Четверг
30.11.2023
20:57
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 590ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 20.11 2013 № 590
м. Єнакієве
Про затвердження складу міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху і Положення про її діяльність
Керуючись ст. 30 п. «а» п.п.10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про автомобільний транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами) та у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

  1. Затвердити склад міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху (додається).
  2.  Затвердити Положення про діяльність міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху (додається).
  3.  Вважати такими, що втратили чинність, рішення виконавчого комітету міської ради:

    3.1  Від 09.04.2008 № 254 «Про затвердження складу міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху і її Положення (у новій редакції)».

    3.2  Від 17.04.2013 № 213 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 09.04.2008 № 254 «Про затвердження складу міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху і її Положення (у новій редакції)» (із змінами)».

  4.  Начальнику відділу промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради Калініну Є.В. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
  5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Натруса С.П.

В.В.Олейник                                                                         Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
20.11.2013 № 590

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  У своїй роботі міська комісія по транспорту та безпеці дорожнього руху виконавчого комітету міської ради керується Конституцією України, Законами України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», Указами Президента України, Верховної Ради України, Постановами Кабінету Міністрів України, дійсним положенням, Державними правилами, нормами та стандартами та Порядком проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами), іншими нормативними документами, що відносяться до забезпечення безпеці дорожнього руху.

1.2  Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху. а також права, обов’язки та відповідальність його членів.

2. МІСЬКА КОМІСІЯ ПО ТРАНСПОРТУ ТА БЕЗПЕЦІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.

ПОРЯДОК ЇЇ СТВОРЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1  Міська комісія по транспорту та безпеці дорожнього руху створюється рішенням виконавчого комітету міської ради.

2.2  Склад міської комісії та положення про діяльність міської комісії затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради. Членами міської комісії можуть бути представники органів місцевого самоврядування в галузі транспорту, представники Державтоінспекції, особи, що працюють на громадських засадах за їх згодою. Зміни до складу міської комісії вносяться за поданням голови міської комісії та оформлюються рішенням виконавчого комітету виконкому міської ради.

2.3  Керівництво роботою міської комісії здійснює її голова.

2.4  Голова міської комісії організує роботу та несе персональну відповідальність за виконання покладених на міську комісію функцій.

2.5  Формою роботи міської комісії є засідання, які проводяться один раз у квартал.

2.6  Розгляду на засіданнях міської комісії підлягають такі питання:

2.6.1  Визначення тимчасових перевізників на об’єктах конкурсу.

2.6.2 Розгляд пропозицій щодо удосконалення парку рухомого складу.

2.6.3  Розгляд дотримання перевізниками умов договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування і прийняття відповідних рішень та інші питання, пов’язані із забезпеченням перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування м. Єнакієвого, спрямованих на поліпшення повного і якісного обслуговування пасажирів.

2.6.4 Розгляд питань щодо оптимізації автобусної маршрутної мережі міста.

2.6.5  Розгляд заяв перевізників щодо дострокового розірвання договору по перевезенню пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування та прийняття відповідних рішень.

2.6.6  Розгляд заяв перевізників щодо зміни розкладу та схеми руху.

2.6.7  Вивчення та проведення аналізу умов і стану дорожнього руху.

2.6.8  Виявлення аварійно-небезпечних ділянок і місць концентрації дорожньо- транспортних пригод (ДТП) на автомобільних дорогах і вулицях міст з вичерпною пропускною здатністю та іншими складними умовами для руху транспорту і пішоходів, де перевищені нормативні рівні загазованості і шуму від експлуатації транспортних засобів.
2.6.9. Вживання відповідних заходів по удосконаленню організації дорожнього руху.

2.7  Члени міської комісії здійснюють контроль питань організації та безпеки дорожнього руху і подають інформацію про виявлені недоліки на розгляд міської комісії для прийняття заходів щодо поліпшення дорожніх умов.

2.8  Рішення міської комісії оформлюються протоколами, які підписуються головою та секретарем міської комісії.

3. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ ПО ТРАНСПОРТУ ТА БЕЗПЕЦІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

3.1  Міська комісія в межах наданих повноважень та визначених функцій відповідає за організацію забезпечення безперешкодного і безпечного руху транспортних засобів і пішоходів, збільшення пропускної здатності автомобільних доріг і вулиць, охорони навколишнього природного середовища, підвищення екологічної безпеки.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ ПО ТРАНСПОРТУ ТА БЕЗПЕЦІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

4.1  Міська комісія має право:

4.1.1  Виїжджати на міські автобусні маршрути загального користування для перевірки дотримання перевізниками затвердженого організатором розкладу руху.

4.1.2  Здійснювати контроль за дотриманням перевізниками умов договору по перевезенню пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

4.1.3  В межах наданих повноважень та визначених функцій приймати організаційні та практичні заходи щодо усунення недоліків в утриманні й облаштованості вулично- дорожньої мережі.

4.1.4  Брати участь у комісійних обстеженнях вулично-дорожньої мережі.

4.1.5  Планувати виконання заходів з указівкою чітких термінів і конкретних виконавців.

4.1.6  Заслуховувати звіти відповідальних посадових осіб, керівників організацій- виконавців, про виконання Програми забезпечення безпеки руху та попередження дорожньо- транспортного травматизму у місті Єнакієве, перевезень небезпечних вантажів.

4.1.7  В тісній взаємодії з відповідальними відділами міської ради, організаціями та установами вирішувати питання створення необхідних дорожніх умов для безперешкодного і безпечного руху транспорту і пішоходів.

4.2 Міська комісія зобов’язана:

4.2.1  Здійснювати контроль і вносити пропозиції щодо усунення недоліків в організації дорожнього руху, що приводить до виникнення аварійно-небезпечних ділянок і місць концентрації ДТП, ділянок з вичерпаною пропускною здатністю і перевищеними рівнями загазованості й шуму від експлуатації автотранспорту.

4.2.2  Вносити пропозиції по включенню до планів соціального та економічного розвитку міста розробку і впровадження дислокацій технічних засобів регулювання дорожнього руху й інших заходів щодо усунення недоліків в організації дорожнього руху.

4.2.3  Здійснювати контроль за виконанням Програми забезпечення безпеки руху та попередження дорожньо-транспортного травматизму у місті Єнакієве, перевезень небезпечних вантажів.

4.3  Голова міської комісії (або за його відсутності заступник голови міської комісії) планує проведення засідань міської комісії та веде ці засідання, за потреби приймає рішення щодо проведення позапланових засідань міської комісії, планує порядок денний засідань міської комісії.

4.4 Секретар міської комісії веде та оформлює протоколи засідань міської комісії, забезпечує оперативне інформування членів міської комісії стосовно організаційних питань його діяльності.

4.5  Члени міської комісії мають право ознайомлюватися з усіма матеріалами міської комісії, вносити питання на розгляд міської комісії, а також мають право на занесення своєї окремої думки до протоколів засідань міської комісії.

4.6  Члени міської комісії зобов’язані додержуватися норм чинного законодавства у сфері транспорту та безпеці дорожнього руху, відповідних нормативно-правових актів цього Положення.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ МІСЬКОЇ КОМІСІЇ

5.1 Г олова міської комісії (або за його відсутності заступник голови міської комісії) та інші члени міської комісії відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення допущені під час міської комісії, правильність та об’єктивність прийнятих рішень, недотримання вимог достовірності та збереження конфіденційності, недоліки у веденні звітності.

Заступник міського голови  С.П.Натрус
Положення про діяльність міської комісії по транспорту та безпеці дорожнього руху підготовлено відділом промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради
Є.В. Калінін Начальник відділу міської комісії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
20.11.2013 № 590

С К Л А Д
по транспорту та безпеці дорожнього руху

Натрус
Сергій Петрович

заступник міського голови, голова міської комісії

Мєднікова Алла Іванівна

начальник управління житлово-комунального господарства міської ради, заступник голови міської комісії

Кузюкова Тетяна Павлівна

головний спеціаліст відділу промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради, секретар міської комісії

Атаманюк Леонід Йосипович

директор комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Єнакієве - транспорт»

Баканьов
Сергій
Миколайович

старший інспектор групи організації дорожнього нагляду відділення ДАІ Єнакієвського МВ УДАІ ГУМВС України у Донецькій області (за узгодженням)

Бандурка
Олег Володимирович

начальник Єнакієвського підрядного спеціалізованого дорожнього ремонтно- будівельного відокремленого підрозділу ПАТ «Облдоррембуд» (за узгодженням)

Вайнштейн Олександр Семенович

директор комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Сервіс»

Дьяконов
Віталій Олександрович

директор комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Світлофор»

 

Члени міської комісії:

Калінін
Євгеній Валерійович

начальник відділу промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради

Сесікова
Олена Володимирівна

начальник юридичного відділу міської ради

Сінгаєвський
Петро Борисович

директор комунального підприємства Єнакієвської міської ради «Єнакієвське трамвайно-тролейбусне управління»

С.П.Натрус   Заступник міського голови

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (20.11.2013)
Просмотров: 560 | Рейтинг: 0.0/0

Хорошая идея и удачная ее реализация могут принести огромное количество денег. Это хорошо знают люди, которые первыми сделали что-то в Интернете. Несмотря на постоянное расширение Всемирной Сети, незанятых ниш еще очень много, поэтому заработать здесь может практически каждый… Каждый, у кого есть идея заработка. Нескольких молодых людей такие идеи сделали миллионерами… В 2004 году, когда Эшли было всего лишь только 14 лет, она выпросила у мамы 8 долларов, и запустила в работу сайт Whatever Life. На этом сайте она подробно рассказывала о премудростях HTML, которые могут пригодиться пользователям социальной сети Myspace . Кроме того, Эшли выкладывала в общий доступ и другие легальные "хаки" для этой социальной сети. Вскоре она бросила школу и уже через два месяца начала зарабатывать 70 тысяч долларов США в месяц. Сейчас доходы Эшли достигают пятизначных сумм, а стоимость сайта оценена в 4 миллиона.

Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru