Вторник
29.09.2020
13:46
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 410ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 21.08.2013 № 410
м. Єнакієве
Про роботу Єнакієвського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради з сім’ями , які опинились у складних життєвих обставинах
На підставі пп. 2 п. б ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. ст. 7, 9 Закону України                                                                 «           Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» та керуючись           Указом Президента України «Про Національну стратегію профілактики соціального        сирітства          на                    період до 2020 року» від 22.10.2012 №     609/2012, заслухавши      інформацію                     директора Єнакієвського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради Баштової Л. А., виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:

1. Інформацію директора Єнакієвського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Баштової Л.А. «Про роботу Єнакієвського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» взяти до відома.

 Єнакієвському міському центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Баштова):

2.1  Забезпечити ефективну діяльність щодо соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

2.2  Активізувати роботу щодо здійснення соціального супроводу сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу.

2.2  Впроваджувати нові технології в роботі, спрямовані на підготовку молоді до сімейного життя, виховання відповідального батьківства серед сімей з дітьми, популяризацію сімейних цінностей.

2.4  Здійснювати організацію надання соціальних послуг для батьків, діти яких перебувають на вихованні в державних закладах, з метою створення умов для повернення дитини на виховання батькам.

2.5  Забезпечити інформування населення про види соціальних послуг і допомоги, які надаються спеціалістами та фахівцями із соціальної роботи Єнакієвського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради.

2.6 Продовжувати роботу з розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

3. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради (Умурзаков), відділу освіти міської ради (Белоненко), відділу охорони здоров’я міської ради (Чернов), управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Хоменко), службі у справах дітей міської ради (Долгополова) спільно з Єнакієвським міським відділом управління Міністерства внутрішніх справ України в Донецькій області (Косенко) продовжити взаємодію з Єнакієвським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо соціальної підтримки сімей та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах.

4. Забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови - начальника відділу культури і туризму міської ради Крохмалюк В. Г.

В.В. Олейник                                                                         Міський голова

ІНФОРМАЦІЯ
про роботу Єнакієвського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Єнакієвської міської ради з сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах.

Забезпечення належного соціального захисту дітей і сімей у складних життєвих обставинах, утвердження в суспільстві сімейних цінностей, виховання відповідального батьківства - це основна мета Указу Президента України «Про Національну стратегію профілактики соціального сирітства на період до 2020 року».
У 2012 році, відповідно до соціальних ініціатив Президента України В. Ф. Януковича, вдосконалено роботу соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. До штату центру введено 22 фахівця з соціальної роботи. Робота здійснюється за територіальним принципом у селищах міського типу, містах-супутниках і в мікрорайонах міста.
Раннє виявлення сімей у складних життєвих обставинах, соціальне інспектування з метою оцінки потреб сім’ї, надання комплексу соціальних послуг в рамках соціального супроводу - основні завдання у роботі спеціалістів та фахівців із соціальної роботи.
Інформація про сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, може бути отримана Центром від будь-якого суб’єкта взаємодії (служба у справах дітей міської ради, відділ охорони здоров’я міської ради, дошкільні, загальноосвітні, професійно- технічні та позашкільні навчальні заклади, управління праці та соціального захисту населення міської ради, Єнакіївський МВ ГУМВС України у Донецькій області), а також у вигляді особистої заяви громадянина (родичів, сусідів, друзів) або звернення за допомогою одного з членів сім’ї даної категорії. Центр проводить соціальне інспектування, в ході якого підтверджується або спростовується факт наявності складних життєвих обставин. Якщо факт підтвердився, то інформація про таку сім’ю виноситься на засідання координаційної ради з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, де приймається колегіальне рішення про взяття сім'ї під соціальний супровід.
Термін здійснення супроводу визначається індивідуально для кожної сім’ї або особи, але не повинен перевищувати шести місяців. Тривалість соціального супроводу залежить від гостроти проблем, які існують у сім’ї або особи, ступеня функціональної можливості щодо самостійного подолання труднощів, рівня розвитку зв’язків з соціальним оточенням. Для здійснення соціального супроводу соціальний працівник може залучати, у разі необхідності, інших спеціалістів. З метою здійснення всебічного контролю за дітьми, профілактики появи в них негативних явищ - складається своєрідна двостороння угода між батьками і директором центру.
Об’єктами соціального супроводу є: сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх самостійно, у зв'язку з інвалідністю батьків або дитини, вимушеної імміграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного з членів сім’ї, його перебуванням у місцях позбавлення волі, інфікуванням вірусом імунодефіциту людини, іншими соціально-небезпечними хворобами, насильством у сім’ї, безпритульністю, сирітством, негативними стосунками в сім’ї, безробіттям, сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітні одинокі матері, яким потрібна підтримка, сім’ї, члени яких перебували чи перебувають на державному утриманні.
У процесі соціального супроводу Центр надає такі види соціальних послуг:

- надання інформації про види соціальних виплат ( якщо сім’я або особа має на них право відповідно до чинного законодавства), надання відомостей про служби чи установи, до яких необхідно звернутися за відповідною допомогою, про заклади, які можуть надати послуги, про умови отримання соціальних послуг тощо;

- психологічна діагностика, спрямована на виявлення соціально-психологічних рис особистості;

- обговорення проблем і шляхів їх вирішення щодо подолання труднощів і конфліктів з оточення

-психологічна корекція та психологічна реабілітація

- допомога батькам у розв’язанні конфліктних ситуацій сімейного виховання;

- здійснення моніторингу захисту дитини від жорстокого поводження та насильства;

- педагогічне консультування з питань розв'язання педагогічних проблем сім’ї та її членів

- соціально-медичні: посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, консультації з питань збереження і зміцнення здоров’я, формування ідеології здорового способу життя й подолання шкідливих звичок, формування сексуальної культури і навичок захищених статевих відносин, профілактика туберкульозу, венеричних захворювань,  інфікувань                      вірусом                                  імунодефіциту                людини;

- соціально-економічні:           допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах у формі натуральної допомоги, в оздоровленні, сприяння в отриманні державної соціальної допомоги, надання грошової допомоги, інформування з питань працевлаштування та сприяння цьому, посередництво в наданні гуманітарної допомоги, сприяння поліпшенню житлово-побутових умов сім’ї і дитини, представлення інтересів сім’ї перед організаціями і установами з метою вирішення матеріально-побутових проблем

Випадки складних ситуацій бувають як типові, так і нестандартні. Складність полягає в тому, що людину часто доводиться переконувати у необхідності співпраці для вирішення його нагальних проблем. Адже без його активної участі соціальний супровід неможливий. Все починається з усвідомлення і визнання людиною своїх проблем і підписання ним договору про соціальний супровід, де прописуються пункти обов’язків і прав сторін у вирішенні складних життєвих обставин. Після цього починається робота спеціаліста та членів сім’ї для досягнення цілей договору. Буває так, що людина легко йде на контакт, визнає проблему, підписує договір, погоджується прийти, наприклад, в державну міграційну службу або житлово-ремонтне управління, але не виконує своїх обіцянок. Причому робить це неодноразово. У таких випадках наші фахівці виїжджають за місцем його проживання і особисто супроводжують людину. Часто люди звертаються до нас за допомогою і самі всі умови договору виконують, активно беручи участь у досягненні поставлених цілей щодо виведення своєї сім’ї із складної ситуації.
Найскладніша категорія сімей - люди, які ухиляються від виховання своїх дітей, які зловживають алкоголем, але вважають свій спосіб життя і вчинки нормальними і не бажають спілкуватися з представниками будь-яких служб, в тому числі і з працівниками Центру. Ведуть себе агресивно, підписують договір про соціальний супровід в рідкісних випадках. Для отримання можливості проведення бесід з такими сім’ями і соціального інспектування нами залучаються дільничні інспектори, медпрацівники, служба у справах дітей.
В нашому суспільстві дуже поширений латентний - прихований алкоголізм на ранній стадії. Батьки після робочого дня або на вихідних розпивають вдома спиртні напої, скандалять, ведуть себе агресивно з дітьми, але для оточуючих вони залишаються добропорядними громадянами, тому що на роботі та в громадських місцях з’являються виключно в тверезому стані. Тому дуже важко буває виявити неблагополуччя сім’ї, в якій існує хронічна конфліктна обстановка і нестерпні психологічні умови для життя та розвитку дітей.
Порівняно з 2012 роком значно збільшилася кількість сімей, взятих під соціальний супровід, соціальне обслуговування. Це прямо пропорційно пов’язано з тим, що з липня 2012 року збільшено штатну чисельність Центру.
За І півріччя 2013 року до Центру звернулися та отримали соціальні послуги 8109 людей. 291 сім’ю взято під соціальний супровід. З них :6 сімей, де батьки мають захворювання на вірусну інфекцію імунодефіциту людини;
2 сім’ї, де діти зазнали насильства;

2 сім’ї, де мати мала намір відмовитися від новонародженої дитини;

8 сімей, де виховується дитина-інвалід;
5 сімей, де батьки-інваліди;
1 сім’я, де неповнолітня одинока мати-інвалід;
7 опікунських сімей з проблемою ускладнення міжособистісних відносин;
1 сім’я, де одинока мати - особа з числа дітей, позбавлених батьківського піклування

1 сім’я, де чоловік і жінка - особи з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, з проблемою ускладнення міжособистісних відносин;

3 сім’ї, де неповнолітні діти засуджені до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі;

2 сім’ї, де одинокі матері засуджені до покарань не пов'язаними з позбавленням волі;

1 сім’я, де батько перебуває в місцях позбавлення волі;
138 сімей, з проблемою ускладнення міжособистісних відносин, з них 57 - багатодітні;
50 одиноких матерів з проблемою оформлення документів;
60 сімей з проблемою оформлення документів, пільг;
1 сім’я, де батько в місцях позбавлення волі;

3 сім’ї, де дітей повернуто з державного закладу.

Під час здійснення соціального супроводу працівниками центру було надано допомогу в оформленні документів різного характеру, сприяння в отриманні допомоги у вигляді одягу, взуття, посуду, постільної білизни тощо, сприяння у поверненні дітей в сім’ю після перебування їх, по заяві матері, в дитячих будинках області, сприяння в направленні на оздоровлення дітей соціально-незахищених категорій, налагоджено стосунки в сім’ї та знижено рівень психологічних дисбалансів, надано сприяння у медичному обстеженні дітей, поліпшено житлово-побутові умови, налагоджені взаємовідносини в сім’ях.
У І півріччі поточного року працівниками центру було здійснено 629 соціальних інспектувань, з них, по декілька разів були проінспектовані сім’ї, які перебувають на обліку в службі в справах дітей міської ради. Під час виїздів працівниками Центру були проведені профілактичні бесіди із дорослими членами сімей, які опинились у складних життєвих обставинах з питань здорового способу життя, попередження розповсюдження наркоманії, пияцтва, тютюнопаління, необхідності належного догляду за дітьми, ведення домашнього господарства та інші.
У нашому місті функціонує 12 прийомних сімей і 1 Дитячий будинок сімейного типу в яких виховується 21 дитина. Всі прийомні сім’ї та ДБСТ знаходяться під соціальним супроводженням, під час якого надаються соціальні послуги щодо вирішення проблем функціонування цих сімей, адаптації дітей у прийомних сім’ях, вирішення конфліктних ситуацій між рідними та прийомними дітьми, між дорослими членами сімей.
Відповідно до «Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу», затвердженого наказом Міністерством сім’ї, молоді та спорту від 23.09.2009 № 3357, спеціалістом центру складається оцінка потреб та плани соціального супроводження на кожну прийомну дитину, також інформація про ефективність функціонування прийомних сімей щорічно подається до служби у справах дітей міської ради. Регулярно здійснюються відвідування прийомних сімей, в середньому раз на місяць. Наш Центр забезпечує обов’язкову явку раз на 2 роки прийомних батьків на навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, яке організовує Донецький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Центр разом зі службою в справах дітей міської ради систематично проводить різнопланові заходи щодо постійного інформування населення про форми сімейного виховання з метою пошуку та рекрутування осіб, які прагнуть взяти на виховання дітей- сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на умовах прийомної сім’ї. Це виступи на міському радіо, на батьківських зборах в навчальних закладах. Систематично розповсюджується тематична соціально-інформаційна продукція (буклети, листівки, плакати). Періодично друкується відповідна інформація у газетах «Енакиевский рабочий», «Панацея». Хоча робота з даного напрямку проводиться, все одно звернень сімейних пар та осіб з питань створення прийомних сімей досить замало. Протягом 2013 року 1 особа звернулись з питань створення прийомної сім’ї. В даний час сформовано повний пакет документів потенційного кандидата у прийомні батьки і відправлений запит на його навчання в Донецький обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Продовжують діяльність консультаційні пункти в жіночій консультації  на базі комунально-лікувальної профілактичної установи "Міська лікарня № 2" та при двох акушерсько-гінекологічних відділеннях на базі комунально-лікувальних профілактичних установ "Міська лікарня № 2" і "Міська лікарня № 7".
Вагітним жінкам, які зверталися за допомогою надавалися інформаційні, психологічні та соціально-економічні послуги. Всього надано 340 індивідуальних соціальних послуг 78 особам - клієнтам вказаної категорії. Спільно із працівником управління праці та соціального захисту населення здійснювалося соціальне інспектування сімей з новонародженими дітьми, які отримують державну допомогу при народженні дитини, з метою обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї та контролю за цільовим використанням державних соціальних виплат та оптимального утримання дітей. Всього проінспектовано 86 сімей зазначеної категорії.
Незважаючи на існуючі проблеми, ми впевнені, що найскладніші і, на перший погляд, нерозв’язні ситуації можна вирішити. Ми відчуваємо підтримку міста, розуміння, участь усіх тих керівників і спеціалістів установ, організацій, до кого наші працівники можуть звернутися за допомогою з тим, щоб зберегти сім’ю, захистити права та інтереси дітей, запобігти соціального сирітства.
 Директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді    Л.А. Баштова

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (21.08.2013)
Просмотров: 399 | Рейтинг: 0.0/0
Список людей с самыми уникальными способностями и достижениями.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2020 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru