Понедельник
21.06.2021
21:28
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 416ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 

від 21.08.2013 № 416
м. Єнакієве
Про затвердження Плану заходів щодо організації роботи по формуванню проекту міського бюджету на 2014 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
На підставі п.п.1 п. «а» т.. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», т.. 75, п. 1 ст. 76 Бюджетного кодексу України, керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету» (із змінами), розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від № 509 «Про організацію роботи щодо формування проектів місцевих бюджетів

Донецької області на 2014 рік та прогнозів місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні періоди», з метою забезпечення якісного складання проекту міського бюджету на 2014 рік:

  1.  Затвердити План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту міського бюджету на 2014 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – План заходів), що додається.
  2.  Виконавчим органам міської ради забезпечити безумовне виконання Плану заходів.
  3.  Рекомендувати Юнокомунарівському і Вуглегірському міським, Булавинському, Карло-Марксівському, Ольховатському, Корсунському селищним головам (Роленко, Мартинов, Плітан, Богінін, Дубровкін, Коваленко), відділу Держземагенства у м. Єнакієвому Донецької області (Заболотна), Єнакієвській об’єднаній державній податковій інспекції Головного управління Міністерства доходів у Донецькій області (Долгальов) забезпечити виконання цього Плану заходів.
  4.  Начальнику міського фінансового управління міської ради Демченко Т.В. забезпе­чити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
  5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-началь- ника відділу культури і туризму міської ради Крохмалюк В.Г., заступників міського голови Котляревського О.В., Стрельцову О.Г.

В.В. Олейник                                                                                                                    Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
21.08.2013 № 416


ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо організації роботи по формуванню проекту міського бюджету на 2014 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
з/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

1

2

3

4

1.

Підготувати попередній прогноз показників економічного і со­ціального розвитку міста на 2014 рік і наступні два бюджетні періоди з детальним обґрунтуванням цих показників та довести його до від­повідних галузевих управлінь міської ради

Відділ з економічних питань міської ради (Коломоєць)

В термін, визначений голов­ним управлінням економіки облдержадміністрації

2.

Підготувати та надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації прогнозних показників доходної і видаткової частини бюджету на 2014 рік та інформації щодо основних проблем та питань для вирішення у 2014 році до проекту Програми основних показників економічного і соціального розвитку м. Єнакієве

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

В термін, визначений Депар­таментом фінансів облдерж­адміністрації

3.

Підготувати та надати пропозиції щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Протягом року

4.

Підготувати та надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації прогнозні показники доходів загального та спеціального фондів зведеного бюджету міста Єнакієве у розрізі джерел надходжень з визначенням обсягу доходів, що враховуються та не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, а також бюджету розвитку на 2014 рік та наступні два бюджетні періоди

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

В термін, визначений Мі­ністерством фінансів України

 

1

2

3

4

5.

Надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації обґрунтовані розрахунки з надходжень до місцевого бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища за поточний рік, прогнозний та два роки, що настають за прогнозним, з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями

Міське фінансове управління міської ради (Демченко), Відділ промисловості, транс­порту, енергетики і екології міської ради (Калінін)

В термін, визначений Мі­ністерством фінансів України

6.

Надати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації дані щодо надходження до місцевого бюджету коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва та плати за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення, прогнозу на прогнозний рік та два роки, що настають за прогнозним, з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями

Міське фінансове управління міської ради (Демченко), Відділ Держземагенства у м. Єнакієвому Донецької об­ласті (Заболотна)

В термін, визначений Мі­ністерством фінансів України

7.

Подати Департаменту фінансів обласної державної адміністрації дані на прогнозний рік та розрахунки на два роки, що настають за прогнозним, щодо надходження плати за землю з необхідними обґрунтуваннями і поясненнями

Міське фінансове управління міської ради (Демченко), Єнакієвська об'єднана дер­жавна податкова інспекція Головного управління Мініс­терства доходів у Донецькій області (Долгальов)

В термін, визначений Мі­ністерством фінансів України

8.

Сформувати перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий період для визначення індикативних прогнозних показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних програм (проектів)

Відділ з економічних питань міської ради (Коломоєць)

До 1 вересня 2013 року

9.

Скласти прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до прогнозу економічного і соціального розвитку міста Єнакієве на 2014 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Після отримання від відділу з економічних питань міської ради уточненого прогнозу економічного і соціального розвитку м. Єнакієве на 2014 рік і наступні за плановим два бюджетні періоди

 

 

1

2

3

4

10.

Розробити та довести головним розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету інструкцію з підготовки бюджетних запитів на плановий рік з урахуванням типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством фінансів України, та особливостей складання проектів місцевих бюджетів, а також вимоги щодо індикативних прогнозних обсягів видатків з бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Після отримання від Депар­таменту фінансів обласної державної адміністрації мето­дичних рекомендацій з під­готовки бюджетних запитів

11.

Провести аналіз прогнозних показників, доведених Міністерством фінансів України щодо місцевого бюджету м. Єнакієве на 2014 рік

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Після отримання від Депар­таменту фінансів обласної державної адміністрації по­казників на 2014 рік

12.

Проводити з Департаментом фінансів обласної державної адмі­ністрації роботи по формуванню проекту міського бюджету на пла­новий рік щодо:

  1. реального формування бази доходів міського бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів;
  2. правильного урахування показників, відповідно до яких здійснюєть­ся розрахунок показників видаткової частини міського бюджету міста;
  3. розгляду окремих заходів розвитку міста, що потребують залучення коштів субвенцій з державного бюджету

Міське фінансове управління міської ради (Демченко), виконавчі органи міської ради

До прийняття Закону України про Державний бюджет на 2014 рік в другому читанні, а також за умови внесення до нього змін в частині між­бюджетних трансфертів

13.

Готувати зауваження та пропозиції до проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік" та обсягів міжбюджетних трансфертів

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

До прийняття Закону України про Державний бюджет на 2014 рік в другому читанні

14.

Подати міському фінансовому управлінню міської ради бюджетні запити на підставі планів діяльності, інструкції з підготовки бюджетних запитів та індикативних прогнозних показників обсягів видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями з переліком заходів та програм, фінансування яких здійснюється з міського бюджету

Головні розпорядники бюд­жетних коштів

До 1 листопада 2013 року

15.

Опрацювати бюджетні запити, подані головними розпорядниками бюджетних коштів і підготувати пропозиції щодо включення видатків до проекту міського бюджету на 2014 рік

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

До 15 листопада 2013 року

 

 

1

2

3

4

16.

Узагальнити та підготувати для розгляду міським головою пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо урахування у складі видатків міського бюджету коштів на здійснення заходів, які передбачені розрахунковими показниками Міністерства фінансів України на 2014 рік

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

До 1 грудня 2013 року

17.

Довести до виконавчих комітетів міських та селищних рад показники міжбюджетних трансфертів і текстових статей проекту Закону України "Про Державний бюджет України" у другому читанні, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, отриманих від Міністерства фінансів України

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Після отримання показників Міністерства фінансів Украї­ни відповідно ст. 75 Бюд­жетного кодексу України

18.

Подати на розгляд міському голові пропозиції щодо формування видаткової частини проекту міського бюджету на 2014 рік за результатами опрацювання бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

У термін, узгоджений з місь­ким головою

19.

За підсумками розгляду міським головою та міським фінансовим управлінням міської ради підготувати проект рішення міської ради про міський бюджет для схвалення на засіданні виконавчого комітету міської ради

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Протягом двох тижнів після опублікування Закону "Про державний бюджет України на 2014 рік"

20.

Подати проект рішення міської ради "Про міський бюджет на 2014 рік" та пояснювальну записку до нього на розгляд міської ради після схвалення виконавчим комітетом міської ради

Міське фінансове управління міської ради (Демченко)

Протягом двох тижнів після опублікування Закону "Про державний бюджет України на 2014 рік"

 

Секретар міської ради                                                                     Т.М.  Богданова
План заходів щодо організації роботи по формуванню проекту міського бюджету на 2014 рік та прогнозів міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди підготовлено міським фінансовим управлінням міської ради
В.о. начальника управління                                                                          Л.О.   Жабіна

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (21.08.2013)
Просмотров: 501 | Рейтинг: 0.0/0

Креативная архитектура домов - что это, уход от общепринятых стандартов или творческое самовыражение их проектировщиков, стремящихся выделить свои творения из серой массы обыденной застройки? В этих шокирующих кретивных зданиях живут обычные люди, находятся тривиальные магазины, выставочные центры и офисы…От привычных строений они отличаются лишь тем, что их проектировали креативно мыслящие талантливые архитекторы… с сумасшедшей фантазией…Контактная разработка
Всего комментариев: 0
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2021 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru