський коксохімпром" на 332,8 тис.грн. (+18,7%).
По реєстраційному збору за проведення державної реєстрації при річному плані 30,0 тис.грн. фактично надійшло 13,2 тис.грн., або 44,1%. План до нормативного рівня недо­виконано на 1,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися на 3,4 тис.грн. у зв'язку з нерівномірністю надходжень та відсутністю чіткої податкової бази.
По державному миту у звітному періоді надійшло 140,4 тис.грн. при річному плані 520,0 тис.грн., або 27,0%. Недовиконання плану до нормативного рівня склало 119,6 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшення надходжень становить 130,3 тис.грн., майже у 1,9 рази, які пояснюються зменшенням нотаріальних дій.
У звітному періоді до доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, надійшло 13 538,7 тис.грн., при плані Міністерства фінансів України 25 065,6 тис.грн., або 54,0%, перевиконання склало 1 005,9 тис.грн. До річного плану надходжень, затвердженого місцевими радами (26 650,6 тис.грн.), виконання становить 50,8%, або план перевиконано на 213,4 тис.грн. Помісячний розпис планових призначень 6 місяців (13 225,6 тис.грн.) виконано на 102,4%, або перевиконання склало 313,1 тис.грн. В порівнянні з відпо­відним періодом минулого року надходження 2-го кошику збільшилися на 1 355,7 тис.грн., або на 11,1%.
Не забезпечено виконання плану надходжень до призначень 6 місяців 2013 року по податку на прибуток на суму 49,7 тис.грн., по адміністративним штрафам на суму 14,1 тис.грн. та по штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування на 0,5 тис.грн. До нормативного рівня план недовиконано по наступним надходженням:

- податку на прибуток підприємств комунальної власності на 49,7 тис.грн.;

- фіксованому сільгоспподатку на 2,7 тис.грн.;

- адміністративним штрафам на 16,7 тис.грн.;

- штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування на 0,5 тис.грн.

В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшилися по наступним платежам:

- податку на прибуток підприємств комунальної власності на 128,1 тис.грн.

- адміністративним штрафам на 23,6 тис.грн.

- штрафним санкціям за порушення законодавства про патентування на 1,2 тис.грн.

По податку на прибуток підприємств комунальної власності план надходжень 6 місяців та виконання плану до нормативного рівня не забезпечено на 14,0% та на 7,0%, або недовиконання склало 49,7 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 128,1 тис.грн. та пояснюються зменшенням ставок податку на прибуток підприємств та переходом на річне податкове декларування (з 01.01.2013 року) згідно Податкового кодексу України.
Основним джерелом доходів 2-го кошику є плата за землю. У І півріччі 2013 року надійшло плати за землю у сумі 12 786,2 тис.грн. при річному плані 25 100,0 тис.грн., або 50,9%. До помісячного розпису доходів на І півріччя (12 459,4 тис.грн.) виконання склало 102,6%, або перевиконання становить 326,8 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилися надходження на 1 466,9 тис.грн. Причиною збільшення надходжень по платі за землю є надходження від переоформлення документів та приведення їх у відповідність до Земельного кодексу України по підприємству ПрАТ "Єнакієвський коксохімпром", яких у звітному періоді 2012 року не було.
По збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності при плані 6 місяців 345,0 тис.грн. фактично отримано 371,2 тис.грн., або перевиконання склало 26,2 тис.грн. (7,6%). До річних призначень виконання склало 53,8% (+ 26,2 тис.грн.). В порівнянні з минулим роком виконання склало 105,3% (+ 18,8 тис.грн.) та пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2013 року та сплатою окремими платниками наперед річної суми збору.
У звітному періоді по фіксованому сільськогосподарському податку надійшло пла­тежів у сумі 10,1 тис.грн. при річному плані 25,5 тис.грн., або 39,5% та квартальному плані 8,5 тис.грн., або 118,5%. В порівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 13,6 тис.грн. по причині повернення у І кварталі 2012 року помилково зарахованого податку на доходи фізичних осіб у сумі 9,7 тис.грн.
Виконання доходної частини бюджету міста по спеціальному фонду забезпечено на 119,8% до помісячного розпису доходів на І півріччя з урахуванням змін 13 255,4 тис.грн. фактично надійшло 15 884,3 тис.грн., або перевиконання склало 2 628,9 тис.грн. До річного плану доходів з урахуванням внесених змін (25 995,3 тис.грн.) план виконано на 61,1%, Перевиконання планових призначень до нормативного рівня склало 2 886,7 тис.грн. В по­рівнянні з відповідним періодом минулого року виконання склало 95,7%, або надходження зменшилися на 368,6 тис.грн.
У розрізі джерел надходжень не забезпечено виконання плану тільки по збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами до помісячного розпису доходів на 6 місяців на 0,9 тис.грн. До нормативного рівня план по всіх надходженнях виконано.
По збору за першу реєстрацію транспортного засобу при річному плані 200,0 тис.грн. фактично отримано 176,1 тис.грн., або 88,1% та перевиконання склало 76,1 тис.грн. План 6 місяців перевиконано на 101,0 тис.грн. (план 75,1 тис.грн., факт 176,1 тис.грн.). В по-рівнянні з минулим роком надходження збільшилися на 85,8 тис.грн. Перевиконання плану надходжень можливо пояснити відсутністю чіткої податкової бази для планування над-ходжень.
По збору за впровадження торгівельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах виконання плану надходжень за І півріччя забезпечено на 98,7% та плану до нормативного рівня на 51,2%. Недовиконання склало 0,9 тис.грн. та перевиконання 1,5 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 3,2 тис.грн. за рахунок зменшення кількості торгівельних патентів на 1 одиницю.
По власним надходженням бюджетних установ план на 1 півріччя з урахуванням внесених змін виконано на 100,2%, або перевиконання склало 12,5 тис.грн. План до нор­мативного рівня виконано на 58,0%, або перевиконання склало 915,6 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 610,6 тис.грн. У звітному кварталі недови­конання плану відбулося тільки по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень та інвестиційних проектів на суму 450,4 тис.грн. Недови-конання плану до нормативного рівня склало 172,4 тис.грн. Причиною невиконання плану по надходженням, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих дору-чень та інвестиційних проектів по відділу охорони здоров'я є те, що 21 січня 2013 року була підписана додаткова угода з ПАТ "ЄМЗ", згідно якої планові показники на 2013 рік змен-шуються на 684,7 тис.грн. Зміни до планів будуть внесені лише у 4 кварталі 2013 року.
По екологічному податку при річному плані 4 977,5 тис.грн. за І півріччя фактично надійшло 3 500,1 тис.грн., або 70,3% та перевиконання склало 1 011,4 тис.грн. Планові призначення 6 місяців виконані на 154,5%, або перевиконання склало 1 234,9 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження екологічного податку зменшилися на 1 229,7 тис.грн. по причині зміни нормативу відрахувань до бюджету міста з 50% до 33,5%. Крім того, план надходжень екологічного податку на 2013 рік встановлено з урахуванням врахованого зменшення нарахуваннь пов’язаних зі зниженням обсягів викидів в атмосферне повітря внаслідок зниженням обсягів виробництва та запуском обладнання сірчаної очистки по ПРаТ "ЄКХП" та зі зменшенням обсягів розміщення відходів таких, як шлак кон­вертерний, шлак доменний та шлам, у зв’язку з використанням їх як вторинної сировини у виробництві по ПАТ "ЄМЗ". Згідно контрольних цифр Міністерства фінансів України план по екологічному податку доведено у сумі 7 311,4 тис.грн. та його виконання забезпечено на 47,9%.
По грошовим стягненням за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охо-рону навколишнього природного середовища в результаті господарської та іншої діяльності, фактично надійшло за звітний період 41,5 тис.грн. при річному плані 22,5 тис.грн. та квартальному плані 10,1 тис.грн., або перевиконання склало стосовно 30,2 тис.грн. та 31,4 тис.грн. В порівнянні з минулим роком надходження зменшилися на 8,3 тис.грн. Вказані надходження не мають постійної бази надходжень та носять разовий характер.
У І півріччі 2013 року надходження до бюджету розвитку склали 5 443,0 тис.грн. при річному плані з урахуванням внесених змін 9 200,0 тис.грн., або 59,2% та перевиконання склало 843,0 тис.грн. План 6 місяців (4 201,9 тис.грн.) виконано на 129,5%, або пере­виконання становить 1 241,1 тис.грн.
По єдиному податку за І півріччя отримано 5 438,3 тис.грн. при плані 4 201,9 тис.грн., або 129,4%. Перевиконання плану склало 1 236,4 тис.грн. Виконання плану до нормативного рівня забезпечено на 59,1%, або перевиконано на 838,3 тис.грн. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження по єдиному податку збільшилися на 1 418,1 тис.грн., або на 35,3% по причині підвищенням мінімальної заробітної плати з 01.01.2013. Крім того, по юридичним особам значно збільшився обсяг надання послуг кабельного телебачення та інтернету підприємствами ТОВ "Телерадіокомпанія "Перспектива" та ТОВ "ВЄЛКОМНЕТ". По фізичним особам платникам 3-ї групи збільшення надходжень пояснюється ускладненням планування надходжень.
За 6 місяців 2013 року до доходів бюджету розвитку надійшло коштів від приватизації майна комунальної власності на суму 0,1 тис.грн. та податку на нерухоме майно у сумі 4,4 тис.грн. Вказані надходження у бюджеті міста на 2013 рік не планувалися.
На засіданнях міської комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності було заслухано 19 керівників підприємств, з них 2 керівника з питань погашення заборгованості із платежів до бюджету міста.
За результатами роботи комісії погашена заборгованість по заробітній платі на суму 2340,3 тис.грн. Зменшилася заборгованість зі сплати податків та зборів на суму 336,4 тис.грн. Проведено 150 перевірок щодо дотримання законодавства про працю на підприємствах усіх форм власності в установах та організаціях. Легалізовано 568 суб'єктів підприємницької діяльності та найманих працівників. Донараховано до бюджету податку на доходи фізичних осіб на суму 341,7 тис.грн. Залучено до оподаткування 6 іногородніх підприємств-філій, додатково надійшло податку з доходів фізичних осіб на суму 340,0 тис.грн. Перевіркою податкових розрахунків земельного податку та орендної плати за земельні ділянки до бюджету нараховано 49,2 тис.грн.
В.о. начальника міського фінансового управління міської ради
Л.О. Жабіна

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (21.08.2013)
Просмотров: 487 | Рейтинг: 0.0/0
В это сложно поверить, но растения могут прожить не одну тысячу лет. Представляем Вашему вниманию список самых старых растений планеты Земля.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2022 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru