Суббота
09.12.2023
11:12
Жизнь города

Категории раздела
Решения городского совета [264]
Решения исполнительного комитета [267]
Распоряжения городского головы [243]
Распоряжение главы администрации города [100]

Наш город

Организации города

Это интересно

Книга жалоб и пожеланий

Форма входа

Сейчас на сайте

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Главная » Статьи » Нормативно-правовые документы » Решения исполнительного комитета

Рішення виконавчого комітету № 61ЄНАКІЄВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від 19.02.2014 № 61
м. Єнакієве
Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту міста Єнакієве на 2014 рік
Керуючись ст. 36 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядженням голови Донецької обласної державної адміністрації від № 23 "Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Донецької області на 2014 рік", з метою реалізації вимог законодавства у сфері цивільного захисту, підвищення готовності та підготовки органів управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1.  Затвердити План основних заходів цивільного захисту міста Єнакієве на 2014 рік (далі - План заходів) (додається).
  2.  Затвердити план-графік проведення навчань та тренувань цивільного захисту на 2014 рік на об’єктах господарчої діяльності міста Єнакієве (додається).
  3.  Затвердити організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях (додається).
  4.  Рекомендувати Юнокомунарівському, Вуглегірському міським, Карло- Марксівському, Ольховатському, Булавинському, Корсунському селищним головам (Роленко, Мартинов, Богінін, Дубровкін, Плітан, Коваленко), керівникам підприємств, організацій та установ у місті незалежно від форм власності та підпорядкування:

    4.1  Забезпечити виконання Плану заходів, затвердженого цим рішенням.

    4.2  Розробити відповідні об’єктові плани заходів та узгодити їх з відділом з питань цивільного захисту і оборонно-мобілізаційної роботи міської ради (Денисенко) та Єнакіївським міським управлінням Г оловного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області (Гуменюк).

Термін: до 28.02.2014

5.  Рекомендувати керівникам підприємств, організацій та установ міста незалежно від форм власності та підпорядкування, інформувати відділ з питань цивільного захисту і оборонно-мобілізаційної роботи міської ради та Єнакіївське міське управління Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Донецькій області:

5.1  Про хід виконання Плану заходів.

Термін: до 20.06.2014, до 20.12.2014

5.2  Про пропозиції до проекту плану основних заходів цивільного захисту на 2015 рік.

Термін: до 20.06.2014

6.  Начальнику відділу з питань цивільного захисту і оборонно-мобілізаційної роботи міської ради Денисенку М.Є. забезпечити оприлюднення даного рішення протягом п’яти робочих днів з дня прийняття на офіційному веб-сайті Єнакієвської міської ради.

7.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Натруса С.П.

В.В.Олейник                                                                                        Міський голова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету міської ради
19.02.2014 № 61

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ПІДГОТОВКИ ПРАЦЮЮЧОГО НАСЕЛЕННЯ ДО ДІЙ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
З 1 липня 2013 року введено в дію Кодекс цивільного захисту, яким навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях віднесено до першочергових завдань єдиної державної системи цивільного захисту.
У рамках реалізації положень Кодексу цивільного захисту постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 року № 444 затверджено Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях (далі - Порядок здійснення навчання населення).
Для практичного впровадження на місцях завдань і заходів, визначених Порядком здійснення навчання населення, в ДСНС України продовжується робота з нормативно- правового забезпечення функціонування в Україні системи навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, зокрема, однієї з її найбільш складних та пріоритетних складових - працюючого населення за місцем роботи.
З метою прискорення темпів перебудови системи навчання населення та керуючись вимогами статті 40 Кодексу цивільного захисту України і пункту 7 Порядку здійснення навчання населення ДСНС України, забезпечення своєчасного і повного виконання планів комплектування слухачами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту згідно з Переліком категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, організації навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях (далі — навчання працівників), у тому числі, у складі створених спеціалізованих служб цивільного захисту міста та контролю за підготовкою встановленим порядком осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, надання практичної допомоги та організації контролю з підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань на підприємствах, в установах та організаціях міста незалежно від форми власності.

1. Начальнику відділу з питань цивільного захисту і оборонно-мобілізаційної роботи міської ради:

1.1  Спланувати і провести збори з керівним складом спеціалізованих служб цивільного захисту міста та керівниками підприємств, установ та організацій міста незалежно від форми власності.

Термін: щороку
січень-лютий

1.2  Визначити обсяги замовлення і затвердити плани комплектування слухачами Єнакієвських міських курсів ІІІ категорії навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області (далі - міські курси), навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області на 2014 рік;

1.3  Організувати проходження навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності;

1.4  Забезпечити контроль за ходом і якістю підготовки міських спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та їх готовності до дій за призначенням;

1.5 На засіданнях міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розглянути хід реалізації заходів, передбачених у розділі 7.1. «Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій» Програми економічного і соціального розвитку міста Єнакієве на 2014 рік у частині удосконалення складових системи навчання працівників.

2. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - суб’єктам забезпечення цивільного захисту:

2.1  Навчання працівників організовувати безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях і на договірній основі на міських курсах, навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області.

2.2  Навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і основний зміст яких визначено Порядком здійснення навчання населення:

2.2.1  Навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у складі переважно спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту міста та органів управління ними, з індивідуального навчання - по структурних підрозділах підприємств, установ та організацій.

Призначити своїм наказом керівників цих груп і забезпечити проходження ними спеціальної підготовки на міських курсах.
До проведення занять з надання домедичної допомоги залучити медичних працівників підприємств, установ та організацій.
При організації індивідуального навчання забезпечити кожного працівника матеріалами, що містять опис тем програм підготовки працівників, а також довести порядок надання індивідуальних та групових консультацій з керівниками навчальних груп.

2.2.2  З працівниками під час прийняття на роботу і за місцем праці організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки.

Програми для проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів затвердити керівником підприємства, установи та організації після узгодження їх змісту з Єнакіївським міським управлінням ГУ ДСНС України у Донецькій області.

2.2.3  При прийомі на роботу працівників робітничих спеціальностей, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, здійснювати попереднє навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму.

Програма повинна бути розроблена підприємством, установою та організацією або іншим суб’єктом господарювання, що здійснює навчання з пожежно-технічного мінімуму, та затверджена ним за погодженням з Єнакіївським міським управлінням ГУ ДСНС України у Донецькій області.
У подальшому перевірку знань таких працівників проводити щорічно комісією з перевірки знань з питань пожежної безпеки підприємства, установи та організації. Перелік питань для перевірки знань з пожежної безпеки та склад комісії затвердити відповідними наказами керівника підприємства, установи, організації та забезпечити проходження членами комісії навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на міських курсах.

2.3 Підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю, встановленою Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443.

2.3.1  Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту зі спеціалізованими службами і формуваннями цивільного захисту та органу управління ними (спеціальні тренування) проводити щороку тривалістю від 4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які в установленому порядку створили такі служби і формування.

Спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту у перший рік трирічного періоду об’єктової підготовки проводити, як роздільні, за планами і під керівництвом відповідних керівників спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органу управління ними.
На другий рік для відпрацювання взаємодії між ними та досягнення злагодженості дій з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації провести спільні тренування під керівництвом особи, яка у разі надзвичайної ситуації виконує на підприємстві, в установі та організації функції керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
На третій рік спеціальні об’єктові тренування з питань цивільного захисту планувати та проводити відповідно до задуму та строків проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціального об'єктового навчання.

2.3.2  Тренування персоналу підприємств, установ та організацій у діях на випадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх підприємствах, в установах та організаціях.

У навчальних закладах, а також у лікувальних установах із стаціонаром, будинках для людей похилого віку та інвалідів, санаторіях і закладах відпочинку, культурно-просвітніх та видовищних закладах, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (два поверхи й більше) та інших аналогічних за призначенням об'єктах з масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння.

2.3.3  На завершальному етапі трирічного циклу об’єктової підготовки працівників з цивільного захисту, з метою визначення в цілому готовності підприємства, установи та організації до реалізації планів реагування на надзвичайні ситуації, локалізації і ліквідації аварій, цивільного захисту на особливий період, проводити спеціальні об'єктові навчання з питань цивільного захисту.

На підприємствах, в установах та організаціях з чисельністю працюючих 50 осіб і менше, а також у навчальних закладах незалежно від чисельності працюючих замість спеціального об’єктового навчання щорічно проводити тривалістю до 8 годин тренування персоналу підприємств, установ та організацій щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об’єктове тренування).
Об’єктові тренування з працівниками у дошкільних, загальноосвітніх та професійно- технічних навчальних закладах проводити під час Тижня безпеки дитини та Дня цивільного захисту.

2.3.4  На об’єктах підвищеної небезпеки додатково, щорічно проводити тренування усього персоналу з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування).

2.3.5  Графіки проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань щороку затверджувати керівником підприємства, установи, організації та узгоджувати з відділом з питань цивільного захисту і оборонно-мобілізаційної роботи міської ради та Єнакіївським міським управлінням ГУ ДСНС України у Донецькій області.

2.4 Забезпечити підготовку осіб керівного складу та фахівців згідно з Переліком категорій осіб, які підлягають навчанню у сфері цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 року № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» (далі - Порядок), за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту на міських курсах, у навчально-методичному центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області, а також в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.

2.5  3абезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у поточному році навчанню у сфері цивільного захисту, та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо).

2.6  Обладнати в кожному окремо розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності інформаційно- довідковий куточок з питань цивільного захисту та здійснити його наповнення навчальними посібниками і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

Інформація та повідомлення на стендах, схемах інформаційно-довідкового куточку повинні відповідати наявним можливостям та ресурсам підприємства, установи, організації з протидії небезпечним факторам, що передбачені об’єктовим планом реагування на надзвичайні ситуації, а її зміст узгоджений з Єнакіївським міським управлінням ГУ ДСНС України у Донецькій області, для комунальних підприємств додатково з відділом з питань цивільного захисту і оборонно-мобілізаціної роботи міської ради.

2.7  Вжити заходів щодо удосконалення матеріально-технічної бази з підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях шляхом виділення в навчальних цілях ділянок, споруд, приміщень для обладнання в них навчальних містечок, пунктів, класів тощо.

2.8  Вжити заходи з підтримання і подальшого вдосконалення навчально-матеріальної бази для підготовки працівників, щорічного придбання та оновлення навчальної літератури та навчальних посібників (відео, аудіо, друкованих) за тематикою цивільного захисту.

3. Керівництву Єнакіївським міським управлінням ГУ ДСНС України у Донецькій області організувати роботу з контролю організації та стану навчання працівників на підприємствах, в установах та організаціях, під час якої забезпечити:

3.1  Перевірку на підприємствах, в установах та організаціях планувальних, облікових та звітних документів з питань навчання населення.

3.2  Контроль проходження особами, які залучаються до проведення навчання, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, спеціальної підготовки на міських курсах, у навчально- методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області.

3.3  Облік спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, що проводяться на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до поданих ними на погодження відповідних графіків.

3.4  Контроль за обладнанням на підприємствах, в установах та організаціях інформаційно-довідкових куточків і перевірку відповідності їх тематичного наповнення планувальним документам з цивільного захисту;

3.5  Проведення щорічних міських оглядів-конкурсів серед підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на кращу навчально-матеріальну базу з цивільного захисту.

3.6 Моніторинг якості та аналіз стану навчання працюючого населення діям надзвичайних ситуаціях, підготовку і подання встановленої звітності та пропозицій щодо удосконалення цієї діяльності за місто.

3.2 Організувати роботу з контролю виконання планів комплектування слухачами територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту шляхом перевірки:

3.2.1 Ведення обліку осіб керівного складу і фахівців, які підлягають функціональному навчанню, з метою формування щорічних планів комплектування.

3.2.2  Складання звітності про виконання Планів функціонального навчання осіб керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту згідно з Табелем термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту.

3.2.3  Виконання місцевими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності вимог щодо обов’язковості проходження навчання керівним складом і фахівцями за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту.

4. Керівнику міських курсів:

4.1  Забезпечити проведення в межах сертифікаційних обсягів функціонального навчання осіб керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту відповідно до державного замовлення та укладених договорів з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

4.2 Організувати на договірній основі з підприємствами, установами та організаціями, що проводять спеціальне об’єктове навчання, проведення у підготовчий період на їх базі практичного навчання з керівним та посередницьким апаратом з питань відпрацювання плануючих документів за навчанням та надати методичну допомогу керівництву в його проведенні.

4.3  Забезпечити надання підприємствам, установам та організаціям консультаційних, аналітичних, методичних та інших кваліфікованих послуг з питань розроблення ними програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, необхідних наочних і навчальних матеріалів, оригінал-макетів інформаційно-довідкових куточків тощо.

4.4  За сприяння органів місцевого самоврядування організувати роботу з підготовки і видання експрес-інформацій, навчальних і наочних матеріалів, рекомендацій, пам’яток для населення про можливий ризик під час надзвичайних ситуацій та способи дій і поведінку, якої слід дотримуватися.

4.5  З метою вироблення єдності поглядів на організацію і методику проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань взяти участь та надати методичну допомогу у проведенні:

4.5.1  Показового спеціального об’єктового навчання на базі одного із підприємств, що має категорію з цивільного захисту.

4.5.2  Показового Дня цивільного захисту в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

4.6 Надати методичну допомогу міському відділу освіти та керівникам дошкільних

навчальних закладів з організації і проведення Тижня безпеки дитини та оглядів-конкурсів на кращий стан дошкільного закладу з питань безпеки життєдіяльності.
Заступник міського голови  С.П.Натрус
Організаційно-методичні вказівки з підготовки працюючого населення до дій у надзвичайних ситуаціях підготовлено відділом з питань цивільного захисту і оборонно- мобілізаційної роботи міської ради

М.Є.Денисенко Начальник відділу

Додаток

Категория: Решения исполнительного комитета | Добавил: MARISHS (19.02.2014)
Просмотров: 573 | Рейтинг: 0.0/0

Американское издание Forbes назвало самые уродливые автомобили 2012 года. В список самых уродливых автомобилей 2012 года попали как обычные автомобили, так и дорогие суперкары. Хотя составители рейтинга самых уродлевых автомобилей не распределяли места между моделями, авторы не скупились на критику, и фактически досталось всем.

Контактная разработка
Всего комментариев: 0
ComForm">
avatar
Поиск

Опрос

Сайты города Енакиево

Официальный сайт Енакиево
Еженедельник "Панацея"
Енакиевская правда
06252
Блог Богдана Горбачева
Громадой к благополучию
Проект Земляки
Сайт города Углегорск
Ольховатка - ONLINE
Рейтинг сайтов города
Обзор городских сайтов

Сайты организаций и предприятий

ПАО "ЕМЗ"
Строительство от А до Я
Сайт Владимира Калиниченко
Турклуб "Дороги"
Центральная городская библиотека
Магазин кованых изделий Ferrum
Весь каталог сайтов города

 Букинист - бесплатная библиотека.
Copyright by Enakievets (Бородин Сергей) © 2010 - 2023 Енакиево как на ладони - сайт города Енакиево

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru