Понедельник
04.12.2023
16:30
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения городского совета

Рішення міської ради № 6/38-1231ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ

від 26.06.2013 № 6/38-1231
м. Єнакієве
Про затвердження Положення про відділ внутрішньої політики та взаємодії із засобами масової інформації міської ради
На підставі п. 5 ч. 1 ст. 26, ч. 4 ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та з метою врегулювання питань взаємодії з громадськістю та питань інформування населення, міська рада
ВИРІШИЛА:

  1.  Затвердити Положення про відділ внутрішньої політики та взаємодії із засобами масової інформації міської ради (додається).
  2.  Виключити п. 1.4 рішення міської ради від 21.01.2011 № 6/5-104 «Про затвердження положень виконавчих органів міської ради».
  3.  Начальнику відділу внутрішньої політики Єнакієвської міської ради Музальову П.О. забезпечити оприлюднення даного рішення не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.
  4.  Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на заступника міського голови-начальника відділу культури і туризму Єнакієвської міської ради Крохмалюк В.Г.
  5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності та захисту прав громадян (Мадар).

В.В. Олейник           Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення міської ради
26.06.2013 № 6/38-1231

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ внутрішньої політики та взаємодії із засобами масової інформації міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1  Це положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність відділу внутрішньої політики та взаємодії із засобами масової інформації міської ради (далі - відділ).

1.2  Відділ є виконавчим органом міської ради, підзвітним та підконтрольним їй, створюється, реорганізовується та ліквідується міською радою у відповідності до ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.3  Відділ у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови облдержадміністрації, рішеннями міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим положенням та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність органів місцевого самоврядування та роботу відділу.

1.4  Положення про відділ, структура, штатна чисельність та фонд оплати праці затверджуються міською радою.

1.5  Відділ підпорядковується заступнику міського голови (згідно з розподілом обов’язків) та правами юридичної особи не володіє

1.6  Робота відділу здійснюється відповідно до перспективних (річних), поточних (квартальних) та оперативних (місячних) планів, доручень керівництва, директивних документів вищих інстанцій, функцій відділу.

1.7  Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ відділу.

1.8  Посадові інструкції працівників відділу затверджується заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків).

1.9  Працівники відділу затверджуються та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

Основними завданнями відділу є:

2.1  Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в місті.

2.2  Забезпечення функціонування системи моніторингу громадсько- політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в місті.

2.3  Забезпечення взаємодії виконавчого комітету міської ради з політичними партіями, громадськими організаціями.

2.4  Сприяння виконавчому комітету міської ради у розвитку його зв’язків з засобами масової інформації.

2.5 Забезпечення взаємодії з правоохоронними органами з питань проведення в місті масових заходів суспільно-політичного характеру.

2.6 Розповсюдження офіційної інформації про діяльність міського голови, міської ради та її структурних підрозділів.

2.7  Підготовка матеріалів, розробка проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

3. ФУНКЦІЇ

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

3.1 Розглядає питання, пов’язані з реалізацією внутрішньої політики.

3.2  Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в місті.

3.3 Подає заступнику міського голови (згідно з розподілом обов’язків) інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.

3.4 Організує та здійснює взаємодію виконавчого комітету міської ради з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5 Аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію виконавчого комітету міської ради з політичними партіями та громадськими організаціями у справі здійснення державної політики, розвитку громадянського суспільства, розбудови демократичної держави.

3.6  Здійснює моніторинг проведення мирних зібрань, узагальнює громадську думку на актуальні питання суспільного життя під час проведення консультацій з громадськістю, сприяє її врахуванню при прийнятті рішень виконавчими органами міської ради.

3.7  Розглядає за дорученням заступника міського голови (згідно з розподілом обов’язків) звернення громадян, установ і організацій усіх форм власності з питань, що належать до компетенції відділу.

3.8  Надає методичну, аналітичну та іншу допомогу структурним підрозділам виконавчих органів міської ради, а також виконавчим комітетам міських та селищних рад у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики.

3.9 Бере участь у підготовці міських урочистих заходів, зборів, мітингів, акцій суспільно-політичного характеру з питань, що належать до компетенції відділу.

3.10  Готує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпорядження міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

3.11  Готує і надає інформаційні відповіді на запити, листи, тощо органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, об’єднань усіх форм власності та громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

3.12  Забезпечує в межах, визначених законодавством, права членів територіальної громади в інформаційній сфері шляхом виконання відповідних державних, а також планування та реалізації місцевих програм.

3.13  Сприяє представникам засобів масової інформації в отриманні інформації стосовно діяльності органів місцевого самоврядування та з інших питань життєдіяльності міста для задоволення інформаційних потреб громадян.

3.14  Сприяє розповсюдженню через засоби масової інформації та розміщенню на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради рішень, прийнятих міською радою та її виконавчим коміте

3.15  Сприяє в організації інтерв’ю та виступів міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради з актуальних питань життєдіяльності міста у засобах масової інформації.

3.16  Забезпечує за мірою потреби організацію прес-конференцій та брифінгів за участю міського голови, його заступників, керівників виконавчих органів міської ради.

3.17  Інформує правоохоронні органи про проведення в місті зібрань, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів суспільно- політичного характеру згідно з повідомленнями, що надходять до виконавчого комітету міської ради.

3.18 Готує привітання міського голови громадян із професійними та державними святами та забезпечує їх розміщення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

4. ПРАВА

Відділ має право:

4.1  Вести ділове листування з державними органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами усіх форм власності, установами і організаціями у межах своєї компетенції.

4.2  Брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради, пленарних засіданнях сесій міської ради, нарадах і засіданнях дорадчих органів, робочих груп, оргкомітетів, комісій, утворених міською радою та її виконавчим комітетом.

4.3 Розробляти проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпорядження міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

4.4  Надавати міській раді, виконавчому комітету міської ради, заступнику міського голови (згідно з розподілом обов’язків) пропозиції щодо вдосконалення роботи відділу.

4.5  Залучати за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради посадових осіб інших структурних підрозділів міської ради, фахівців підприємств, установ, організацій і об’єднань усіх форм власності (за узгодженням з їх керівниками), а також фахівців на договірній основі для розробки і здійснення заходів, вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

4.6 Готувати у встановленому порядку запити, звернення, клопотання тощо з питань діяльності відділу та отримувати від інших структурних підрозділів міської ради, виконавчих комітетів міських і селищних рад, підприємств, установ, організацій, об’єднань усіх форм власності інформацію, документи, довідки, статистичні дані, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

4.7  Утворювати, у разі потреби, комісії, комітети, експертні та робочі групи для підготовки проектів нормативно-правових актів, розробки і здійснення заходів, вирішення питань, що належать до компетенції відділу.

4.8  Використовувати систему зв’язку та технічне обладнання, що знаходиться у власності міської ради та її виконавчого комітету для здійснення своєї діяльності у межах компетенції.

5. НАЧАЛЬНИК

5.1  Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади розпорядженням міського голови з дотриманням вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

5.2  Начальник відділу є посадовою особою місцевого самоврядування, правовий статус якої визначається Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

5.3  Начальник відділу здійснює загальне керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між його працівниками, очолює та контролює їх роботу.

5.4  Єдині засади діяльності, обсяг функціональних обов’язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду начальника відділу встановлюються його посадовою інструкцією з дотриманням позицій цього положення.

5.5  Начальник відділу діє від імені відділу, представляє його інтереси в органах державної влади, інших організаціях і установах, у відносинах з юридичними та фізичними особами.

5.6  Начальник відділу планує роботу відділу, координує роботу з формування кадрового резерву відділу та проведення стажування його працівників.

5.7  На період відсутності начальника відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки виконує головний спеціаліст відділу.

5.8  Начальник відділу вносить в установленому порядку подання про присвоєння рангів посадових осіб - працівників відділу, їх заохочення та застосування до них, у разі потреби, дисциплінарних стягнень.

5.9 Начальник відділу уповноважений складати протоколи по справах про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 185*,1865 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1  Відділ несе відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2  За невчасне і неналежне виконання покладених на відділ завдань, недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно- нормативних документів, порушення трудової та виконавської дисципліни, обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням, працівники відділу притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

7. ВЗАЄМОДІЯ
Відділ в ході виконання покладених на нього завдань:

7.1  Отримує листи щодо надання інформацій або виконання відповідних заходів від органів виконавчої влади та інших органів, закладів і установ після попереднього їх розгляду заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків).

7.2  Отримує інформацію щодо змін в нормативно-правових актах, методичні рекомендації, інші матеріали після попереднього їх розгляду заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків).

7.3  Отримує від виконавчих органів міської ради, міських, селищних голів, керівників підприємств, установ і організацій всіх форм власності звіти, пропозиції, інформацію, довідки, матеріали, з питань, що належать до компетенції відділу.

7.4  Надає у визначені терміни звіти, інформацію, довідки з питань, що належать до компетенції відділу до органів виконавчої влади та інших органів, закладів і установ, після попереднього їх узгодження з заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків).

7.5  Узгоджує проекти рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпорядження міського голови з заступником міського голови (згідно з розподілом обов’язків), керуючим справами виконавчого комітету міської ради, начальником юридичного відділу міської ради, начальником відділу діловодства,                    контролю   і організаційної роботи       міської ради та, за необхідністю, - з іншими посадовими особами.

Секретар міської ради                                                                                                    Т.М. Богданова

Положення про відділ внутрішньої політики та взаємодії із засобами масової інформації міської ради підготовлено відділом внутрішньої політики міської ради.

Начальник відділу                                                                                                         П.О.   Музальов

Категория: Решения городского совета | Добавил: MARISHS (26.06.2013)
Просмотров: 697 | Рейтинг: 0.0/0

Новая книга британского писателя и зоолога Тома Джексона (Tom Jackson) «Микромонстры» повествует не о героях фильмах ужасов, а о наших ближайших соседях, населяющих дома, одежду и даже тела. Том потратил три месяца, собирая материалы для своей книги. Ниже, на фото – один из героев бестселлера самые лучшие фото насекомых - пылевой клещ среди частичек домашней пыли.

Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru