Среда
29.11.2023
02:01
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 591ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
 

від 20.11.2013 № 591
м. Єнакієве
Про затвердження складу конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, Положення про його діяльність та типового договору по перевезенню пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування
Керуючись ст. 30 п. «а» п.п.10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділом ІІ, главою 7 ст. ст. 44, 45, 46 Закону України «Про автомобільний транспорт», Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (із змінами) та у зв’язку з кадровими змінами, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити:

  1.1 Склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (додається).

  1.2 Положення про діяльність конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників (додається).

  1.3 Типовий договір по перевезенню пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування (додається).

 2. Вважати такими, що втратили чинність:

  2.1 Пункти 1, 2, 6 рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.2009 № 204 «Про проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників».

  2.2 Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.04.2013 № 214 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.2009 № 204 «Про проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників» (із змінами)».

  2.3 Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.07.2013 № 365 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 15.04.2009 № 204 «Про проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників».

 3. Начальнику відділу промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради Калініну Є.В. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Натруса С.П.

В.В.Олейник                                                                        Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
20.11.2013 № 591

ПОЛОЖЕННЯ
про діяльність конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників І. Загальні положення

1.1 Це положення розроблено відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезень пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 (із змінами).

1.2 Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та процедурні засади діяльності конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників, а також права, обов’язки та відповідальність його членів.

1.3 Конкурсний комітет є постійним або тимчасовим органом, утвореним організатором з метою визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування м. Єнакієве.

2. Конкурсний комітет з визначення автомобільних перевізників

2.1 Конкурсний комітет створюється рішенням виконавчого комітету міської ради для проведення конкурсу, розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування.

2.2 Конкурсний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством, цим Положенням, внутрішніми нормативними документами та рішеннями, які приймаються цим конкурсним комітетом.

2.3 Склад конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників та положення про діяльність конкурсного комітету затверджуються рішенням виконавчого комітету міської ради. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Державтоінспекції, Укртрансінспекції, громадських організацій.

Зміни до складу конкурсного комітету вносяться за поданням голови конкурсного комітету, (а у разі його відсутності, заступником голови конкурсного комітету) та оформляються рішенням виконавчого комітету міської ради.

2.4 Керівництво роботою конкурсного комітету здійснює його голова, (а у разі його відсутності, заступник голови конкурсного комітету).

2.5 Голова конкурсного комітету організує роботу конкурсного комітету та визначає функції кожного його члену. Для вирішення конкретних питань, що виникають у процесі роботи конкурсного комітету створюються робочі групи - розпорядженням міського голови.

2.6 Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі потреби.

2.7 Розгляду на засіданнях конкурсного комітету підлягають такі питання:

2.7.1 Проведення конкурсу.

2.7.2 Визначення переможців конкурсу на об’єктах конкурсу.

2.8 Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях конкурсного комітету приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш, як половини його складу, у тому числі голови конкурсного комітету або його заступника, простою більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

2.9 Рішення конкурсного комітету оформляється протоколом. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про:

2.9.1 Дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету.

2.9.2 Прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні.

2.9.3 Номери та назви об’єктів конкурсу.

2.9.4 Найменування перевізників-претендентів.

2.9.5 Додаткові конкурсні пропозиції перевізників-претендентів, що пропонувалися ними під час конкурсу і не містилися у поданих ними на конкурс в установлений строк документах.

2.9.6 Результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів.

2.9.7 Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце.

Протокол оформлюється у 10-денний строк, підписується головою (або за його відсутності заступником голови конкурсного комітету) та секретарем конкурсного комітету, і подається організатору.

3. Права           та обов’язки конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

3.1 Конкурсний комітет, як уповноважений орган, має право від імені організатора в межах наданих повноважень та визначених функцій розглядати конкурсні пропозиції для прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

3.2 Голова конкурсного комітету (або за його відсутності заступник голови конкурсного комітету) планує проведення засідань комітету та веде ці засідання, за потреби приймає рішення щодо проведення позапланованих засідань комітету, планує порядок денний засідань комітету.

3.3 Секретар конкурсного комітету веде та оформляє протоколи засідань комітету, забезпечує оперативне інформування членів конкурсного комітету стосовно організаційних питань його діяльності.

3.4 Члени конкурсного комітету беруть участь в обговоренні, розгляді оцінки за бальною системою та зіставленні конкурсних пропозицій перевізників-претендентів і забезпечують прийняття рішення про визначення переможця конкурсу.

3.5 Члени конкурсного комітету мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, що стосуються проведення оцінки за бальною системою пропозицій перевізників- претендентів, а також на відображення своєї окремої думки у протоколі засідання комітету на підставі інформації, що підтверджена документально та врахування, якої не порушуватиме процедуру проведення конкурсу.

3.6 Члени конкурсного комітету зобов’язані дотримуватися норм законодавства у сфері автомобільного транспорту, цього Положення, обє’ктивно та неупереджено розглядати конкурсні пропозиції перевізників-претендентів.

3.7 Під час проведення конкурсу представники організатора відповідно до своєї компетенції надають характеристику діяльності перевізника-претендента.

4. Відповідальність      членів конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників

4.1 Голова конкурсного комітету (або за його відсутності заступник голови конкурсного комітету) та інші члени конкурсного комітету, представники робочих груп, відповідно до своїх повноважень несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за порушення допущені під час роботи конкурсного комітету, правильність та об’єктивність прийнятих рішень.

Заступник міського голови С.П.Натрус
Положення про діяльність конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників підготовлено відділом промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради
Начальник відділу Є.В. Калінін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
міської ради
20.11.2013 № 591
С К Л А Д
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників


Натрус
Сергій Петрович

заступник міського голови, голова конкурсного комітету

Калінін
Євгеній Валерійович

начальник відділу промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради, заступник голови конкурсного комітету

Кузюкова Тетяна Павлівна

головний спеціаліст  відділу промисловості, транспорту, енергетики і екології міської ради, секретар конкурсного комітету

 

Члени конкурсного комітету:

Долженков Михайло Трохимович

директор Єнакієвської АШ ТСОУ (за узгодженням)

Друмов
Андрій Олександрович

начальник відділення ДАІ Єнакієвського МВ ГУМВС України в Донецькій області, майор міліції (за узгодженням)

Зінченко
Сергій Валентинович

голова міської громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) (за узгодженням)

Іванов
Євген Григорович

заступник голови громадської організації ветеранів України Єнакієвської міської ради (за узгодженням)

Кравченко
Анатолій Миколайович

голова міської організації Союз Чорнобиль України (за узгодженням)

Мандрика Сергій Васильович

завідувач сектору організації перевезень Управління Укртрансінспекції у Донецькій області (за узгодженням)

Мещеряков
Геннадій Миколайович

голова громадської організації ветеранів України Єнакієвської міської ради (за узгодженням)

Подурар
Тетяна Матвіївна

головний спеціаліст міського фінансового управління міської ради

Сесікова
Олена Володимирівна

 

Начальнік юридичного відділу міської ради

Щукін Сергій Володимирович

віце-президент громадської молодіжної організації спортивно-технічний клуб «Дари природи» (за узгодженням)

 

С.П.Натрус Заступник міського голови

 

 

 

 

 

 

 

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (07.04.2015)
Просмотров: 1220 | Рейтинг: 0.0/0
Зачастую у угонщиков изобретательность граничит с глупостью. А иногда сама жизнь подбрасывает неожиданные и смешные повороты в, казалось бы, до мелочей продуманный угон. Сегодня мы расскажем о самых курьезных угонах.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru