Вторник
05.12.2023
17:41
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 463ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я

від 18.09.2013 № 463
м. Єнакієве
Про виконання делегованих ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення
Керуючись пп 2,3,4,6 п.б ч.1 ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні, на виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації від 30.12.2011 № 759 „Про організацію контролю за здійсненнями органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади”, заслухавши та обговоривши інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Хоменко Е.А. про виконання делегованих повноважень ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень у сфері соціального захисту населення, виконавчий комітет міської ради
В И Р І Ш И В:

  1.  Інформацію начальника управління праці та соціального захисту населення міської ради Хоменко Е.А. про виконання делегованих ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень у сфері соціального захисту населення за 1 півріччя 2013 року взяти до відома (додається).
  2.  Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Хоменко) продовжити роботу щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення.
  3.  Начальнику управління праці та соціального захисту населення міської ради Хоменко Е.А. звітувати про виконання делегованих пп 2,3,4,6 п.б ч.1 ст. 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення за 2013 рік у лютому 2014 року.
  4.  Начальнику управління праці та соціального захисту населення міської ради Хоменко Е.А. забезпечити оприлюднення даного рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
  5.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови-начальника відділу культури і туризму міської ради Крохмалюк В.Г.

Т.М. Богданова                                                          В.о. міського голови

ІНФОРМАЦІЯ

про виконання делегованих ст.34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального
захисту населення
Статтею 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” виконавчим органам міської ради делеговані повноваження щодо участі у здійсненні повноважень у сфері соціального захисту населення, ці повноваження покладено на управління праці та соціального захисту населення міської ради (далі - управління).
Тема соціального захисту населення актуальна на всіх рівнях державної влади та у всьому суспільстві. Захисту потребують працюючі громадяни, пенсіонери, діти, студентська молодь, сім’ї з дітьми, інваліди, ветерани війни та праці - практично всі верстви населення.
Дії управління праці та соціального захисту населення міської ради спрямовані на реалізацію конституційних гарантій громадян на соціальний захист - забезпечення рівня життя не нижче від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім’ям.
Адресна державна соціальна допомога надається сім’ям, які дійсно потребують соціальної підтримки та мають поважну причину, з якою їх сім’ї опинились у складних життєвих обставинах.
Допомога згідно з Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» спрямована на створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини.
Протягом 1 півріччя 2013 року згідно з даним законом допомогу отримали 9620 заявників на суму 36462,6 тис.грн.
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням є вагомою частиною доходу сім’ї де виховується дитина. Розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та сукупним середньомісячним доходом, який опікун отримує на дитину.
Батькам, які всиновили дитину з числа дітей-сиріт, призначається допомога у розмірі, що відповідає розміру допомоги при народженні першої дитини. Одноразово сплачується 10 прожиткових мінімумів для дитини до 6 років, решта суми допомоги виплачується щомісяця протягом 24 місяців.
Як соціальна підтримка призначається допомога на дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів або місце находження їх невідоме. Потягом року тимчасова допомога сплачена 135 заявникам на суму 255,6 тис.грн.
На обліку в управлінні як одержувачі допомоги згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 № 106 “Про затвердження Порядку призначення і виплати допомоги на дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” перебувають один дитячий будинок сімейного типу та дванадцять прийомних сімей. У дитячому будинку сімейного типу виховуються 5 дітей віком від 6 до 18 років; у прийомних сім’ях виховується 16 дітей віком від 2 до 20 років. Прийомним сім’ям та дитячим будинкам сімейного типу проводяться своєчасно перерахунки допомоги на дітей та грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам у зв‘язку з підвищенням прожиткового мінімуму, у зв’язку з досягненням дітей 6 річного віку без звернення батьків.
Протягом року допомога на дітей та грошове забезпечення батькам виплачено у сумі 369,5тис.грн.

Згідно з Законом України „Про охорону дитинства” надаються пільги багатодітним сім’ям. Протягом 1 півріччя 2013 року 391 сім’ї надано пільг на житлово-комунальні послуги у сумі 434,6 тис.грн.
По виявленню потенціального контингенту, які мають право на призначення допомоги по Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», по Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» та пільг по Закону України „Про охорону дитинства” проводяться слідуючи заходи:

- надається усна та письмова консультація по визначенню права на отримання будь - яких видів допомог;

- ведеться спільна робота зі школами міста по виявленню малозабезпечених сімей та багатодітних сімей;

- надаються роз’яснення про зміни у діючому законодавстві через засоби масової інформації, що належать до компетенції управління.

Реальною допомогою громадянам, які неспроможні сплатити комунальні рахунки, є призначення субсидії за спожиті комунальні послуги.
Критерієм для надання житлових субсидій є рівень сімейного доходу, що надає однакові можливості сім’ям з різним доходом в оплаті за послуги у рівні встановлених норм користування житлом і споживання послуг.
Протягом року 11850 сімей отримали субсидію на придбання твердого палива та скрапленого газу, а також на відшкодування за спожиті житлово-комунальні послуги на суму

13115,5 тис.грн.

В управлінні праці та соціального захисту населення міської ради організовано щоденний прийом громадян в єдиній приймальні по єдиній заяві, що надає можливість покращити інформованість населення про всі види соціальної допомоги, поглибити адресність (надання соціальної допомоги тим, хто найбільш її потребує), спростити процедуру отримання допомоги шляхом підвищення доступності та зменшення черг, використання одного пакету документів, підвищити ефективність роботи управління. Також інформацію та консультацію можна отримати за телефоном єдиної приймальні. Ведеться попередній запис громадян на прийом.
Робота за єдиною технологією надає можливість безперервно проводити прийом громадян та сприяє скороченню термінів призначення допомоги.
За рахунок коштів з державного бюджету з метою поліпшення матеріально-побутових умов надано матеріальну допомогу 2 малозабезпеченим особам на суму 0,9 тис. грн., та 18 інвалідам на суму 8,0 тис. грн.
Для надання всебічної підтримки соціально незахищеним верствам населення в місті постійно проводиться робота з виявлення самотніх громадян, які потребують постійного стороннього догляду з метою влаштування їх до будинків -інтернатів. Так протягом 2013 року спеціалістами управління оформлено до будинків інтернатів для осіб похилого віку 7 осіб, до психоневрологічних інтернатів 2 особи.
В управлінні праці та соціального захисту населення міської ради сформовано Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, до якого станом на 01.07.2013 занесено 47652 пільговика.
Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги постійно підтримується в актуальному стані. Відомості внесені до Реєстру використовуються при розрахунках за надані пільговикам послуги з житлово-комунальними організаціями та підприємствами - надавачами послуг. Щомісяця житлово-комунальними підприємствами надаються до управління розрахунки щодо наданих пільг на електронних та паперових носіях, а управлінням здійснюється відшкодування витрат підприємствам - надавачам послуг за надані житлово-комунальні послуги пільгової категорії громадян з урахуванням протоколів розбіжностей. Контингент осіб з урахуванням членів сім’ї, які користуються зазначеними пільгами становить близько 16846 осіб.
За 2013 рік на надання пільг за спожиті комунальні послуги та компенсаційні виплати даній категорії громадян нараховано 20416,6 тис. грн.
Станом на 01.07.2013 на обліку в управлінні перебуває 551 особа, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи:

- учасників ліквідації аварії - 383 особи;

- потерпілих в наслідок аварії - 57 осіб;

- по втраті годувальника - 41 особа;

- діти, потерпілих внаслідок аварії - 71 особа.

Згідно з Законом України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” у 2013 році нараховано пільг та компенсації у сумі 918,2 тис. грн.
Е.А.Хоменко
Начальник управління праці та соціального захисту населення міської ради

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (18.09.2013)
Просмотров: 520 | Рейтинг: 0.0/0
В Российской империи было разрешено cвободное ношение оружия. До революции 1917 г. оружие свободно продавалось в охотничьих магазинах.
Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru